Page 5 - UrbanFest
P. 5

16 – 21 IUNIE 2015

09:45-10:30 Planificare și dezvoltare urbană în context european – Cuvânt de deschidere
Sesiune   Corina Crețu, Comisarul European pentru Politici Regionale – mesaj video
plenară   Sirma Caraman, Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
10:30-10:45 Iulian Jugan, Secretar de Stat, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
10:45-11:15 Gheorghe Pătrașcu, Arhitect Șef București

11:15-11:45 Sesiune de întrebări

11:45-12:30 Pauză de cafea

12:30-13:45 SESIUNEA I: Planificare și dezvoltare urbană sustenabilă pentru orașe competitive

13:45-14:00 Întregul parcurs al României spre orașe durabile și competitive depinde atât de politicile europene, dar
14:00-15:00 mai ales de viziunea și ambițiile naționale. Care este cadrul național care permite adaptarea la un mediu
15:00-16:15 în permanentă schimbare? Cum pot adăuga valoare comunitățile locale?

       Agenda Urbană Europeană – Judit Törökné Rózsa, DG Regio, Șef de unitate
       Agenda Urbană Europeană din perspectiva României - Diana Doina Ţenea, Director General, Direcția
       Generală pentru Dezvoltare Regională și Infrastructură, MDRAP
       Dezvoltarea urbană prin POR 2014-2020 – instrumente pentru dezvoltarea urbană integrată -
       Ioniță Trincă, Consilier AMPOR, Ministerul Dezvoltării Generale și Administrației Publice.

       BlueGreen – Râuri în orașe smart din Europa
       Rolul urban al căilor navigabile în expansiunea orașului și importanța unui design inteligent. Trei studii
       de caz din Londra de Est, Marea Britanie – Esther Everett, Șef al Biroului de Regenerare și Design,
       Parcul Olimpic Regina Elisabeta, Compania Londoneză de Dezvoltare

       BlueGreen – Râuri în orașe smart din România
       Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega –un proiect finanțat prin POR
       2007-2013, studiu de caz de la Primăria Timișoara, Magdalena Nicoară, Șef Serviciu Proiecte cu
       Finanțare Internațională
       Vest – Timișoara inel verde - albastru - Radu Radoslav, Registrul Urbaniştilor din România
       Brăila – Un oraș înfrățit cu Dunărea (Plan de urbanism generalși proiect de regenerare urbană
       integrată) - Angelica Stan, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu
       Dâmbovița, râu inteligent - Teodor Frolu, Asociația Ivan Patzaichin Mila 23

       Concluzii

       Pauză de masă

       SESIUNEA II: Panel de discuții despre abordări integrate și dezvoltare urbană de-a lungul râurilor urbane
       Având ca suport studiile de caz, vorbitorii vor dezbate rolul și potențialul râurilor urbane, promovând
       CREATIVITATEA, INOVAȚIA și COMPETITIVITATEA, ca factori de diferențiere pentru orașele pe care le
       traversează. De asemenea, vor inventaria INSTRUMENTE și METODE de a valorifica oportunitățile pe
       care oglinzile de apă din orașe le prezintă.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10