Wild set of tp porn videos on PornsOK.com Cel mai bun cazinou online din Moldova - 1win matrimoniale ploiești Farmacie online Farmacia Millefolia cu cele mai bune prețuri din România. Bitcore Surge

Propunere ANCOM: dereglementarea piețelor de terminare a apelurilor de voce la puncte fixe, respectiv la puncte mobile în reţelele publice de telefonie

ANCOM lansează spre consultare publică proiectul de decizie prin care propune retragerea obligațiilor impuse în sarcina operatorilor identificați cu putere semnificativă pe piețele relevante corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor de voce la puncte fixe, respectiv la puncte mobile în rețelele publice de telefonie. Proiectul deciziei ANCOM poate fi consultat aici, iar observațiile pot fi transmise către Autoritatea până pe 23 octombrie a.c.

Analiza realizată de ANCOM pentru evaluarea oportunităţii menținerii, modificării sau retragerii obligațiilor impuse anterior pe aceste pieţe a arătat că, în ciuda existenței unor bariere la intrarea pe piaţă, circumstanțele concurenţiale s-au schimbat semnificativ.

Unul dintre elementele de noutate determinante pentru concluziile analizei realizate a fost intrarea în vigoare, începând cu data de 1 iulie 2021, a Regulamentului Delegat (UE) 2021/654, care reglementează, la nivel european, tarifele maxime ce pot fi percepute pentru serviciile de terminare.

Astfel a fost eliminată cea mai importantă problemă concurențială ce ar putea apărea pe pieţele identificate, şi anume posibilitatea furnizorilor de servicii de terminare de a-şi manifesta puterea de piaţă prin creşterea excesivă a tarifelor pentru terminarea în propriile reţele publice de telefonie, susțin oficialii ANCOM într-un comunicat de presă.

Prin urmare, având în vedere că nu sunt îndeplinite, în mod cumulativ, criteriile legate de obstacolele la intrarea pe piaţă, concurenţa efectivă, respectiv eficiența aplicării legii concurenței, ANCOM propune retragerea obligațiilor individuale ale furnizorilor desemnați ca având putere semnificativă pe piețele menționate identificate conform Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 1085/2017.

Întrucât atunci când sunt retrase anumite obligații impuse în sarcina unor furnizori cu putere semnificativă este necesar ca operatorii care au calitatea de cumpărători şi sunt afectați de aceste măsuri să cunoască din timp schimbările intervenite pe piaţă, ANCOM a stabilit o perioadă tranzitorie de un an. Pe parcursul acestei perioade, obligaţiile specifice impuse anterior vor fi menținute în aceleaşi condiţii.

Piețele serviciilor de terminare a apelurilor de voce la puncte fixe, respectiv la puncte mobile în rețelele publice de telefonie sunt, în prezent, reglementate de ANCOM, fiind impuse în sarcina furnizorilor desemnați cu putere semnificativă pe aceste piețe o serie de obligații în ceea ce priveşte accesul şi utilizarea unor elemente specifice ale reţelei şi infrastructurii asociate, transparența, nediscriminarea şi, respectiv, controlul tarifelor şi fundamentare a acestora în funcţie de costuri, pentru serviciile auxiliare interconectării.