Page 25 - Revista COMUNIC@TII Mobile Nr. 148
P. 25

Vocea mobilă | itext                 Un studiu recent  portabil de mărimea unei baterii  iunie. Începând cu această toam-
                realizat de Stanford  auto (sau acel push-to-talk pe care  nă, cu o actualizare a software-ului
                  a constatat că  vi-l amintiţi probabil din reclame- WatchOS, ve i putea avea discu ii
                transformarea vocii  le străine Nextel). Cu toate acestea,  rapide, asemănătoare textului, cu
                în text este deja mai  func ionează în același mod: apăsa i  prietenii, de pe Apple Watch. Mai
                rapidă și mai exactă  un buton pentru a vorbi și când a i  degrabă decât să atinge i furios pe
                  decât tastarea.  terminat, vocea dvs. sună din dispo- ecranul mic sau să ine i încheie-
                           zitivul altcuiva. Ascultă și apoi repli- tura mâinii la ureche pentru câte-
                           că și celălalt. Iată astfel o alternativă  va minute, ve i avea o caracteristi-
                           îmbună tă ită: acest tip de chat oferă  că Walkie Talkie. Dacă de ine i un
                           căldura unui apel telefonic, fără a fi  Echo Amazon, pute i striga deja:
                           afectat de obstacole tehnologice sau  „Alexa, trimite un mesaj vocal că-
                           norme sociale. „Nu sunteţi forţaţi  tre Anna” și să vorbiţi fără a fi nevo-
                           să vă limitaţi conversaţiile”, expli- ie să atinge i vreun dispozitiv.
                           că Bill Moore, directorul executiv al  Desigur că veţi putea efectua în
                           aplica iei de mesagerie vocală Zello. continuare apeluri telefonice și să
                            Acest tip de mesagerie vocală este  trimite i texte, dar cele mai bune
                           probabil posibil deja în instrumen- instrumente de comunicare ale vi-
                           tele pe care le folosi i pentru chat.  itorului vor fi cele pe care le pute i
                           Și vine cu trei avantaje critice fa ă  utiliza oricum dori i. Poate că tas-
                           de apelurile telefonice pe care le fa- tatura devine mai pu in omnipre-
                           cem de zeci de ani:        zentă, iar în schimb ve i începe să
                           Chat de oriunde. Noile gadgeturi -  dicta i mesaje. Un studiu recent
                           fie căști inteligente, difuzoare inte- realizat de Stanford a constatat că
                           ligente, ochelari inteligen i sau cea- transformarea vocii în text este deja
                           suri inteligente - nu vor avea ecrane  mai rapidă și mai exactă decât tasta-
                           mari cu tastaturi spa ioase.   rea. Dar mai bine alegeţi să transmi-
                            Apple a anun at o nouă caracte- teţi un mesaj vocal. La urma urmei,
                           ristică walkie-talkie pentru Apple  orice interlocutor ar prefera să audă
                           Watch, denumită Walkie Talkie,  vocea dvs. personală decât pe a lui
                           în cadrul conferinţei sale din luna  Siri, nu-i așa?

                           O poștă vocală mai bună


                              Să fim clari: Mesageria vocală nu este deloc atuul unui telefon. Indiferent dacă folosiți
                            Android sau iOS, există un instrument de mesagerie vocală mai bine integrat în dispo-
                            zitiv. Aplicația Zello este foarte simplu de utilizat: Apăsați pe butonul gigant, spuneţi
                            mesajul, iar destinatarul îl aude aproape instant.
                              Dacă sunteți utilizator iMessage, trebuie doar să apăsaţi microfonul din dreapta ca-
                  WhatsUpp      setei de text, apoi să înregistrați mesajul și să glisați în sus pentru a-l trimite. Sunetul
                            dvs. va apărea în aceeaşi manieră ca textele, imaginile și GIF-urile pe care le-ați trimis
                            şi pe care le primiţi. Nu este la fel de real ca un apel telefonic, dar nu necesită toată
                            atenția dvs. în momentul conversaţiei. Este doar o altă modalitate de a vorbi, atunci
                            când nu puteți sau nu doriți să scrieţi.
                              Recomandăm utilizatorilor de iPhone să meargă la Setări, Mesaje și să aleagă ștergerea
                            mesajelor vocale la două minute după ce au fost redate. Este o practică bună de
                            confidențialitate și vă va economisi spațiul de stocare. Puteți, de asemenea, să activați
                            o caracteristică care redă mesajele vocale noi când duceţi telefonul la ureche, semă-
                            nând și mai mult cu un walkie-talkie.
                              WhatsApp și Facebook Messen ger au caracteristici similare şi există și aplicații dedica-
         iMessage                te vocii, precum Zello și Voxer. O poţi accesa când doreşti. Atunci când cineva te sună,
                            de obicei nu are idee dacă ești disponibil pentru chat sau nu. Dacă în schimb ar trimite
                            un mesaj vocal, l-ai putea asculta oricând eşti disponibil şi să răspunzi când doreşti.                                           septembrie-noiembrie 2018  www.comunic.ro 23
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30