Page 23 - Revista COMUNIC@TII Mobile Nr. 148
P. 23

Lumea conectată | Bosch
         Bosch Smart Solutions.                                       ADVERTORIAL
         Simply Connected


         Conectivitatea face deja parte din
         viețile noastre. Îmbunătățește
         mobilitatea, modelează orașele
         viitorului, face casele mai
         inteligente, industriile conectate,
         agricultura mai productivă
         și sănătatea mai eficientă.
         Bosch foloseşte expertiza în
         domeniul software, al senzorilor
         și al serviciilor pentru a conecta
         lumea fizică şi cea virtuală.         Până în prezent, Bosch a transpus în realitate  energetică, mobilitatea urbană, siguranța  folosind o aplicație de smartphone. Condiția
         peste 170 de proiecte IoT, concentrându-se  și securitatea - acestea sunt patru dintre  este să existe o infrastructură de parcare
         asupra provocărilor fundamentale, cum  cele mai dificile provocări care decurg din  inteligentă, care se conectează la software-
         sunt creşterea populaţiei, urbanizarea şi  urbanizare.       ul de la bordul autovehiculului.
         schimbările climatice. În 2017, compania
         a vândut aproximativ 38 de milioane de  Un exemplu de soluții pentru orașul viitorului  În plus, Industria 4.0, sau industria
         produse inteligente. În prezent, Bosch  sunt camerele video Bosch, care nu sunt  conectată, revoluţionează producţia
         dispune de peste 25.000 de ingineri de  doar simple camera de securitate. Datorită  prin soluţii noi ce cresc productivitatea şi
         software, din care 4.000 sunt implicaţi în  sistemului intelligent video analytics integrat  eficienţa, garantând în același timp calitatea:
         dezvoltarea de soluţii pentru Internetul  direct în camerele Bosch, acestea generează  informaţia devine disponibilă oricând şi
         lucrurilor (IoT). Lider de piaţă la nivel mondial  date ce pot folosite în soluții complexe de  oriunde. În România, Bosch Rexroth oferă
         în domeniul senzorilor microelectromecanici  Smart City. Practic, camerele devin “senzori  o gamă largă de soluţii pentru Industria
         (MEMS), Bosch dezvoltă soluţii inteligente  versatili” pentru diferite aplicații, cum ar  4.0, printre care se numără ActiveCockpit, o
         pentru mașini, locuințe, clădiri sau tehnologii  fi managementul inteligent al traficului,  platformă interactivă pentru managementul
         industriale care comunică între ele.  managementul mulțimilor, iluminatul  zonei de producţie şi OdiN, un sistem pentru
                          inteligent, managementul parcărilor și  mentenanţă predictivă. Un exemplu de
         Bosch transformă orașele viitorului  altele. În același timp, parteneriatul global  implementare a soluţiilor Bosch Rexroth
         în locuri vibrante, atractive și durabile  cu divizia de Securitate video Sony, combină  de Industrie 4.0 îl constituie unităţile de
         pentru cetăţenii lor. Problemele generate  expertiza tehnologică pentru a seta noi  producţie Bosch din Jucu, județul Cluj, şi
         de urbanizare pot fi remediate prin  standarde în ceea ce privește imaginile video  Blaj, care folosesc tehnologie de ultimă oră
         administrarea de soluții inteligente de  cu o rezoluție înaltă și cele captate pe o  în procesul de producţie a componentelor
         conectare. Calitatea aerului, eficiența  luminozitate scăzută.   pentru industria auto.


                          Mobilitate conectată: fie că este vorba de  Bosch oferă soluții inteligente și pentru
                          vehicule personale sau comerciale, de servicii  agricultura conectată. Fermierii care au
                          de transport multimodal, de administrarea  în lucru culturi de fructe și legume se pot
                          parcului de vehicule sau infrastructură  folosi de senzorii ce măsoară umiditatea din
                          de transport inteligentă, Bosch aduce  sol și de la nivelul solului, pentru a afla dacă
                          împreună tehnologia pentru vehicule, date  mediul este prea uscat, prin intermediul
                          cloud şi servicii, oferind soluţii de mobilitate  aplicației mobile BoschDeepfield. Măsu-
                          complete. Un exemplu în acest sens este  rând atât temperatura cât și umiditatea,
                          soluția Bosch de parcare automată, prin  sistemul calculează temperatura reală de
                          care autovehiculele se vor parca singure.  îngheț, fermierii putând să ia măsuri de
                          Șoferii își lasă autovehiculul la intrarea în  protecție a culturilor în concordanță cu tipul
                          parcare și îl instruiesc să se parcheze singur,  și stadiul de dezvoltare al acestora.

                                           septembrie-noiembrie 2018  www.comunic.ro 21
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28