Page 11 - Revista COMUNIC@TII Mobile Nr. 148
P. 11

Strategii şi politici | netcity


          Reglementarea Netcity
                  este imperativă             Revista COMUNIC@ŢII Mobile, Asociaţia Naţională a Internet Service Providerilor
              din România (ANISP) şi Asociaţia InterLAN au organizat, pe 12 septembrie,
            conferinţa cu tematica: Provocările NETCITY: etapa a II-a vine cu peste 2.000 de km,
                     dar şi cu opoziţia clienţilor reţelei la decizia PMB.
           tapa a II-a pentru extinderea re- etapa a II-a privind investiţiile la dezvoltare să se facă inând cont de
         E ţelei metropolitane NETCITY, NETCITY, neţinând seama de punc- Avizul ANCOM din 30 mai 2013, și
         cu peste 2.000 km, pune faţă în faţă tul de vedere al operatorilor din ca- nu în condi iile stabilite prin inter-
         interesele Primăriei Municipiului drul ANISP și InterLAN, conform pretarea unilaterală de către NetCity
         București, în calitate de Concedent, declaraţiilor conducerii asociaţiilor. a Contractului de Concesiune înche-
         și ale proprietarul NETCITY, compa-                 iat cu PMB în 2008. Alternativ, con-
         nia Direct One (concesionar), cu cele  ANISP și InterLAN sprijină pro- sideră ANISP si InterLAN, ar trebui
         ale operatorilor internet care sunt cli- iectul Netcity, pe care îl vor imple- așteptat ca ANCOM să elaboreze no-
         enţii NETCITY, susţin oficialii ANISP mentat în tot municipiul București, ile condi ii comerciale, conform Legii
         și InterLAN.           deoarece acesta reprezintă o solu ie 159/2016, lucru prevăzut în calenda-
                          mult mai bună (dpdv tehnic) și mult rul Autorită ii pentru anul 2018. De
          PMB a aprobat la jumătatea lunii mai elegantă (urbanistic) decât subliniat că o pozi ie similară au și
         iulie 2018 indicatorii tehnico-econo- re elele aeriene. Dorinţa Asocia iilor marii operatori telecom și internet
         mici aferenţi studiului de fezabilitate operatorilor este, însă, ca această prezenţi în piaţa românească.

                                           septembrie-noiembrie 2018  www.comunic.ro 9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16