Wild set of tp porn videos on PornsOK.com Cel mai bun cazinou online din Moldova - 1win immediate bitwave Library zlib

Ursula von der Leyen, Președinta Comisiei Europene, prezintă viziunea despre transformarea digitală a Europei, cu focus pe securitatea datelor şi inteligenţa artificială

Comisia Europeană a prezentat pe 19 februarie 2020 ideile și acțiunile pentru o transformare digitală. Este viziunea unei societăți europene impulsionate de soluții digitale ce țin cont, mai presus de orice, de interesele cetățenilor săi, o societate ce oferă noi oportunități întreprinderilor și încurajează dezvoltarea unor tehnologii fiabile pentru a promova o societate deschisă și democratică și o economie dinamică și viabilă, se arată în comunicatul de presă. Sectorul digital poate juca un rol de prim-plan în combaterea schimbărilor climatice și asigurarea tranziției către o economie verde. Strategia europeană privind datele și opțiunile de politică menite să asigure dezvoltarea unei inteligențe artificiale (IA) centrate pe factorul uman, ambele prezentate pe 19 februarie, constituie primii pași către realizarea acestor obiective.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Astăzi prezentăm tuturor viziunea noastră ambițioasă cu privire la viitorul digital al Europei. Este o viziune care abordează toate aspectele, de la securitatea cibernetică la infrastructurile critice, de la educație digitală la competențe, de la democrație la mass-media. Îmi doresc ca Europa digitală să reflecte valorile noastre cele mai de preț, care ne definesc ca europeni – deschiderea, echitatea, diversitatea, democrația și încrederea.”

Margrethe Vestager, vicepreședintă executivă și comisar responsabil cu o Europă pregătită pentru era digitală, a declarat: „Dorim ca fiecare cetățean în parte, fiecare lucrător, fiecare întreprindere să aibă în mod echitabil acces la beneficiile digitalizării. Poate fi vorba despre a conduce în condiții mai sigure sau a polua mai puțin datorită mașinilor conectate sau chiar de a salva vieți cu ajutorul imagisticii medicale bazate pe IA, care le permite medicilor să depisteze boli într-un timp mult mai scurt decât a fost vreodată posibil până acum.”

Comisarul pentru piața internă, Thierry Breton, a declarat: „Societatea noastră generează un volum uriaș de date industriale și publice, care vor transforma modul în care producem, consumăm și trăim. Doresc ca întreprinderile europene și numeroasele noastre IMM-uri să aibă acces la aceste date și să creeze valoare pentru europeni, inclusiv prin dezvoltarea unor aplicații de inteligență artificială. Europa are toate atuurile pentru a se impune ca un lider natural în cursa tehnologiilor de lucru cu volume mari de date (big data) și pentru a-și păstra suveranitatea tehnologică, poziția de frunte în sectorul industrial și competitivitatea economică, în beneficiul consumatorilor europeni.”

Europa ca lider de încredere în domeniul digital
Tehnologiile digitale, cu condiția să fie utilizate în mod adecvat, vor aduce beneficii cetățenilor și întreprinderilor din multe puncte de vedere. În următorii cinci ani, Comisia se va concentra pe trei obiective principale în domeniul digital:

· o tehnologie în beneficiul utilizatorilor
· o economie echitabilă și competitivă și
· o societate deschisă, democratică și durabilă.

Europa se va baza pe experiența sa îndelungată în domeniul tehnologic, al cercetării, al inovării și ingeniozității, precum și pe tradiția sa puternică de protejare a drepturilor și a valorilor fundamentale. Noile politici și cadre de lucru vor permite Europei să utilizeze tehnologii digitale de vârf și să își consolideze capacitățile în materie de securitate cibernetică. Europa va continua să aibă o societate deschisă, democratică și durabilă, iar instrumentele digitale pot susține aceste principii. Europa își va croi propriul drum și îl va urma pentru a deveni o economie și o societate digitală competitivă la nivel mondial, bazată pe valori și incluzivă, continuând, în același timp, să fie o piață deschisă, dar bazată pe reguli și să colaboreze îndeaproape cu partenerii săi internaționali.

