Licitaţia dinaintea licitaţiei 5G: ANCOM mizează pe 70 milioane euro la bugetul statului din porțiuni de spectru radio din benzile de 800 MHz, 2.600 MHz și 3.400 – 3.600 MHz

ANCOM anunţă că drepturile de utilizare a frecvențelor radio disponibile din benzile de 800 MHz, 2600 MHz și 3400-3600 MHz se vor acorda prin procedură de selecție competitivă, în linii mari similară celei organizate în anul 2012, ce presupune ca fiecare operator interesat să depună o ofertă inițială prin care indică numărul de blocuri pe care dorește să le achiziționeze în fiecare dintre benzile disponibile. Ofertele inițiale vor arăta dacă există o cerere mai mare decât cantitatea de spectru disponibil în anumite benzi, dacă cererea este egală cu numărul blocurilor de frecvențe disponibile în cadrul fiecărei benzi (categorii de blocuri) sau dacă cererea nu depășește cantitatea de spectru disponibil. În funcție de ofertele inițiale, se intră în runde primare, urmate, dacă va fi cazul, de o rundă primară suplimentară și de o rundă de alocare, precizează oficialii ANCOM.

Autoritatea de Reglementare propune acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio disponibile prin organizarea a două proceduri de selecție distincte: cea propusă spre consultare publică, care are ca obiect acordarea drepturilor de utilizare în spectrul rămas disponibil din licitațiile anterioare organizate în 2012 și 2015, și alta, ulterioară, pentru acordarea drepturilor în benzile noi (700 MHz și 1500 MHz) și în banda 3400-3800 MHz (cu drepturile intrând în vigoare din 01.01.2026 – când expiră licențele existente în această bandă), după transpunerea în legislația națională a Codului European al Comunicațiilor Electronice.

„Extinderea capacității rețelelor de comunicații electronice pe suport radio a devenit o necesitate în contextul creșterii rapide a traficului de date și a importanței economice, industriale și sociale a economiei digitale. Acesta este motivul pentru care ne propunem organizarea unei licitații pentru atribuirea drepturilor de utilizare a spectrului rămas disponibil în urma procedurilor de selecție derulate de Autoritate în 2012 și 2015. Valabilitatea licențelor de utilizare a frecvențelor radio ce urmează a fi acordate va fi aliniată cu cea a licențelor în vigoare, pentru a asigura o expirare simultană a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio în funcție de banda din care acestea fac parte”, explică Bogdan IANA, vicepreședintele ANCOM.

Prin această licitație, ANCOM intenționează să scoată la licitație 195 MHz, astfel:

  1. 1 bloc de 5 MHz pereche în banda de 800 MHz, pentru o perioadă cuprinsă între 1 ianuarie 2022 și 5 aprilie 2029;
  2. 8 blocuri a câte 5 MHz pereche în banda de 2600 MHz, pentru o perioadă cuprinsă între 1 ianuarie 2022 și 5 aprilie 2029;
  3. 1 bloc de 15 MHz TDD în banda 2600 MHz, pentru o perioadă cuprinsă între 1 ianuarie 2022 și 5 aprilie 2029;
  4. 18 blocuri de 5 MHz în banda de 3400-3800 MHz, pentru o perioadă cuprinsă între 1 ianuarie 2022 și 31 decembrie 2025.

ANCOM supune consultării publice și prețul de pornire în licitație pentru fiecare bandă în parte. Astfel, cuantumul minim al taxei de licență pentru drepturile de utilizare a frecvențelor radio disponibile în cadrul licitației este echivalentul în lei a:

  1. 22 milioane euro pentru blocul pereche din banda de 800 MHz;
  2. 4,3 milioane euro pentru un bloc pereche în banda de 2600 MHz;
  3. 3,5 milioane euro pentru blocul nepereche din banda de 2600 MHz;
  4. 700.000 euro pentru un bloc nepereche în banda de 3400-3800 MHz.

Taxa de licență va trebui achitată în termen de 15 zile de la data anunțării rezultatelor finale ale licitației, iar suma astfel obținută se va constitui venit la bugetul de stat.

Documentele aferente organizării licitației de spectru, respectiv proiectul de decizie pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio, proiectul de hotărâre a Guvernului privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenţă pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio, precum şi a condiţiilor de plată a taxei de licenţă și caietul de sarcini pot fi consultate aici.