Page 4 - Tax compliance
P. 4

2 Către o cultură a conformării fiscale în România, bazată pe bune practici europene  29 octombrie 2015, Hotel Intercontinental, București

CE promovează o cultură a conformării fiscale în România

Reprezentanţa Comisiei Europene (CE) în România a organizat, pe 29 octombrie 2015, dezbaterea
publică “Către o cultură a conformării fiscale în România”, cu invitaţi de la FMI, Banca Mondială,
Ministerul Finanţelor Publice, ANAF, Ministerul de Finanţe din Estonia, actori instituţionali din
domeniul politicilor fiscale, specialiști români din companii publice și private, sindicate, organizaţii
neguvernamentale și media. Totul s-a desfășurat în contextul recomandărilor bugetare și fiscale
transmise României de către Comisia Europeană în luna mai 2015.

Cum se poate eficientiza
administrația fiscală?

Oficialii CE doresc să identifice și să dezbată modalităţi eficiente pentru îmbu-
nătăţirea conformării fiscale în România și să promoveze o astfel de cultură la
nivel naţional, pe baza celor mai bune practici europene și internaţionale. În des-
chiderea dezbaterii, analistul economic al Reprezentanţei Comisiei
Europene, Carmen Mărcuș, susţine: “În contextul unei stabilităţi macro-
economice solide dobândite în urma a trei programe de asistenţă financiară în-
cepând din 2009, conformarea fiscală și creșterea veniturilor fiscale reprezintă
elemente importante pentru deblocarea reformelor structurale, creșterea
finanţării publice în domenii cheie, cum ar fi educaţia, sănătatea, infrastructura
de transport și cercetarea, precum și pentru asigurarea unui mediu concurenţial
echitabil prin reducerea evaziunii. Comisia Europeană salută eforturile
autorităţilor române de a asigura un nivel ridicat al conformării fiscale prin
intermediul unor măsuri de eficientizare a administraţiei fiscale.”

FOTO
   1   2   3   4   5   6   7   8   9