Europa ca lider în domeniul inteligenței artificiale de încredere
Europa deține toate atuurile pentru a deveni un lider mondial în domeniul sistemelor de inteligență artificială (IA) care pot fi utilizate și aplicate în condiții de siguranță. Avem centre de cercetare excelente, sisteme digitale sigure și rezultate lăudabile în robotică, avem sectoare de producție și servicii competitive, că este vorba de sectorul autovehiculelor sau cel energetic, de sistemul de sănătate sau de agricultură.

În Cartea albă prezentată astăzi, Comisia are în vedere un cadru pentru o inteligență artificială fiabilă, bazată pe excelență și încredere. În parteneriat cu sectorul privat și cel public, Comisia urmărește să mobilizeze resurse de-a lungul întregului lanț valoric și să creeze stimulentele potrivite pentru a accelera introducerea și utilizarea IA, inclusiv de către întreprinderile mici și mijlocii. În acest sens, colaborează și cu statele membre și cu comunitatea de cercetare și încearcă să atragă și să păstreze talentele. Dată fiind complexitatea sistemelor de IA și riscurile semnificative pe care le pot prezenta acestea în anumite contexte, este esențial să consolidăm încrederea utilizatorilor. Trebuie să existe norme clare care să abordeze problema sistemelor de IA cu grad ridicat de risc, fără însă a le împovăra excesiv pe cele cu risc mai scăzut. Vor continua să se aplice normele stricte ale UE în materie de protecție a consumatorilor, de combatere a practicilor comerciale neloiale și de asigurare a protecției datelor cu caracter personal și a vieții private.

În cazul sistemelor cu risc ridicat, cum ar fi cele din domeniul sănătății, al activității polițienești sau al transporturilor, sistemele de IA concepute ar trebui să fie transparente, trasabile și să garanteze supravegherea umană. Autoritățile ar trebui să fie în măsură să testeze și să certifice datele utilizate de algoritmi la fel cum verifică produsele cosmetice, autoturismele sau jucăriile. Avem nevoie de date nedistorsionate pentru a instrui sistemele cu risc ridicat să funcționeze în mod corespunzător și pentru a asigura respectarea drepturilor fundamentale, în special a nediscriminării. Deși, în prezent, utilizarea recunoașterii faciale pentru identificarea biometrică la distanță este în general interzisă și nu poate fi utilizată decât în cazuri excepționale, justificate în mod corespunzător și cu respectarea principiului proporționalității, sub rezerva anumitor garanții și în baza legislației UE sau a legislației naționale, Comisia dorește să lanseze o dezbatere amplă cu privire la eventualele situații în care s-ar putea justifica astfel de excepții.

Pentru aplicațiile de IA cu risc mai scăzut, Comisia are în vedere un mecanism de etichetare voluntară dacă acestea aplică standarde mai ridicate.

Toate aplicațiile de IA sunt binevenite pe piața europeană cu condiția să respecte normele UE.

Europa ca lider în cadrul economiei datelor
Volumul de date generat de întreprinderi și de organismele publice este într-o creștere constantă. Următorul val de date industriale va transforma profund modul în care producem, consumăm și trăim. Dar potențialul său rămâne, în mare parte, neexploatat. Europa întrunește toate condițiile pentru a deveni un lider în această nouă economie a datelor: avem cea mai puternică bază industrială din lume, în care IMM-urile sunt o componentă esențială a țesutului industrial, avem tehnologiile și competențele necesare și acum și o viziune clară.

Obiectivul Strategiei europene privind datele este ca UE să devină un model demn de urmat și un lider pentru o societate în care datele sunt un motor esențial al progresului. În acest scop, obiectivul său este de a crea un adevărat spațiu european al datelor, o piață unică pentru date, de a debloca potențialul datelor neutilizate, permițând fluxul liber al acestor date în Uniunea Europeană și între diferitele sectoare, în beneficiul întreprinderilor, al cercetătorilor și al administrațiilor publice. Ar trebui să le oferim cetățenilor, întreprinderilor și organizațiilor toate mijloacele pentru a putea lua decizii mai bune pe baza informațiilor obținute pornind de la datele fără caracter personal. Aceste date ar trebui să fie disponibile tuturor, atât organismelor publice, cât și celor private, startup-urilor sau corporațiilor.

