Page 3 - Tax compliance
P. 3

Către o cultură a conformării fiscale în
România, bazată pe bune practici europene

Evenimentul și-a propus să identifice și să dezbată modalităţi eficiente
pentru a îmbunătăţi conformarea fiscală în România și să promoveze o
astfel de cultură la nivel naţional, pe baza celor mai bune practici europene
și internaţionale. Întâlnirea a facilitat un dialog pe aceste teme între
autorităţile publice, oamenii de afaceri, societatea civilă și alte părţi
interesate, și a beneficiat de participarea unor experţi din organizaţiile
europene și internaţionale.

09:00-09:30 Înregistrarea participanţilor/Cafea de întâmpinare

Sesiunea I: Conformarea fiscală în România și recomandările Comisiei Europene

09:30-09:40 Carmen Mărcuș, Consilier Economic, Reprezentanţa Comisiei Europene în România

09:40-09:50 Attila György, Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor Publice: Cele mai recente preocupări
       ale Ministerului Finanţelor Publice privind conformarea voluntară

09:50-10:05 Mona Papadakou, Direcţia Generală Afaceri Economice și Financiare (DG ECFIN):
       Politica fiscală și consolidarea bugetară în România

10:05-10:20 Bogdan Tașnadi, Direcţia Generală Impozitare și Uniune Vamală (DG TAXUD):
       Politica și guvernanţa fiscală în România comparativ cu alte ţări ale UE

10:20-10:35 Ionuţ Dumitru, Președinte, Consiliul Fiscal:
       Conformarea la plata taxelor și impozitelor în România

10:35-10:50 Sabina Bendas, Director General, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală:
       Noutăţi în sprijinul conformării voluntare

10:50-11:50 Întrebări şi discuţii

11:50-12:10 Pauză de cafea

Sesiunea a II-a: Bune practici internaţionale

12:10-12:30 Arvo Taar, Ministerul de Finanţe, Estonia: Experienţa Estoniei

12:30-12:45 Guillermo Tolosa, Reprezentant regional în România și Bulgaria,
       Fondul Monetar Internaţional

12:45-13:00 Cătălin Păuna, Senior Economist, Banca Mondială în România: Necesitatea de
       îmbunătăţirea a conformării fiscale prin intermediul reformelor administraţiei fiscale

13:00-13:30 Întrebări şi discuţii

13:30    Masă de prânz

       Moderator eveniment: Dan Bădin, Tax Partner, Deloitte România
   1   2   3   4   5   6   7   8