Wild set of tp porn videos on PornsOK.com Cel mai bun cazinou online din Moldova - 1win immediate bitwave Library zlib

Gradul de „digitalizare” a statului român era de 21%, încă din 2020, conform ADR. Astăzi nu se ştie cât este, însă până la „Transformarea Digitală” mai e cale foarte lungă…

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a prezentat azi datele primei monitorizări a gradului de digitalizare a sistemelor informatice aferente evenimentelor de viață incluse în Politica Publică de e-guvernare, document strategic aprobat în iunie 2021 de Guvernul României, în cadrul întâlnirii de azi a Comitetului pentru e-guvernare şi reducerea birocraţiei.

Astfel, datele centralizate de ADR reprezintă un raport de status al „digitalizării” administrației publice centrale din România. Datele cuprinse în această primă radiografie au fost colectate în perioada octombrie-noiembrie 2021 și sunt valabile pentru anul 2020, punctul de pornire al monitorizării.

Până în anul 2030, gradul de digitalizare a statului român trebuie să ajungă la 100%, conform Busolei Digitale, strategia în domeniul digitalizării a Uniunii Europene.

Analiza ADR reprezintă astfel un punct de pornire la care se vor raporta și evalua progresele fiecărei instituții în parte, conform sarcinilor stabilite prin Politica Publică de e-guvernare.

Photo credit ADR

Planul de implementare a Politicii Publice în domeniul e-guvernării a fost elaborat împreună cu instituțiile administrației centrale care furnizează servicii publice aferente evenimentelor de viață. Așadar, toate proiectele cuprinse în planul de măsuri derivă din necesitățile de digitalizare ale instituțiilor respective, precum și din reglementările europene care impun termene clare privind digitalizarea serviciilor, anunţă ADR într-un comunicat de presă.

Prin urmare, măsurile și acțiunile subsecvente Planului de măsuri al politicii publice se circumscriu unor direcții și obiective strategice:

  1. Realizarea interoperabilității la nivelul administratiei publice;
  2. Dezvoltarea de sisteme informatice critice necesare funcționării statului;
  3. Dezvoltarea unor alte sisteme informatice asociate unor domenii sau sectoare-cheie de intervenție publică
  4. Dezvoltarea capacității administrative și a resurselor umane din cadrul instituțiilor care furnizează servicii publice prin cuantificarea necesarului de specialiști IT la nivelul administrației și pregătirea acestora
  5. Crearea unui corp al specialiștilor în e-guvernare care să transpună la nivelul fiecărei instituții politica publică în domeniu.

Ca urmare a finanțărilor din fonduri europene și a stabilirii noilor ținte în cadrul Declarației de la Berlin și a Busolei Digitale, ADR are obligația de a monitoriza indicatorii care au stat la baza radiografiei digitalizării administrației publice centrale din România.

Acest exercițiu se va repeta anual, astfel încât să poată fi urmărite progresele fiecărei instituții în parte, conform sarcinilor stabilite prin Politica Publică de e-guvernare.

Puteți accesa aici situația generală a digitalizării României la momentul construirii road-map-ului transformării digitale pentru următorii zece ani, precum și situația pe fiecare indicator și sub-indicator în parte.