Pentru a realiza acest lucru, Comisia va propune mai întâi stabilirea unui cadru normativ adecvat cu privire la guvernanța datelor, la accesarea și reutilizarea acestor date între întreprinderi, în relația întreprinderi–administrații centrale și între diferitele administrații. În acest sens, vor fi create stimulente pentru a încuraja schimbul de date prin instituirea unor norme practice, echitabile și clare referitoare la accesarea și utilizarea datelor, conforme cu valorile și drepturile europene, cum ar fi protecția datelor cu caracter personal, protecția consumatorilor și normele în domeniul concurenței. De asemenea, se va asigura un acces mai larg la datele din sectorul public prin oferirea accesului liber la seturile de date cu valoare ridicată în întreaga UE și prin permiterea reutilizării lor în vederea inovării.

În al doilea rând, Comisia dorește să sprijine dezvoltarea sistemelor tehnologice și a următoarei generații de infrastructuri ce vor permite UE și tuturor părților interesate să profite de oportunitățile oferite de economia datelor. Comisia va contribui la investițiile în proiecte europene cu un impact ridicat legate de spațiile europene ale datelor și de infrastructurile de cloud fiabile și eficiente din punct de vedere energetic.

Nu în ultimul rând, Comisia va lansa acțiuni sectoriale specifice pentru a construi spații europene ale datelor, de exemplu în industria prelucrătoare, în contextul acțiunilor ce țin de Pactul ecologic, în domeniul mobilității sau al sănătății.

De asemenea, Comisia va depune eforturi pentru a reduce și mai mult lacunele în materie de competențe digitale ale europenilor și va analiza opțiunile prin care ar putea să le permită cetățenilor să controleze mai bine cine le poate accesa datele generate automat.

Care sunt următoarele etape?
Astfel cum se prevede în strategia lansată astăzi, Comisia va prezenta în cursul acestui an un Act privind serviciile digitale și un Plan de acțiune pentru democrația europeană, va propune o revizuire a Regulamentului e-IDAS și va consolida securitatea cibernetică prin instituirea unei unități comune de securitate cibernetică. De asemenea, Europa va continua să construiască alianțe cu partenerii săi internaționali, mobilizând puterea sa normativă, consolidarea capacităților, diplomația și instrumentele de finanțare pentru a promova modelul european de digitalizare.

Cartea albă privind inteligența artificială este deschisă consultării publice până la 19 mai 2020. Comisia colectează, de asemenea, părerile părților interesate cu privire la Strategia sa privind datele. În lumina contribuțiilor primite, Comisia va lua măsuri suplimentare pentru a sprijini dezvoltarea unei IA de încredere și a economiei datelor.

Context
Începând din 2014, Comisia a luat o serie de măsuri pentru a facilita dezvoltarea unei economii agile a datelor, cum ar fi Regulamentul privind fluxul liber de date fără caracter personalActul privind securitatea ciberneticăDirectiva privind datele deschise și Regulamentul general privind protecția datelor.https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-cybersecurity-act.

În 2018, Comisia a prezentat pentru prima dată o strategie privind IA și a convenit cu statele membre asupra unui plan coordonat. Cadrul pentru IA prezentat astăzi se bazează, de asemenea, pe activitatea Grupului de experți la nivel înalt privind inteligența artificială, care și-a prezentat în aprilie 2019 Orientările în materie de etică pentru o inteligență artificială (IA) fiabilă.

În Orientările sale politice, președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a subliniat necesitatea ca Europa să conducă tranziția către o planetă sănătoasă și o nouă lume digitală. În acest context, ea a anunțat lansarea, în primele 100 de zile ale mandatului său, a dezbaterii privind o inteligență artificială centrată pe om și etică și privind utilizarea tehnologiilor de lucru cu volume mari de date (big data) pentru a crea bunăstare pentru societățile noastre și pentru întreprinderi.