Wild set of tp porn videos on PornsOK.com Cel mai bun cazinou online din Moldova - 1win matrimoniale ploiești Farmacie online Farmacia Millefolia cu cele mai bune prețuri din România. Bitcore Surge

UE propune Suveranitatea Digitală: CE accelerează cercetarea privind cipurile, pentru ieşirea din criza de semiconductori și pentru consolidarea poziției de lider tehnologic a Europei, rămasă în urma SUA şi a Asiei

Comisia Europeană a propus azi un set de măsuri pentru securitatea aprovizionării, reziliența și poziția de lider tehnologic a UE în privinţa tehnologiilor și aplicațiilor semiconductorilor, susţin oficialii de la Bruxelles.

Actul european privind cipurile va consolida competitivitatea și reziliența Europei și va contribui la realizarea atât a tranziției digitale, cât și a celei verzi.

Din cauza penuriilor recente de semiconductori de la nivel mondial s-au închis fabrici într-o gamă largă de sectoare, de la automobile la dispozitive medicale. În sectorul automobilelor, de exemplu, producția din unele state membre a scăzut cu o treime în 2021. Acest lucru a evidențiat mai clar dependența mondială extremă a lanțului valoric al semiconductorilor de un număr foarte limitat de actori, într-un context geopolitic complex, dar a și ilustrat importanța semiconductorilor pentru întreaga industrie și societate europeană.

Actul european privind cipurile se va baza pe punctele forte ale Europei – organizații și rețele de cercetare și tehnologie de vârf la nivel mondial, precum și producători de echipamente inovatoare – și va aborda punctele slabe rămase. Scopul este crearea unui sector prosper al semiconductorilor, de la cercetare la producție și un lanț de aprovizionare rezilient. Actul va mobiliza investiții publice și private în valoare de peste 43 de miliarde EUR și va stabili măsuri pentru a preveni, a pregăti, a anticipa și a răspunde rapid la orice viitoare perturbare a lanțurilor de aprovizionare, împreună cu statele membre și cu partenerii noștri internaționali. De asemenea, actul va permite UE să își realizeze ambiția de a-și dubla cota de piață actuală, pentru ca aceasta să ajungă la 20% în 2030.

Chips_Act_Factsheet

Actul european privind cipurile va asigura faptul că UE dispune de instrumentele, competențele și capacitățile tehnologice necesare pentru a deveni lider în acest domeniu, dincolo de cercetare și tehnologie, în ceea ce privește proiectarea, fabricarea și ambalarea cipurilor avansate, pentru a-și asigura aprovizionarea cu semiconductori și pentru a-și reduce dependențele.

Principalele componente

  • Inițiativa „Cipuri pentru Europa” va reuni resurse din partea Uniunii, a statelor membre și a țărilor terțe asociate la programele existente ale Uniunii, precum și din partea sectorului privat, prin intermediul Întreprinderii comune consolidate pentru cipuri, rezultată din reorientarea strategică a întreprinderii comune existente „Tehnologii digitale esențiale”. Se vor pune la dispoziție 11 miliarde EUR pentru a consolida cercetarea, dezvoltarea și inovarea existente, pentru a asigura dezvoltarea de instrumente avansate de semiconductori, de linii-pilot pentru crearea de prototipuri, pentru testarea și experimentarea de noi dispozitive pentru aplicații inovatoare în viața reală, pentru a forma personalul și pentru a dezvolta o înțelegere aprofundată a ecosistemului și a lanțului valoric al semiconductorilor;
  • Un nou cadru pentru a asigura securitatea aprovizionării prin atragerea de investiții și consolidarea capacităților de producție, atât de necesare pentru a permite inovarea în ceea ce privește nodurile avansate și cipurile inovatoare și eficiente din punct de vedere energetic. În plus, un Fond pentru cipuri va facilita accesul la finanțare al întreprinderilor nou-înființate, pentru a le ajuta să își maturizeze inovațiile și să atragă investitori. Acesta va include, de asemenea, o facilitate specifică de investiții de capital pentru semiconductori în cadrul InvestEU, menită să sprijine întreprinderile în curs de extindere și IMM-urile să se extindă pe piață;
  • Un mecanism de coordonare între statele membre și Comisie, pentru monitorizarea aprovizionării cu semiconductori, pentru estimarea cererii și pentru anticiparea penuriilor. Mecanismul va monitoriza lanțul valoric al semiconductorilor prin colectarea de informații esențiale de la întreprinderi, pentru a cartografia principalele puncte slabe și blocaje.Acesta va stabili o evaluare comună a crizelor și va coordona acțiunile care trebuie întreprinse pe baza unui nou set de instrumente pentru situații de urgență. De asemenea, mecanismul va reacționa rapid și hotărât prin utilizarea deplină a instrumentelor naționale și ale UE.
C_2022_782_1_RO_ACT_

