Page 17 - Revista COMUNIC@TII Mobile Nr. 148
P. 17

operatori | Vodafone


                                            Valeriu Nistor,
                                            Director Enterprise
                                            Business Unit,
                                            Vodafone România

                                            Vodafone România face un pas
                                            înainte într-o eră a persoanelor și
                                            dispozitivelor interconectate prin
                                            lansarea primei rețele NB-IoT din
                                            Europa de Sud-Est. Această lansare
                                            consolidează poziția noastră de lider
                                            pe piața soluțiilor IoT.


         Vodafone, prima rețea mobilă din țară


         cu acoperire națională NarrowBand-IoT         Vodafone este prima rețea NB-IoT din România cu acoperire                 Cătălin Buliga,
         națională, această premieră venind la scurt timp după testul             Technology Director,
         tehnologiei NB-IoT realizat de către Vodafone România și OMV              Vodafone România
         Petrom pe echipamente situate în proximitatea sondelor în producție,
         în zone izolate, fără acces la internet şi fără acoperire GSM.    Am realizat această îmbunătățire a
                                            rețelei noastre la nivel național pen-
           ispozitivele conectate prin NB- radio puternică pe arii extinse, ce ajun- tru a putea furniza servicii bazate pe
         D IoT au capacitatea de a func iona ge și la dispozitivele amplasate în sub- tehnologia NarrowBand-IoT. Este un
         timp de 10 ani cu o singură încărca- teran sau în subsolul clădirilor. NB-IoT  pas firesc într-o lume în care compa-
         re a bateriei. Cerin ele reduse de ban- func ionează în spectru radio licen iat,  niile adoptă soluţii IoT la scară largă.
         dă ale tehnologiei permit ca în majo- ceea ce înseamnă că aplica iile care uti- Tehnologia NB-IoT deschide oportuni-
         ritatea solu iilor și aplica iilor bazate lizează această tehnologie vor avea  tatea unui nou val de soluții și aplicații
         pe această technologie să fie necesari același nivel de securitate și de fiabi- care fac parte din sfera serviciilor 5G
         doar câ iva octe i de date pentru a pu- litate cu care ne-am obișnuit astăzi în  și care până acum nu au beneficiat
         tea comunica zilnic cu aceste device-uri. re elele mobile. Vodafone a pus și baze- de elementul de conectivitate din ca-
          Tehnologia NB-IoT poate transfor- le unei re ele de laboratoare de testare  uza unor bariere, precum posibilitatea
         ma modelele de afaceri dintr-o varie- NB-IoT, un mediu de testare necesar  de conectare a dispozitivului distant
         tate mare de industrii, putând conec- pre-integrării pentru dezvoltatorii de  la o sursă de energie electrică, costul
         ta mii sau chiar milioane de dispozitive aplica ii și pentru producătorii de dis- soluției precum și acoperirea radio ne-
         din teren. Tehnologia oferă o acoperire pozitive, module și cipuri.  cesară comunicării cu acesta.


         Mega Image, primul

         magazin inteligent IoT
         Vodafone România și Mega Image au lansat primul magazin inteligent din
         România, situat în Bulevardul Barbu Văcărescu, nr. 201. Magazinul dispune de
         nouă soluții Internet of Things, ce oferă statistici despre clienți, monitorizarea
         stocurilor, afișare media digitală pentru publicitate personalizată,
         promovarea produselor adaptată pe segmente de cumpărători, zone de
         interes ale vizitatorilor, managementul cozii de așteptare, Wi-Fi în magazin,
         sistem de feedback și de asistență pentru clienți. De exemplu, soluția
         care identifică zonele de interes ale cumpărătorilor monitorizează, prin  natalia Chirițescu, Vodafone Global Enterprise Director, Vodafone România
         intermediul senzorilor inteligenți, cele mai frecventate rute din magazin.  Adrian Nicolaescu, Marketing VP, Mega Image
                                           septembrie-noiembrie 2018  www.comunic.ro 15
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22