Wild set of tp porn videos on PornsOK.com Cel mai bun cazinou online din Moldova - 1win Library zlib padthaibaannaa.fi omin kasin mielenkiintoinen

DSA: Procedura de acordare a statutului de notificator de încredere, în consultare publică

ANCOM a lansat în consultare publică proiectul de decizie privind procedura de acordare a statutului de notificator de încredere. Proiectul de decizie stabilește condiţiile şi procedura de acordare, suspendare, încetare și revocare a statutului de notificator de încredere, conform Regulamentului privind serviciile digitale (Regulamentul DSA). Rolul notificatorilor de încredere este foarte important în contextul aplicării Regulamentului DSA.

Proiectul de decizie urmărește să stabilească procedura de acordare a statutului de notificator de încredere, la cerere, oricărei entități legal constituite al cărei loc principal de stabilire sau a cărei reședință se află în România și care demonstrează că îndeplinește toate condițiile prevăzute de Regulamentul DSA.

Procedura de acordare a statutului de notificator de încredere

Pentru a obține statutul de notificator de încredere, conform Regulamentului DSA, entitatea solicitantă trebuie să demonstreze că îndeplinește următoarele condiții:

 • are cunoștințe de specialitate și competențe specifice în detectarea, identificarea și notificarea conținutului ilegal;
 • este independentă de orice furnizori de platforme online;
 • desfășoară activitățile de așa manieră încât să transmită notificări cu diligență, acuratețe și obiectivitate.

Astfel, conform proiectului de decizie, solicitantul transmite o cerere de acordare a statutului de notificator de încredere prin completarea unui formular-tip, împreună cu toate documentele și dovezile prin care demonstrează că îndeplinește condițiile de acordare. Formularul-tip cuprinde, cel puțin, informații referitoare la forma de organizare, denumire, date de identificare, domeniul de competență, limba/limbile în care deține competențe, informații referitoare la resursele umane și tehnice, modul și sursele de finanțare, structura organizatorică și informații referitoare la procesul de luare a deciziilor, descrierea detaliată a modului de desfășurare a activității și declarații pe proprie răspundere privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și veridicitatea informațiilor cuprinse în cerere sau în documentele anexate.

Cererea însoțită de documentele doveditoare se transmite către ANCOM, în format electronic, ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, anexat sau i s-a asociat o semnătură electronică calificată în condițiile legislației speciale privind semnătura electronică, la adresa de e-mail dedicată tf.dsa@ancom.ro.

ANCOM va comunica solicitantului decizia luată, inclusiv în cazul respingerii solicitării.

Cine poate fi notificator de încredere

Cu titlu de exemplu, entitățile care pot aplica pentru statutul de notificator de încredere pot fi asociații industriale și comerciale (organizații ale deținătorilor de drepturi de proprietate intelectuală), ONG-uri (organizații de protecție a consumatorilor, organizații de protecție a minorilor, organizații de apărare a drepturilor omului, organizații de protejare a mediului, organizații de protejare a drepturilor animalelor), entități publice cum sunt unitățile de semnalare a conținutului online ale autorităților naționale de aplicare a legii sau ale Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) sau autorități de reglementare (cu excepția coordonatorului național pentru servicii digitale).

Tipuri de conținut ilegal care pot fi detectate, identificate și notificate

Sintagma „conținut ilegal” se apreciază în funcție de existența cadrului legal național sau european în vigoare. Tipurile de conținut ilegal care pot fi detectate, identificate și notificate de notificatorii de încredere în funcție de domeniul de competență pot fi incluse în categorii de genul:

 • Protecția datelor și încălcări ale vieții private;
 • Discurs ilegal;
 • Încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală și a altor drepturi comerciale;
 • Conduită fără consimțământ referitoare la imagini sau informații personale;
 • Agresiune sau intimidare online;
 • Pornografie sau conținut cu caracter sexual;
 • Fapte care privesc minorii;
 • Fapte care privesc animalele;
 • Produse ilegale/contrafăcute etc.

Implementarea Regulamentului DSA în România

Pentru implementarea prevederilor Regulamentului DSA în România, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării și ANCOM au inițiat un proiect de lege care stabilește măsurile legislative naționale necesare pentru aplicarea dispozițiilor normei europene, act normativ adoptat de Parlament și aflat în procedură de promulgare.

Proiectul de act normativ adoptat de Parlament desemnează ANCOM în calitate de coordonator național al serviciilor digitale și îi stabilește, printre altele, atribuții de elaborare și adoptare a legislației secundare necesare aplicării normei primare în România.

Regulament-DSA-Romania

Procesul de consultare publică

Proiectul de decizie privind procedura de acordare a statutului de notificator de încredere poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 04.04.2024, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), prin intermediul Registraturii online sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.ro.

Fişă ANCOM
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) este instituția care promovează interesele utilizatorilor de servicii prin promovarea concurenței și inovației pe piețele comunicațiilor electronice și serviciilor poștale, administrarea pro-competitivă a resurselor limitate (spectru radio, resurse de numerotație și resurse tehnice asociate), încurajarea investițiilor eficiente în rețele și infrastructuri și promovarea conectivității ultrarapide. Pentru mai multe detalii despre activitatea ANCOM vizitati www.ancom.ro, www.portabilitate.ro si www.veritel.ro. Pentru a testa si monitoriza calitatea serviciului de internet, accesati www.netograf.ro. Pentru a consulta acoperirea cu servicii de voce mobilă a localităților, drumurilor naționale și județene din România, accesați www.aisemnal.ro.