Comisia propune, de asemenea, ca document însoțitor, o recomandare adresată statelor membre. Aceasta este un instrument cu efect imediat, care permite lansarea imediată a mecanismului de coordonare între statele membre și Comisie și va permite de acum înainte să se discute și să se decidă cu privire la măsurile oportune și proporționale de răspuns la criză.

Declarațiile membrilor colegiului

Photo credit EC

Actul european privind cipurile va schimba radical competitivitatea mondială a pieței unice europene. Pe termen scurt, acesta ne va spori reziliența la crizele viitoare, permițându-ne să anticipăm și să evităm perturbările lanțului de aprovizionare, iar pe termen mediu, va contribui la transformarea Europei într-un lider industrial în acest sector strategic. Prin Actul european privind cipurile, noi oferim investițiile și strategia, însă cheia succesului stă în inovatorii Europei, cercetătorii noștri de talie mondială, în oamenii care au permis continentului nostru să prospere de-a lungul deceniilor.”, a declarat președinta Comisiei, Ursula von der Leyen.

Photo credit EC

„Cipurile sunt necesare pentru tranziția verde și digitală, precum și pentru competitivitatea industriei europene. Nu ar trebui să ne bazăm pe o singură țară sau pe o singură companie pentru siguranța aprovizionării. Trebuie să facem mai mult împreună – în ceea ce privește cercetarea, inovarea, proiectarea, instalațiile de producție – pentru a ne asigura că Europa va fi un actor-cheie mai puternic în lanțul valoric mondial. De acest lucru vor beneficia și partenerii noștri internaționali, cu care vom colabora pentru a evita probleme viitoare legate de aprovizionare.”, Margrethe Vestager, vicepreședinta executivă pentru o Europă pregătită pentru era digitală. 

Photo credit EC

Thierry Breton, comisarul pentru piața internă, a adăugat: „Fără cipuri, nu este posibilă nici tranziția digitală, nici tranziția verde, nici atingerea poziției de lider tehnologic. Asigurarea aprovizionării cu cipurile cele mai avansate a devenit o prioritate economică și geopolitică. Obiectivele noastre sunt ambițioase: dublarea cotei noastre mondiale de piață la 20 % până în 2030 și producerea semiconductorilor celor mai sofisticați și eficienți din punct de vedere energetic din Europa. Prin Actul european privind cipurile, ne vom consolida excelența în materie de cercetare și vom contribui la trecerea de laborator la producție. Mobilizăm fonduri publice considerabile, care atrag deja investiții private substanțiale și facem tot ce ne stă în putință pentru a securiza întregul lanț de aprovizionare și pentru a evita ca economia să fie afectată în viitor de șocuri precum penuria actuală de cipuri. Prin investiții în piețe-lider ale viitorului și prin reechilibrarea lanțurilor de aprovizionare mondiale vom permite industriei europene să rămână competitivă, să genereze locuri de muncă de calitate și să răspundă cererii în creștere de la nivel mondial.”

Photo credit EC

Mariya Gabriel, comisar pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a sumarizat: Inițiativa „Cipuri pentru Europa” este strâns legată de programul Orizont Europa și se va baza pe cercetarea și inovarea continuă pentru a dezvolta următoarea generație de cipuri mai mici și mai eficiente din punct de vedere energetic. Viitoarea inițiativă va oferi cercetătorilor și inovatorilor noștri, precum și întreprinderilor noastre nou-înființate, o ocazie deosebită de a se afla în fruntea noului val de inovare care va dezvolta soluții tehnologice avansate, bazate pe hardware. Dezvoltarea și producția de cipuri în Europa vor aduce beneficii actorilor noștri economici din lanțurile valorice esențiale și ne vor ajuta să ne atingem obiectivele ambițioase în sectoarele construcțiilor, transporturilor și energiei, precum și în domeniul digital.

