Wild set of tp porn videos on PornsOK.com Cel mai bun cazinou online din Moldova - 1win matrimoniale ploiești Farmacie online Farmacia Millefolia cu cele mai bune prețuri din România. Bitcore Surge

Sfaturi ANCOM – Cum să reziliezi sau să modifici un contract telecom

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) reamintește utilizatorilor în ce condiții pot rezilia sau modifica contractele încheiate cu furnizorii de servicii de comunicații electronice.

Încetarea contractului la termen

În principiu, încetarea unui contract încheiat cu un furnizor de telefonie intră în vigoare în condiţiile prevăzute în respectivul document. Totuşi, este posibil ca furnizorul, în urma unei negocieri directe cu utilizatorul, să accepte încetarea contractului şi în alte condiţii decât cele menţionate în contract.

Atunci când solicită încetarea contractului încheiat cu un furnizor de servicii de comunicații electronice utilizatorul trebuie să țină cont de câteva aspecte, pe care trebuie să le găsească menționate în contract:

  • dacă a expirat perioada contractuală iniţială;
  • ce penalități se aplică dacă solicită încetarea contractului și perioada inițială nu a expirat;
  • termenul şi modalităţile în care poate depune o cerere de încetare a contractului, precum și termenul în care este operată efectiv încetarea contractului (de exemplu, 30 de zile de la data depunerii cererii de către utilizator).

Unii furnizori oferă posibilitatea ca solicitarea de încetare a contractului să fie adresată și telefonic. Cu toate acestea, este mai sigur dacă aceasta va fi făcută în scris și transmisă prin poştă, cu confirmare de primire, sau dacă va fi depusă la un punct de lucru/magazin al furnizorului, iar utilizatorul va cere și va primi un număr de înregistrare. De asemenea, trebuie luat în calcul şi faptul că, de regulă, furnizorii condiţionează procesarea cererii de reziliere de returnarea echipamentelor oferite în custodie/chirie şi de plata unor eventuale datorii.

Obligațiile furnizorilor

Furnizorii de servicii de telefonie, internet și televiziune de pe piața din România sunt obligați să publice pe site-urile proprii:

  • informații legate de încetarea contractelor încheiate cu utilizatorii, dar și informații privind condițiile de modificare a contractului respectând, astfel, Decizia ANCOM nr.158/2015 privind obligațiile de informare a utilizatorilor finali;
  • informații privind demersurile pe care utilizatorii trebuie să le facă pentru a obține încetarea sau modificarea contractului;
  • adresa de e-mail, adresa poștală și numărul de telefon/fax, la care utilizatorul poate transmite cererea de încetare a contractului;
  • formulare/cereri-tip, dacă se solicită completarea acestora, precum și informații legate de modalitățile prin care utilizatorii pot intra în posesia lor, dacă este cazul;
  • informații legate de penalitățile care pot fi aplicate în cazul încetării anticipate a contractului, dacă astfel de penalități sunt percepute.

Potrivit Deciziei ANCOM nr.158/2015, toate informațiile destinate utilizatorilor trebuie să se regăsească pe site-urile furnizorilor într-un loc ușor accesibil, prezentate într-un mod vizibil și bine structurat.

Modificarea contractului

Modificarea unui contract încheiat cu un furnizor de servicii de comunicații electronice se poate face la cererea utilizatorului, în condițiile prevăzute în contract sau pe baza negocierii directe cu furnizorul, dar și la inițiativa furnizorului.

Astfel, în anumite situaţii, furnizorul are dreptul să schimbe clauze din contract dar, în acest caz, are obligaţia să-și informeze abonații despre conținutul modificărilor, prin intermediul unei notificări, cu cel puţin 30 de zile înainte de producerea acestora. În acest interval, dacă nu sunt de acord cu modificările, abonații pot renunţa la contract fără a plăti despăgubiri.

Furnizorul poate să transmită notificarea prin scrisoare, e-mail, SMS, fax sau prin intermediul contului de client al abonatului de pe site-ul furnizorului, caz în care va fi însoțită de un SMS și/sau e-mail de avertizare cu privire la transmiterea notificării.

Indiferent de modul în care operatorul transmite notificarea, acesta trebuie să asigure transmiterea integrală a textului notificării, fără a face trimitere la alte surse de informare. De asemenea, notificarea trebuie să fie separată de orice material publicitar.

Reclamații

ANCOM poate lua măsuri dacă furnizorul a modificat contractul fără să notifice sau nu a informat utilizatorii despre posibilitatea de a denunţa contractul fără penalităţi. Sesizările pot fi trimise aici. Dacă pentru încetarea contractului înainte de termen, operatorul aplică taxe cu o valoare considerată prea mare faţă de posibilele pierderi pe care le-ar avea furnizorul, utilizatorii se pot adresa Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.