Page 3 - UrbanFest
P. 3

UrbanFest este primul festival de dezvoltare urbană,
organizat de către Reprezentanța Comisiei Europene

   în România, sub înaltul patronaj al doamnei
  Corina Crețu, comisar european pentru politici
regionale. Festivalul promovează valorilor europene
 în domeniul urbanismului și în dezvoltarea locală

            sustenabilă.

Locație și obiectiv                                 Agenda

Ediția 2015 a UrbanFest, cu tema “BlueGreen - Râuri în     Festivalul a inclus două conferințe despre mobilitate și rolul
orașe smart”, s-a desfășurat în perioada 16 – 21 iunie 2015,  râurilor în orașele smart, consultări publice cu privire la rolul
în zonele adiacente râului Dâmbovița, între Grozăvești și   Dâmboviței în București, un târg de proiecte de dezvoltare
Parcul Național Văcărești din București. Obiectivul UrbanFest urbană, dezbateri privind dezvoltarea orașelor smart, tur cu
este introducerea pe agenda publică a importanței rolului   bicicletele care promovează mobilitatea urbană, ateliere de
râurilor în metropolele moderne, ca factor identitar și    activare urbană, plimbări în ambarcațiunile cu vâsle (row-
de regenerare urbană, în contextul politicii europene de    show), concerte și focuri de artificii.
dezvoltare regională.

Consultările: participarea societății civile

În fiecare dintre cele 6 zile de festival, publicurile au putut să își exprime opinia cu privire la rolul Dâmboviței în București.
Câteva dintre rezultatele preliminare ale acestei consultări au fost prezentate în cadrul conferinței “BlueGreen – Râuri în
orașe smart”. Consultarea s-a desfășurat pe apă, pe uscat și online. Consultarea este administrată de Asociația pentru

                                   Tranziție Urbană - ATU, Urboteca.

Pe apă:                     Online:               Pe uscat:

consultarea a avut loc pe râul Dâmbovița,    După lansarea UrbanFest (pe 16   Operatorii și voluntarii
unde o flotilă de ambarcațiuni puse la      iunie), un website dedicat stă la  Asociației pentru Tranziție
dispoziție de Asociația Ivan Patzaichin     dispoziția cetățenilor pentru a-și Urbană – ATU au fost prezenți
– Mila 23 au invitat publicul să         spune părerea cu privire la rolul  cu pavilionul mobil Urboteca pe
experimenteze râul de la nivelul apei. Lotca   unui râu interior într-o metropolă malurile Dâmboviței, pentru a
solară a jucat rolul „Peștișorului de aur”,   modernă, cu exemplificare      culege părerile cetățenilor.
iar călătorilor li s-a solicitat să răspundă la pe Dâmbovița și București.
întrebările operatorilor Urboteca. Flotila
a fost completată cu alte ambarcațiuni cu    Consultarea poate să fie accesată
vâsle, de tip canotcă, realizând împreună
un „row-show” pe Dâmbovița.           la adresa www.urbanfest.eu/dambovita
   1   2   3   4   5   6   7   8