Page 18 - Revista COMUNIC@TII Mobile Nr. 148
P. 18

operatori | telekom

        Smart City cu iluminat inteligent        la o şcoală gimnazială din Alba-Iulia
        Şcoala gimnazială Nr. 7 Mihai Eminescu din Alba-Iulia a fost aleasă de Telekom  leduri dimabile cu senzori, care se aprind
        Romania pentru implementarea unei noi soluţii de tip Smart City, respectiv un sistem  şi se sting în ritmul înaintării pe traseu, iar
        de iluminat inteligent. Astfel, vechiul sistem de iluminat al şcolii pe bază de neon a  băile au lumini care se aprind atunci când
        fost înlocuit cu un sistem de iluminat inteligent implementat în toate cele 28 de săli  sunt folosite şi se sting în pauze. Ovidiu
        de clasă, pe coridoare, băi şi în cancelarie.            Ghiman, Director Executiv Comercial
                                          Segment Business, Telekom Romania, a
                                          declarat că „vom continua să dezvoltăm
        Acest nou sistem include corpuri de                 soluţii Smart City în Alba-Iulia, unde mai
        iluminat pe bază de LED, care permit                avem un proiect în derulare - un sistem de
        controlul intensităţii luminoase şi al fluxului           supraveghere video a oraşului”. În 2017,
        luminos în şcoală, în funcţie de perioada              Telekom Romania împreună cu partenerul
        zilei şi anotimp, cu reducerea consumului              său Adservio a dotat 18 şcoli din Alba-Iulia
        de energie şi a costurilor asociate. Sistemul            cu un pachet educaţional integrat care
        a fost conceput astfel încât nivelul de               cuprinde licenţă pentru platforma Adservio
        iluminat să poată fi ajustat în funcţie de             de management educaţional „Catalogul
        aportul luminii naturale în fiecare încăpere,            electronic” şi 690 de tablete pentru
        iar luminile să se stingă automat în timpul             profesori, echipate cu SIM-uri de date
        pauzelor. Coridoarele au fost dotate cu               mobile cu trafic de date inclus.


        Telekom Romania          200.000 de antreprenori sunt

        alege Brăila pentru cel
        de-al şaselea call center     #BUSINESSLIBER

        Telekom Romania a deschis la Brăila
        un centru de servicii externalizate  La un an de la lansarea
        de tip call center pentru companii, cu  #BUSINESSLIBER, Telekom Romania
        servicii de vânzări și telemarketing,  anunţă că 200.000 de antreprenori
        servicii de back office, customer  utilizează portofoliul Freedom şi că
        service şi retenţie clienţi.   investeşte în continuare 200.000 de
        Sediul de la Brăila este al şaselea centru  euro într-o nouă iniţiativă de susţinere
        în care Telekom Romania furnizează  a business-urilor din România,
        servicii de tip call center externalizate,  denumită Game Changers.
        compania operând alte cinci astfel  Astfel, 10 companii inovatoare vor primi
        de centre în patru oraşe: trei centre  fiecare, un buget de 20.000 de euro  programului WeAccelerate, care
        în Bucureşti şi câte unul în Bacău şi  pentru campanii de promovare online, pe  încurajează digitalizarea antreprenoriatului
        Craiova, cu un total de peste 500 de  canalele media relevante pentru fiecare  românesc, derulat în parteneriat cu hub-ul
        angajaţi. Portofoliul de clienți de servicii  business în parte. Acesta este al doilea  WeLoveDigital. Zece start-up-uri, din
        externalizate de call center ai Telekom  proiect de sprijinire a antreprenorilor după  cele 121 înscrise în competiţie, au fost
        Romania include companii din cele  programul WeAccelerate.     selectate şi vor primi, fiecare, finanţare
        mai diverse industrii, banking, energie,  Portofoliul de servicii Freedom, lansat în  în valoare de 6.000 de euro şi beneficii
        aviaţie, retail - din România, dar și din  noiembrie 2017, a adus, în premieră pentru  constând în spaţiu de lucru subvenţionat,
        alte ţări precum Austria.     segmentul de business, comunicare mobilă  60 de ore de mentorat, consultanţă în
                         nelimitată cu internet 4G nelimitat, minute  domeniul promovării online şi campanii de
                         şi SMS-uri nelimitate, de la 5 euro pe lună,  promovare online gratuite, pe o perioadă
                         în abonamente fără perioadă minimă  de şase luni. Cele 10 start-up-uri selectate
                         contractuală şi fără taxe de reziliere.  vor intra din februarie până în august 2019
                         În mai 2018 Telekom Romania anunţa  în perioada de incubare, pe parcursul căreia
                         100.000 de antreprenori „eliberaţi” cu  vor beneficia de mentorat din partea celor
                         portofoliul Freedom. Pentru a marca  6 mentori implicaţi în program.
                         acest moment, Telekom Romania a  Telekom Romania continuă iniţiativele de
          Viorel Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila  investit 100.000 de euro în accelerarea  susţinere a mediului de business românesc
            şi Ovidiu Ghiman, Director Executiv Comercial,
              Segment Business, Telekom Romania a 10 start-up-uri româneşti, în cadrul  sub umbrela E NORMAL.
     16          septembrie-noiembrie 2018
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23