Page 6 - Tax compliance
P. 6

4 Către o cultură a conformării fiscale în România, bazată pe bune practici europene 29 octombrie 2015, Hotel Intercontinental, București

 Conformarea fiscală – gardian al reformelor structurale

Carmen Mărcuş este consilierul economic al      Carmen MăRCuș
Reprezentanţei Comisiei Europene în România,     Consilier Economic,
pe problematica strategiei Europa 2020 şi a     Reprezentanța Comisiei
Semestrului European.                Europene în România
Între anii 2003 şi 2014 a lucrat în cadrul Di-
recţiei Generale pentru Cercetare şi Inovare a    "În urma celor trei acorduri de împrumut cu
Comisiei Europene în Bruxelles, din care ulti-
mii şase ani într-o unitate de analiză economică   CE, FMI şi BM, atât specialişti români, cât şi
şi monitorizare a politicilor naţionale ale ţărilor specialişti străini spun că România nu a stat
Uniunii Europene. De-a lungul timpului a fost    niciodată mai bine din punct de vedere ma-
responsabilă pentru România, Marea Britanie     croeconomic, cu deficitul bugetar la 1,5%, da-
şi Estonia şi a asigurat, de asemenea, coordo-    toria publică sub 40%, deci departe de pragul
narea orizontală a monitorizării acestor politici  de 60% stabilit la nivel european. În această
pentru 27 de ţări în contextul strategiilor     construcţie, politica fiscală este primul palier
Lisabona şi Europa 2020.               deasupra fundaţiei, primul palier care trebuie
Carmen Mărcuș și-a început cariera în Comisie    întărit atunci când maşinăria macroecono-
în domeniul indicatorilor socio-economici şi a    mică se clatină şi primul palier care poată să
studiilor prospective (foresight) şi are o expe-   dăuneze unei stabilităţi macroeconomice greu
rienţă considerabilă legată de instrumente de    dobândite în aceşti ani, cu un efort masiv atât
analiză şi planificare strategică a politicilor pu- al guvernanţilor, cât şi al populaţiei. Pe de altă
blice. Înainte de 2003 a lucrat la Unitatea Exe-   parte politica şi conformarea fiscală este unul
cutivă pentru Finanţarea Învăţământului Su-     dintre gardienii importanţi ai reformelor
perior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare,   structurale pentru simplul motiv că dacă nu
unde a condus Departamentul pentru Politica     sunt suficienţi bani colectaţi la buget nu se
Ştiinţei.                      poate investi mai mult în domenii ca
                           sănătatea, educaţia etc. Evaluarea Comisiei
FOTO VIDEO                     Europene este că s-au înregistrat progrese în
                           ultimii ani în privinţa mixului de taxe şi
                           reforma în curs a ANAF, dar colectarea veni-
                           turilor rămâne destul de scăzută, iar deficitul
                           de colectare a TVA este printre cele mai mari
                           din UE."
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11