Wild set of tp porn videos on PornsOK.com Cel mai bun cazinou online din Moldova - 1win immediate bitwave Library zlib

Constantin Chiriţă, Univ. Tehnică din Iaşi @ Platforme digitale pentru copii, părinți, bunici: Institutul Român de Inventică din Iaşi propune o iniţiativă strategică naţională Industrie 4.0

Constantin CHIRIŢĂ, Profesor, UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI@ Conferința PLATFORME DIGITALE PENTRU COPII, PĂRINȚI ȘI BUNICI organizată de Digital Transformation Council, Revista COMUNICAȚII Mobile și TELECOMTV.RO pe 17 iunie 2022.

1.Institutul Român de Inventică din Iaşi a realizat un Document programatic  prezentat într-o Arhitectură  Frameworks (578pag) legat de o Iniţiativă Strategică Naţională Industrie 4.0 (Platformă Industrie 4.0) denumită Platform SRIX 4IR (Sustainable Romanian Industrial Transformation). Aceasta este concepută și propusă spre implementare de Fundaţia IRIIS – Institutul Român de Inventică (Fundație ştiințifică şi a culturii inovaționale pentru performanță) printr-un workshop format din Dr. Ing. Constantin Chiriţă, Dr. Ing. Dionisie Lefter și Dr. Ing. Mircea Enache.          

                                                                                                                                                                                                                                                          Institutul Român de Inventică a fost înființat în 2010 de regretații mari profesori Vitalie Belousov şi Boris Plahteanu care au creat Şcoala de inventică ieşeană.                                                                                                                                                                                              Vă invităm să analizați și să susțineți implementarea în România şi Republica Moldova a acestei Inițiative Strategice Naționale Industrie 4.0 (Platform SRIX-4IR).

Intervenţia dlui. Constantin CHIRIŢĂ (min. 4:00:00)

2.Documentul programatic are la bază o cercetare complexă de peste 4 ani de zile a evoluţiei noului model industrial Industrie 4.0/Smart Manufacturing de Transformare Industrială Durabilă şi Rezilientă globală Industrie 4.0/Smart Manufacturing/Smart Factory cu accent pe Obiectivul 9 de dezvoltare durabilă – INDUSTRIE, INOVARE, INFRASTRUCTURĂ, unul din cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale Organizaţiei Naţiunilor Unite impuse tuturor ţărilor pentru a fi implementate în următorii ani (2022-2030).

https://designrr.page/?id=207103&token=1041538143&type=FP&h=6074

 3.Deviza întregii abordări a Iniţiativei Strategice Naţionale I4.0-Platform SRIX-4IR propusă este Atragere, Creare, Transformare (A-C-T) – cu adoptarea unui Model de Business Inovativ în cadrul unei Platforme de colaborare Stakeholdes/IX Leaders Smart Manufacturing /Industrie 4.0 – Integrare, Colaborare şi Framework (Open Innovation 2.0 Politic+Industrie+Academic+Societate) Atragere stakeholders către Industrie 4.0/Smart Manufacturing – People, Process și Tehnologie.Platform Stakeholders.Creare Ecosisteme (Digital Innovation Hubs) respectiv INFRASTRUCTURĂ ca şi facilități suport care să ajute companiile să devină  mai competitive să îmbunătățească produsele, procesele de producție şi afacerile. Transformare Industrială prin Integrare  cu  democratizarea accelerată a conceptului Smart Manufacturing are la bază inovarea, colaborarea, introducerea noilor tehnologii digitale și procesul de digitalizare legat de Industrie 4.0/Smart Manufacturing cu scopul de a realiza transformarea industrială a întreprinderilor către Smart Factory în România și Republica Moldova.              

4.Viziunea că lumea se schimbă acum mai mult ca niciodată trebuie acceptată ca proces de transformare industrială durabilă Industrie 4.0/Smart Manufacturing de conectare a minților şi mașinilor prin sistemele cyber- fizice (Computing, Communication, Control) şi Internetul Industrial, folosind tehnologiile digitale ca facilitatori de accelerare a  inovării, creativității și dezvoltării industriale naționale sustenabile şi reziliente integrate în Digitalizarea Industriei Europene prin politica regională de inovare Smart Specialisation (S3) și politica European Green Deal (Smart Specialisation pentru Sustenabilitate-S4).

