Page 27 - Revista COMUNIC@TII Mobile Nr. 148
P. 27

Vocea mobilă | monetizare                                           managementul central al comunicării
                                           este oferit printr-o singură platformă.

                                           3   Oportunitatea
                                             VoLte
                                           Cercetarea prognozează o creștere
                                           semnificativă a aplica iilor OTT, cum
                                           ar fi WhatsApp și Messenger. Acestea
                                           vor genera 15,7 trilioane de minute
                                           de apeluri vocale până în 2023, echi-
                                           valent cu streamingul a 3,8 miliarde
                                           de melodii.
                                            Juniper recomandă operatorilor
                                           să implementeze tehnologii de voce
         Veniturile din vocea mobilă scad                  care oferă beneficii superioare și care
                                           se pot integra ușor în această aborda-
         cu 157 miliarde USD până în 2023                  re CPaaS, cum ar fi VoLTE (Voice over
                                           LTE). Autorul cercetării, Sam Barker,
                                           explicat faptul că: „Ecosistemul OTT
          Operatorii caută noi surse de venituri din 5G şi AI        este fragmentat și, prin urmare, nu

                                           este în măsură să ofere același nivel
         Studiul „Vocea mobilă: Strategii ale operatorilor și oportunități ale  de acoperire ca și operatorii. Pentru a
         vendorilor 2018-2023”, realizat de Juniper Research, a identificat o  maximiza deficitul OTT în acest do-
         serie de noi oportunități care, împreună, ar permite operatorilor să  meniu, operatorii trebuie să adopte
         susțină sau chiar să crească veniturile din servicii.        abordarea CPaaS pentru a recâștiga
                                           traficul, reducând astfel deficitul de
                                           venituri în viitor”.
         1   5G & inteligenţa artificială  să adopte noi ecosisteme de tehno- Juniper prognozează că numărul
           deschid calea către      logii convergente, inclusiv asisten i utilizatorilor VoLTE îl va depăși pen-
           noi modele de afaceri     vocali, mesageri și asisten i digitali, tru prima dată pe cel al utilizatorilor
         Juniper consideră etapa 5G ca fiind cum ar fi Alexa. Analiștii prevăd că de aplica ii vocale OTT în 2020, cu un
         esen ială pentru operatori, în efortu- operatorii vor facilita acest lucru prin an mai devreme decât se anticipase
         rile acestora de a încetini scăderea ve- sus inerea modelului CPaaS, prin care anterior.
         niturilor din voce. Este de așteptat ca,
         până în anul 2023, conexiunile 5G să
         depășească 370 milioane, generând 88
         de miliarde de dolari în venituri factu-
         rate de operatori. Această valoare va
         reprezenta peste 50% din pierderea
         anticipată a veniturilor din voce. De
         asemenea, analiștii Juniper sus in că
         operatorii ar putea genera venituri su-
         plimentare prin sprijinirea noilor ser-
         vicii de voce, susţinute de tehnologii
         precum Duplex-ul Google.


         2   Revoluţia CPaaS
           (Communications
           Platforms-as-a-Service)
         Pentru a valorifica fluxurile de ve-
         nituri din serviciile vocale emergen-
         te, Juniper recomandă ca operatorii

                                           septembrie-noiembrie 2018  www.comunic.ro 25
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32