Ce se va întâmpla de acum înainte?

Statele membre sunt încurajate să înceapă imediat eforturile de coordonare, în conformitate cu recomandarea, pentru a înțelege situația actuală a lanțului valoric al semiconductorilor la nivelul UE, pentru a anticipa eventualele perturbări și pentru a lua măsuri corective care să permită depășirea penuriei actuale, până la adoptarea regulamentului. Parlamentul European și statele membre vor trebui să discute propunerile Comisiei referitoare la Actul european privind cipurile în cadrul procedurii legislative ordinare. Dacă va fi adoptat, regulamentul se va aplica direct în întreaga UE.

Care e contextul global?

Cipurile sunt active strategice pentru principalele lanțuri valorice industriale. Odată cu transformarea digitală apar noi piețe pentru industria cipurilor, cum ar fi automobilele foarte automatizate, tehnologia de tip cloud, internetul obiectelor, conectivitatea (5G/6G), spațiul/apărarea, capacitățile de calcul și supercalculatoarele. Semiconductorii se află, de asemenea, în centrul unor interese geopolitice puternice, condiționând capacitatea țărilor de a acționa (militar, economic și industrial) și de a impulsiona tranziția digitală și tranziția verde.

În discursul său din 2021 privind starea Uniunii, președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a prezentat viziunea pentru strategia europeană privind cipurile, pentru a crea împreună un ecosistem european al cipurilor de ultimă generație, care include producția, precum și pentru a corela capacitățile de cercetare, proiectare și testare de nivel mondial ale UE. Președinta a vizitat, de asemenea, întreprinderea ASML, unul dintre principalii actori ai Europei în lanțul valoric global al semiconductorilor, care își are sediul la Eindhoven.

În iulie 2021, Comisia Europeană a lansat Alianța industrială pentru procesoare și semiconductori, cu scopul de a identifica lacunele actuale în ceea ce privește producția de microcipuri și evoluțiile tehnologice necesare pentru ca întreprinderile și organizațiile să prospere, indiferent de dimensiunea lor. Alianța va contribui la încurajarea colaborării între inițiativele UE existente și viitoare, va juca totodată un rol consultativ important și va furniza o foaie de parcurs strategică pentru inițiativa „Cipuri pentru Europa”, împreună cu alte părți interesate.

Până în prezent, 22 state membre s-au angajat, printr-o declarație comună semnată în decembrie 2020, să colaboreze în vederea consolidării lanțului valoric al sistemelor electronice și integrate din Europa, precum și a capacității de producție de vârf.

Noile măsuri vor ajuta Europa să își atingă obiectivele Deceniului digital pentru 2030 de a deține 20 % din cota de piață a cipurilor la nivel mondial până în 2030.

Împreună cu Actul privind cipurile, Comisia a publicat astăzi și un sondaj specific adresat părților interesate pentru a colecta informații detaliate cu privire la cererea actuală și viitoare de cipuri și plachete. Rezultatele acestui sondaj vor contribui la o mai bună înțelegere a modului în care penuria de cipuri afectează industria europeană.

Mai multe informații

1. Actul european privind cipurile: Întrebări și răspunsuri

2. Actul european privind cipurile: Pagină informativă online

3. Actul european privind cipurile: Fișă informativă

4. Comunicarea referitoare la Actul european privind cipurile: Actul privind cipurile: regulament de stabilire a unui cadru de măsuri pentru consolidarea ecosistemului european al semiconductorilor

5.Recomandarea Comisiei către statele membre privind un set comun de instrumente la nivelul Uniunii pentru a aborda penuria de semiconductori și privind un mecanism al UE de monitorizare a ecosistemului semiconductorilor

6. Sondajul specific adresat părților interesate