Wild set of tp porn videos on PornsOK.com Cel mai bun cazinou online din Moldova - 1win Library zlib padthaibaannaa.fi omin kasin mielenkiintoinen matrimoniale ploiești

Prin PNRR, ANAF vrea să consolideze sistemul financiar-fiscal și să crească capacitatea de colectare a veniturilor la bugetul de stat, cu proiecte de 7 milioane euro – Mihaela DRĂGULIN, ANAF @ DIGITAL TRANSFORMATION SUMMIT 2021

Mihaela DRĂGULIN – DIRECTOR GENERAL ADJUNCT – ANAF @ DIGITAL TRANSFORMATION SUMMIT 2021, organizat de DIGITAL TRANSFORMATION COUNCIL, REVISTA COMUNICAŢII MOBILE şi TELECOMTV.RO pe 25 iunie 2021

Între digitizare și transformare digitală există diferențe, dar toate acestea merg împreună. În momentul în care vrei să digitalizezi o instituție și anumite servicii, automat că transformarea digitală ocupă un loc foarte important.

ANAF ține cont de foarte multe aspecte, pentru că transformarea digitală înseamnă, dincolo de procese, proceduri și fluxuri ș.a.m.d., dobândirea abilităților personalului și asigurarea reconversiei acestuia, astfel încât să reușești să dai oamenilor abilitățile necesare, în acest cas digitale, să le folosească în activitatea de zi cu zi la locul de muncă.

Procesul de transformarea digitală aduce cu sine și rezistență la schimbarea, dar, așa cum unele procese dispar, altele apar.

Astăzi vă voi vorbi despre reforma ANAF în contextul PNRR, mai concret de creșterea conformării voluntare prin dezvoltarea seviciilor digitale.

La nivelul ANAF, serviciul SPV (Spațiu Virtual Privat) este utilizat de circa 1,6 milioane de persoane fizice, juridice și alte entități.

În cadrul PNRR există deja o componentă specială, care vizează reforme fiscale. În cazul nostru, obiectivele urmărite sunt consolidarea sistemului financiar-fiscal și creșterea capacității de colectare a veniturilor la bugetul de stat.

Reforma ANAF va avea loc prin îmbunătățirea capacității de utilizare și valorificare masivă a datelor, prin furnizarea de noi servicii către contribuabili și asigurarea asistenței digitale a acestora, precum și prin transfomarea digitală a sistemului informatic al finanțelor publice, în vederea asigurării unei viteze accelerate de răspuns la provocările informaționale actuale și viitoare, reliefate în contextul pandemic.

Reforma-ANAF-in-contextul-PNRR-Cresterea-conformarii-voluntare-prin-dezvoltarea-serviciilor-digitale-

În ceea ce privește reforma ANAF prin digitalizare, ea are trei componente, respectiv creșterea conformării voluntare a contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor digitale, îmbunătățirea proceselor de administrare a impozitelor și taxelor, inclusiv prin implementarea managementului integrat al riscurilor, precum și prin asigurarea capacității de răspuns pentru provocările informaționale actuale și viitoare, inclusiv în contextul pandemiei, prin transfomarea digitală a Ministerului Finanțelor Publice/ANAF.

Mai există o componentă care vizează modernizarea sistemului vamal și introducerea vămii electronice. Există un timeline pentru aceste obiective, fiind prevăzute orizonturi de timp.

Aș vrea să menționez una din inițiativele ANAF, pusă în practică în anul trecut, respectiv crearea cadrului legal în vederea identificării vizuale online (video) pentru aprobarea înregistrării contribuabililor în SPV și lansarea de către MF și ANAF, în august 2020, a posibilității de identificare vizuală online pentru persoanele fizice.

O altă inițiativă a fost interconectarea SPV cu www.ghiseul.ro, plus extinderea proiectului pilot al serviciului de programare online, care va fi disponibil în curând la nivel național.

De asemenea, ANAF a dezvoltat call center-ul instituției și a transpus electronic formularistica specifică dublei impuneri și încheierea de acorduri fiscale internaționale și crearea posibilității depunerii online a acesteia.

La nivelul MF există în derulare proiectul SIPOCA 739 „Creșterea capacității administrative a MF și a instituțiilor subordonate în vederea îmbunătățirii interacțiunii cetățenilor și mediului de afaceri pentru obținerea de servicii electronice extinse prin portalul ANAF”, proiect finanțat din fonduri structurale (POCA 2014 – 2020).

Obiectivele proiectului sunt optimizarea și simplificarea serviciilor aferente obligațiilor fiscale și nefiscale și plății taxelor oferite în cadrul SPV, prin modernizarea portalului ANAF și a SPV pentru asigurarea unei înalte disponibilități a serviciilor electronice disponibile în SPV, precum și prin extinderea disponibilității serviciilor electronice către beneficiari, prin realizarea variantelor portalului ANAF adaptate la dispozitive de tip smartphone și tabletă, dezvoltarea unor aplicații pentru platformele Android și iOS prin care sunt accesibile anumite servicii furnizate prin SPV.

Un alt obiectiv al proiectului SIPOCA este formarea și instruirea personalului MF pentru îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor necesare pentru utilizarea sistemelor informatice.

În zona de servicii pe care ANAF le oferă, trecerea spre digital și migrarea contribuabililor către mediul electronic au fost obiective asumate încă din anul 2019.

ANAF, prin ceea ce a inclus în PNRR, vrea să dezvolte noi servicii pentru contribuabili, noi funcționalități specifice serviciilor puse la dispoziție în prezent la distanță.

Pentru a veni cu servicii mai bune, ANAF adresează în mod constant contribuabililor sondaje, prin intermediul cărora așteaptă propuneri și sugestii.

Trecerea spre digital a fost ceea ce ne-am dorit și obiectivul pe care ni-l asumăm este reducerea interacțiunii fața în față cu contribuabilii.

Vrem să simplificăm formularele fiscale și să transpunem electronic toată formularistica existentă.

Suntem o instituție cu un public vast, care asigură veniturile la bugetul de stat.

Prin intermediul PNRR, ANAF urmărește reproiectarea și optimizarea sistemului informatic VIES_RO, implementarea sistemului informatic One Stop Shop (OSS_RO), investiții pentru dezvoltarea call center-ului, investitții în dezvoltarea serviciilor la distanță (electronice sau telefonice), implementarea unor facilități pentru interacțiunea ci contribuabilii, investiții pentru implementarea unei suite de soluții pentru cunoașterea contribuabililor/clienților, precum și investiții pentru realizarea unei platforme de licitații online pentru valorificarea bunurilor imobile și a celor mobile de valoare semnificativă.

Bugetul estimat pentru aceste proiecte se ridică la 7 milioane de euro.