5.Trebuie să vorbim despre Industrie 4.0/Smart Manufacturing/Smart Factory în limba română, dar şi să realizăm business, produse şi procese de fabricaţie inovative integrate în colaborare  Made in Romania având ca bază PLANUL NAŢIONAL  DE TRANSFORMARE  DURABILĂ ȘI REZILIENŢĂ 2022-2030 (Pilonul 3) realizat împreună de Guvern+ Industrie+Academia+Societatea Civilă.

6.Întreaga arhitectură de framework (cadrul de lucru) de transformare industrială a unei întreprinderi (companie) în Smart Factory în prezent se configurează prin norme şi standarde (ISA 95), având la bază modelul integrator standard Industrie 4.0 RAMI4.0 (Germania) şi SMRM-NIST (SUA). Această arhitectură de lucru este integrată prin comunicare, informație, funcționalitate şi business la nivel global de către Industrial Internet Consortium (condus de General Electric) prin modelul standard  IIRA şi IIAF (SUA).

7. Industrial Internet Consortium(IIC) este luat ca model pentru a construi o structură similară de guvernare şi coordonare public-privată (Dual Organisation) a Platformei SRIX-4IR respectiv SRIX Consortium, creat în jurul Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR). Aceasta este cea mai puternică structură instituțională privată din România capabilă să coaguleze resursele pentru dezvoltarea industrială durabilă şi rezilientă în România și Republica Moldova, respectiv SRIX Cluster OpEx, care să coordoneze infrastructura a 5 Digital Innovation Hubs – Ecosisteme Regionale Smart Manufacturing centrate pe regiunile de dezvoltare (ADR) existente la nivel european (NUTS) propuse a se înființa pentru implementarea Platform SRIX-4IR în România și Republica Moldova (Romanian Digital Innovation Hubs Network).

8.Platforma SRIX 4IR va fi o structură de parteneriat public-privat cu patru actori: Guvern+Ştiinţă +Industrie+Societate civilă (Quadruple Helix Innovation) integrată la nivel european cu 19 platforme naționale Industrie 4.0 existente, iar ca şi model cadru de urmat se prezintă Iniţiativa – Piano Nazionale Industrie 4.0 din Itali, alături de cele din Germania, Franța, Anglia, Polonia, Ungaria recunoscute şi care funcționează în prezent în Uniunea Europeană.

9 Modelul standard recomandat de urmat ca şi arhitectură cadru a unei politici regionale de inovare Smart Specialisation de Digitizare a Industriei Europene este format din 5 piloni aplicat de Italia-Piano Nazionale Industria 4.0, Franţa-Industrie du Futur, Polonia, Germania, Ungaria.

10.Platforma SRIX 4.0 va fi o Platformă ca şi Serviciu (Platform as a Service – PaaS) care se va integra şi funcţiona pe platformele globale funcționale  PREDIX (GE SUA) şi MINDSPHERE (Siemens-Germania).

11.Facilitatorii (Enablers) Platform SRIX 4.0 sunt: Fonduri – Infrastructură (Digital Innovation Hubs) – Regulamente (Regulatory Framework) – Skills -Tehnologii (Digital Industrial Platforrm, Smart Factory) F.I.R.S.T

12.Important pentru construcția şi implementarea Platformei SRIX-4IR în România şi Republica Moldova este  schimbarea mentalităţii şi a culturii operaţionale de transformare industrială din fiecare întreprindere industrială implicată în proces de transformare care aderă la platformă. De asemenea, trebuie să se bazeze pe Cultura LEAN respectiv LEAN MANUFACTURING (Toyota Production System) și tehnologia de inovare TRIZ, respectiv pe regulamente și standarde (REGULATORY FRAMEWORK) în contextul adoptării unui Plan Național de Transformare Industrială Durabilă şi Rezilientă – PNIXSR 4.0 drept Cadru de reglementare pentru Dezvoltare Industrială Sustenabilă şi Rezilienţă Industrie 4.0/Smart Manufacturing cu integrare europeană (Digitising European Industry). Se impune şi o componentă activă de susţinere globală de Parteneriat Public-Privat pentru Transformarea Industrială Sustenabilă şi Rezilienţă în România şi Republica Moldova în noua paradigmă Industrie 4.0/Smart Manufacturing susţinută puternic politic şi guvernamental prin Excelenţă Operaţională de toţi actorii activi responsabili din societate şi liderii lor, (Stakeholders/Leaders) Guvern + Ştiinţă+Industrie+Societatea Civilă.