Cel mai bun cazinou online din Moldova - 1win matrimoniale ploiești Farmacie online Farmacia Millefolia cu cele mai bune prețuri din România.

VIDEO Licitația 5G se amână cu 6 luni din cauza memorandumului ”secret” semnat de Guvernele României şi SUA, ca și cel anti-Huawei, polonez

Conducerea ANCOM  a anunțat pe 31 octombrie 2019 în cadrul unei conferințe de presă organizată la sediul Autorității că licitația pentru alocarea spectrului radio necesar implementării noilor tehnologii va avea loc în prima parte a anului 2020. Conducerea ANCOM a constatat că licitația nu mai poate fi organizată în acest an, printre principalele motive fiind lipsa setului de instrumente privind cerinţele de securitate a reţelelor, necesitatea implementării Memorandumului semnat de către Guvernele României şi SUA, precum şi necesitatea ca viitorul guvern care întocmește bugetul pentru anul 2020 să aprobe taxele de licență şi calendarul de achitare a acestora. În aceste condiții, conducerea ANCOM consideră că organizarea licitației în totală transparență și predictibilitate nu este posibilă.

În cadrul consultării publice pe marginea Documentației procedurii de selecție competitive în vederea acordării drepturilor de utilizare a frecvențelor radio în benzile de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz și 3400-3800 MHz, Autoritatea a primit din partea operatorilor din România observaţii de modificare a cuantumului taxelor de licenţă, dar şi a calendarului de plată a acestora, precum şi a obligaţiilor de acoperire propuse de ANCOM în cadrul caietului de sarcini.

În urma analizei observaţiilor primite, ANCOM a repus deja în consultare publică capitolul dedicat obligaţiilor de acoperire. În ceea ce privește taxele de licenţă şi a mecanismului de plată a acestora, în urma analizei observaţiilor primite, Autoritatea va înainta Guvernului propunerea sa de a menţine cuantumul valorilor propuse în consultare publică şi de a eşalona plata taxelor, pe o perioadă mai lungă de timp şi în funcţie de data intrării în vigoare a licenţelor. Decizia finală rămâne însă la latitudinea Guvernului.

Reprezentanții ANCOM au anunțat că prevederile care ţin de competenţa sa cuprinse în documentaţia de licitaţie pentru 5G vor fi finalizate până la sfârşitul acestui an, astfel încât licitația să se poată desfăşura în prima parte a anului viitor, în contextul în care Comisia Europeană a stabilit ca termen limită data de 30 iunie 2020 pentru punerea la dispoziția operatorilor a resurselor de spectru necesare implementării 5G.

Pentru desfășurarea în condiții optime a licitaţiei, în afară de finalizarea prevederilor tehnice din caietul de sarcini şi a taxelor de licenţă, este necesară și implementarea prin mijloacele adecvate a memorandumului semnat de către Guvernele României şi SUA şi de stabilirea măsurilor de securitate a reţelelor. Până la sfârșitul acestui an, Comisia Europeană, în colaborare cu ENISA (Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor), va publica un set de instrumente privind cerinţele de securitate a reţelelor, de care ANCOM îşi doreşte să ţină cont în cadrul elaborării caietului de sarcini pentru licitaţia 5G.

La sfârşitul lunii iulie 2019, ANCOM a lansat în consultare publică caietul de sarcini, proiectul de decizie pentru stabilirea tarifului de utilizare a spectrului şi proiectul de decizie pentru organizarea procedurii de selecție competitivă pentru acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil în benzile de frecvențe de 700, 800, 1500, 2600 și 3400-3800 MHz.

Autoritatea a propus și preţurile de pornire în licitație, valoarea totală a acestora fiind de 580 de milioane de euro. Valorile propuse de ANCOM au fost determinate în funcție de o serie de factori, printre care referințele naționale și europene privind valorile licențelor în fiecare bandă dintre cele supuse procesului de selecție, proprietățile fizice ale benzilor, drepturile existente în benzile de frecvență, durata şi condiţiile de utilizare a drepturilor ce vor fi acordate, precum şi specificul naţional și referințele europene privind prețurile de pornire în licitație. Taxele de licenţă vor fi aprobate prin Hotărâre de Guvern.

Alocarea spectrului prin licitație este soluția cea mai adecvată pentru a asigura o utilizare eficientă a cât mai multor frecvenţe, obiectivele ANCOM fiind promovarea inovației, dezvoltarea infrastructurilor digitale, prin creșterea capacităților rețelelor în zonele dense, pe principalele coridoare de transporturi terestre, dar și a acoperirii cu servicii de bandă largă la nivel național, precum şi asigurarea concurenței, regulile de licitație creând condițiile pentru furnizarea serviciilor 5G prin 4 rețele cu acoperire națională.