Page 19 - Revista COMUNIC@TII Mobile Nr. 148
P. 19

operatori | telekom
               SMART EDUCATION
                  catalogul electronic pentru

              digitalizarea școlilor din România
         Telekom Romania îşi propune să aducă digitalizarea în şcolile din România şi să  clasei, chiar şi cu directorul şcolii. La rândul
         asigure o mai bună comunicare între şcoală, părinte, elev şi autorităţile de resort.  lor, elevii pot lucra cu instrumente familiare,
         Telekom Romania mizează pe dezvoltarea unei noi mentalităţi de învăţare,  aceleaşi pe care le utilizează şi în timpul liber,
         interactivă, folosind device-urile într-un mod inteligent, care să îi facă pe copii să  şi experimentează, împreună cu profesorii,
         vină cu plăcere la şcoală. În acest sens, pune la dispoziţie un pachet digital pentru  un nou mod de a participa la procesul de
                                           predare-învăţare, mai simplu, mai plăcut şi
         şcoli, pachet ce include tableta și conectivitate la internet, plus acces la platforma de  interactiv.
         management educaţional Adservio. Soluţia este folosită deja în peste 150 de şcoli.
                                           În unitățile de învățământ unde platforma a
                                           fost deja introdusă, s-au înregistrat cu până
         Pachetul de bază include o tabletă Lenovo  și colegii, pot posta subiecte de discuție şi  la 63% mai puține absențe, a crescut cu un
         MIIX 310 cu sistem de operare Windows 10  primi temele elevilor direct în cont. Mai mult,  punct media notelor obținute de elevi și s-au
         preinstalat pentru profesori şi conectivitate  pot oferi feedback, pot pune note şi absenţe  înregistrat rezultate mult îmbunătățite la
         mobilă 4G (prin SIM) şi acces la platforma  sau chiar urmări evoluţia elevilor din toate  testările naționale.
         Adservio, la un preț per elev începând de  clasele şi genera rapoarte statistice detaliate
         la 1,99 euro pe lună, preț fără TVA. Preţul  la o singură atingere sau un simplu click.  Profesorii pot accesa platforma educaţională
         final al soluţiei pentru fiecare unitate de  Activităţile organizatorice consumatoare  Adservio de pe tableta inclusă în pachetul
         învăţământ se calculează în funcţie de  de timp sunt în acest fel înlocuite de acţiuni  Telekom, iar părinţii sau elevii - de pe orice
         volumul de tablete şi numărul de elevi din  automate, care permit profesorilor să îşi  dispozitiv conectat la internet, pe baza unui
         fiecare unitate. Suma lunară per elev se  concentreze atenţia asupra eficientizării  user şi a unei parole, direct pe www.adservio.
         plăteşte doar 9 luni pe an, fiind excluse lunile  procesului didactic în sine. În acelaşi timp,  ro. Platforma este compatibilă cu sistemele
         de vacanță de vară.        părinţii sunt informaţi în timp real, au acces  de operare iOS, Android şi Windows.
                          de oriunde şi oricând la situaţia şcolară
         Printre unităţile de învăţământ dotate cu  a copiilor şi comunică direct, securizat şi  Pentru detalii suplimentare, accesați
         pachetele digitale pentru şcoli de la Telekom  individual cu orice profesor, cu dirigintele  www.telekom.ro/business/catalog-electronic.
         şi Adservio menţionăm: Colegiul Naţional
         „A. T. Laurian” din Botoşani, Liceul Teoretic
         „Vasile Alecsandri” din Iaşi, Grădinița și Școala
         Primară EUROED din Iași, Liceul Teoretic
         „Școala Europeană” din București, Grădinița
         și Școala IOANID din București, Colegiul
         Național „Spiru Haret” din București.

         Prin intermediul acestui pachet, profesorii
         sunt permanent în contact cu elevii, părinții

                                           septembrie-noiembrie 2018  www.comunic.ro 17
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24