Page 26 - Revista COMUNIC@TII Mobile Nr. 148
P. 26

Vocea mobilă | reţele de socializare        Britanicii fac mai puţine     Britanicii aleg
        apeluri mobile, pe măsură
        ce se îndreaptă tot mai
        mult către serviciile de     social media
        social media şi mesagerie
        pentru a comunica unul
        cu celălălt, reiese dintr-un   ca alternativă la apelurile telefonice
        sondaj efectuat de Ofcom,
        autoritatea naţională de
        reglementare în domeniul
        telecomunicaţiilor. Timpul                          prin aplica ii de mesage-
                                              rie, cum ar fi WhatsApp,
        total petrecut de britanici                         Viber și FaceTime. Până la
        pe telefonul mobil a scăzut                        sfârșitul anului trecut, pes-
        pentru prima dată anul                          tre trei sferturi dintre britanici
        trecut, cu 1,7%, arată Ofcom                       de ineau un smartphone, așa că
        în noul său raport privind                        putem vorbi de o “decadă de di-
        piaţa de comunicații din                         gitizare”, susţin oficialii Ofcom.
        Marea Britanie.
                                              S-a calculat că utilizatorii își
                                            verifică telefonul mobil la fieca-
          utoritatea de reglemen-                       re 12 minute în medie și că unul
        A tare arată că utilizatorii                       din cinci adul i petrece peste
        au petrecut mai pu in de 2,5                       40 de ore online în fiecare săp-
        miliarde de minute pentru a                        tămână. Femeile petrec acum
        vorbi de pe telefoane mobi-                        mai mult timp online decât
        le în 2017, în compara ie cu                       bărba ii, într-o tendin ă care
        anul 2016, când britanicii au                      reflectă creșterea vânzărilor de
        vorbit timp de 151,2 miliarde                     smartphone-uri, arată raportul
        de minute. Ian Macrae, direc-                     Ofcom. Creșterea vânzărilor de
        tor în cadrul Ofcom, precizea-                    smartphone-uri din ultimul dece-
        ză că deși pre ul apelului mobil                   niu nu a generat, însă, venituri su-
        a scăzut, britanicii folosesc tele-                 plimentare semnificative pentru ope-
        foanele inteligente pentru a se co-                 ratorii telecom din Anglia. Industria
        necta la internet, nu pentru funcţia                telecom a înregistrat venituri de 35,6
        lor clasică de telefonie.                      miliarde lire sterline în 2017, în scă-
                                          dere cu 1% fa ă de anul 2016. Bugetul
         “Oamenii vorbesc mai pu in la te-                pe care gospodăriile îl alocă pentru
        lefon”, a adăugat el. Declinul apelu-                servicii telecom, televiziune, radio și
        rilor de telefonie mobilă vine după                 servicii poștale a scăzut pentru pri-
        ce britanicii au renunţat în-                    ma dată din anul 2013, la 124,62 de
        tâi la telefoanele fixe                       lire sterline pe lună anul trecut, ca ur-
        în ultimul dece-                          mare a scăderii pre urilor la servici-
        niu. Ei au petre-                          ile mobile.
        cut 54 de miliarde
        de minute vorbind                               Datele Ofcom arată că bri-
        la un telefon fix în                             tanicii urmăresc în medie 5
        2017, comparativ cu                              ore și 1 minut de con inut
        156,2 miliarde de minute                           pe zi la televiziunile live,
        în 2012. Datele Ofcom nu                           YouTube, DVD-uri și ser-
        includ apelurile efectuate                          vicii de streaming.

     24          septembrie-noiembrie 2018
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31