Page 15 - Revista COMUNIC@TII Mobile Nr. 148
P. 15

operatori | orange

         Cifra de afaceri Orange         a ajuns la 287 milioane euro          3,84 milioane de clienţi  serviciul de televiziune prin      Orange România a avut o cifră
          foloseau serviciile Orange  cablu și satelit, Orange
          4G, în creștere cu 34%  Home TV, număra 476.000  plata facturilor prin  de afaceri de 287 milioane
          comparativ cu aceeași  clienți, în creștere cu 29%  aplicația My Orange a
          perioadă din 2017. Această           crescut cu peste 30%   de euro, în perioada iulie-
          evoluție pozitivă s-a regăsit  faţă de T3 2017, iar serviciile  în T3 comparativ cu
          și în consumul de date  fixe în bandă largă aveau  aceeași perioadă a  septembrie 2018, în creștere cu
          mobile, care a înregistrat  peste 260.000 de clienți,  anului trecut
          o creștere de aproximativ  în creștere cu 67% față de       3,5% faţă de aceeaşi perioadă
          80% comparativ cu T3  aceeași perioadă din 2017.
             2017.
                                              a anului trecut. Creșterea a
             A     B     C      D      E          fost susținută, în principal,
                                              de serviciile fix-mobil și de
                                             consumul de date mobile. La

                rețeaua Orange 4G    numărul clienţilor        30 septembrie 2018, Orange
                acoperea 95,9% din   care au ales serviciul
                populaţia ţării. Clienți  Orange Money a       România oferea servicii mobile,
                 din 161 de orașe    depășit 100.000, o
         Rezultate   puteau experimenta   creștere cu peste 70%       fixe și TV pentru 10.900.000
         Orange    viteze 4G+ de până la  comparativ cu finalul      de clienți, în creștere cu 1,8%
         la finalul lunii  500 Mbps.     lunii septembrie 2017.
         septembrie                               comparativ cu finalul T3 2017.
          SuperCoders, gata de concurs
         La concursul național SuperCoders, lansat de Orange, se pot înscrie până pe  În fiecare din cele 10 săptămâni, co-
         25 noiembrie copiii cu vârste între 10 și 14 ani, care au cunoștințe minime de  piii au parte de cursuri și activită i pe
         programare. Câștigătorii vor fi anunțați pe 10 decembrie. În luna octombrie,  care le vor realiza la distan ă cu aju-
         aproape 530 de copii au învățat să creeze animaţii şi jocuri în limbajul de  torul trainerilor Simplon România.
         programare Scratch, în cadrul atelierelor gratuite din Caravana SuperCoders, care  Printre acestea se numără: comenzile
         anul acesta a ajuns în 10 orașe din țară – Oradea, Baia Mare, Alba Iulia, Brașov,  elementare, bucle, condi ii, variabile,
         Craiova, Râmnicu Vâlcea, Galați, Tulcea, Iași și Bacău.
                                           structuri de programe în JavaScript,
                                           testare și corectarea erorilor.
           oncursul SuperCoders reprezintă premii distractive (camere GoPro, boxe  8 din 10 părin i români conside-
         C cea de-a doua etapă a programului portabile, căști wireless) iar cei care vor ră important și extrem de important
         de dezvoltare a competen elor digita- realiza cele mai bune 50 de aplica ii vor ca timpul petrecut online de cei mici
         le #SuperCoders, dezvoltat de Orange avea posibilitatea să participe la urmă- să fie folosit eficient și să includă și
         în parteneriat cu Simplon România. În torul modul de învă are, SuperCoders activită i de învă are și educative. Pe
         cadrul concursului, copiii pot dezvolta Online Academy, un curs interactiv de de altă parte, potrivit părin ilor, doar
         o anima ie pe platformele Scratch sau coding care oferă concepte de bază ale 1 din 10 copii cu vârste între 10 și 14
         code.org, pornind de la o temă dată: să limbajului de programare JavaScript în ani folosește timpul pe Internet pen-
         le arate locuitorilor celei mai moderne cadrul a 30 de ore interactive. Astfel, tru cursuri și activită i de învă are on-
         și tehnologizate planete din Univers cei mici vor face trecerea de la progra- line. Statisticile au reieșit din studiul
         jocurile și activită ile distractive de pe marea prin blocuri de cod învă ată în realizat de Orange în cadrul Caravanei
         Pământ. Concuren ii vor putea câștiga Scratch, la programarea bazată pe text. SuperCoders.

                                           septembrie-noiembrie 2018  www.comunic.ro 13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20