Wild set of tp porn videos on PornsOK.com Cel mai bun cazinou online din Moldova - 1win matrimoniale ploiești Farmacie online Farmacia Millefolia cu cele mai bune prețuri din România. Bitcore Surge

UE inițiază un sistem de conectivitate prin satelit și stimulează acțiunile managementului traficului spațial, pentru o Europă mai digitală și rezilientă

UE acționează în conformitate cu ambițiile sale în domeniul spațiului prin prezentarea a două inițiative.

Spatiu
Photo credit EC

Cele două inițiative sunt o propunere de regulament privind o conectivitate securizată bazată pe spațiu și o comunicare comună referitoare la o abordare a UE privind managementul traficului spațial (STM). Tehnologia spațială este esențială pentru a ne facilita viața de zi cu zi, contribuind la un viitor mai digital, mai verde și mai rezilient pentru planeta noastră. Întrucât UE este o putere spațială importantă, Programul spațial al UE oferă deja date și servicii valoroase pentru o gamă largă de aplicații zilnice, de la transporturi, agricultură și răspunsul la situații de criză până la combaterea schimbărilor climatice, pentru a menționa doar câteva.

Cu toate acestea, din cauza noilor provocări și a creșterii concurenței la nivel internațional, politica spațială a UE trebuie să evolueze în mod constant și să se adapteze dacă dorim să beneficiem în continuare în mod liber de avantajele pe care le oferă spațiul. Inițiativele prezentate pe 15 februarie vor contribui la garantarea eficienței și a securității activelor noastre actuale, dezvoltând în același timp tehnologia spațială europeană de vârf în beneficiul cetățenilor și al economiei noastre, susţin oficialii UE.

Conectivitatea securizată bazată pe spațiu

Factsheet-EU-Secure-Connectivity

În lumea digitală de astăzi, conectivitatea bazată pe spațiu este un activ strategic pentru reziliența UE. Ea face posibile puterea economică a UE, rolul Uniunii de lider în domeniul digital și suveranitatea comunitară tehnologică, precum și competitivitatea și progresul societal. Conectivitatea securizată a devenit un bun public pentru guvernele și pentru cetățenii europeni. Prin urmare, Comisia Europeană (CE) prezintă un plan ambițios privind un sistem securizat de comunicații bazat pe spațiu al UE, care:

  • va asigura disponibilitatea pe termen lung a unui acces neîntrerupt, la nivel mondial, la servicii de comunicații prin satelit care să fie securizate și eficiente din punctul de vedere al costurilor. El va sprijini protecția infrastructurilor critice, supravegherea, acțiunile externe, gestionarea crizelor și aplicațiile care sunt esențiale pentru economia, securitatea și apărarea statelor membre;
  • va permite furnizarea de către sectorul privat a unor servicii comerciale care să permită accesul la conexiuni avansate, fiabile și rapide pentru toți cetățenii și pentru toate întreprinderile din întreaga Europă, inclusiv în „zonele moarte” de comunicații, asigurând coeziunea la nivelul statelor membre. Acesta este unul dintre obiectivele deceniului digital propus pentru 2030. De asemenea, sistemul va oferi conectivitate în zonele geografice de interes strategic, de exemplu Africa și regiunea arctică, în cadrul strategiei Global Gateway” a UE.

Atât nevoile utilizatorilor guvernamentali, cât și soluțiile de comunicare prin satelit se află într-o rapidă schimbare. Sistemul securizat de comunicații bazat pe spațiu al UE urmărește să răspundă acestor nevoi tot mai mari și în continuă evoluție și va include, de asemenea, cele mai recente tehnologii de comunicații cuantice pentru criptare securizată. El se va baza pe dezvoltarea de tehnologii inovatoare și disruptive și pe valorificarea ecosistemului „noului spațiu”.

Costul total este estimat la 6 miliarde EUR. Contribuția Uniunii la program în perioada 2022-2027 este de 2,4 miliarde EUR în prețuri curente. Finanțarea va proveni din diferite surse ale sectorului public [bugetul UE, statele membre, contribuțiile Agenției Spațiale Europene (ESA)] și din investiții din sectorul privat.

Această inițiativă va stimula și mai mult competitivitatea ecosistemului spațial al UE, întrucât dezvoltarea unei noi infrastructuri ar oferi o valoare adăugată brută de 17-24 miliarde EUR și va conduce la crearea de locuri de muncă suplimentare în industria spațială a UE, cu efecte de propagare pozitive suplimentare asupra economiei prin sectoarele din aval care utilizează serviciile de conectivitate inovatoare. Și cetățenii ar beneficia de avantajele tehnologice, de fiabilitatea și de performanța operațională a acestor servicii de comunicații prin satelit care asigură conexiuni de internet de mare viteză în întreaga UE.

Managementul traficului spațial

Factsheet-Space-Traffic-Management

Având în vedere creșterea exponențială a numărului de sateliți de pe orbită ca urmare a noilor evoluții din domeniul lansatoarelor reutilizabile, al sateliților de mici dimensiuni și al inițiativelor private în spațiu, reziliența și siguranța activelor spațiale ale UE și ale statelor membre se confruntă cu riscuri serioase. Este esențial să se protejeze viabilitatea pe termen lung a activităților spațiale prin asigurarea faptului că spațiul rămâne un mediu sigur, securizat și sustenabil. Acest lucru face ca managementul traficului spațial să fie o chestiune prioritară de politică publică, impunând ca UE să acționeze acum, în mod colectiv și la nivel multilateral, dacă dorim să asigurăm o utilizare sigură, securizată și sustenabilă a spațiului pentru generațiile viitoare.

În acest context, comunicarea comună stabilește o abordare a UE privind managementul traficului spațial. Scopul este de a dezvolta inițiative concrete, inclusiv operațiuni și legislație, pentru a promova utilizarea spațiului în condiții de siguranță, de securitate și de sustenabilitate, menținând în același timp autonomia strategică a UE și competitivitatea industriei din UE. 

Abordarea UE se axează pe patru elemente:

  • evaluarea cerințelor și a impacturilor civile și militare ale STM pentru UE;
  • consolidarea capacității tehnologice de identificare și de urmărire a vehiculelor spațiale și a deșeurilor spațiale;
  • instituirea cadrului normativ și legislativ adecvat;
  • crearea unor parteneriate internaționale privind STM și colaborarea la nivel multilateral.

Tehnologia spațială este esențială pentru viața noastră de zi cu zi și pentru securitatea noastră

Photo credit EC

Vicepreședinta executivă Margrethe Vestager a declarat: „Tehnologia spațială este esențială pentru viața noastră de zi cu zi și pentru securitatea noastră. Inițiativele prezentate astăzi vor asigura în permanență o conectivitate securizată și eficientă, atât în beneficiul cetățenilor, cât și al guvernelor. Aceasta va juca un rol esențial în transformarea digitală a Europei și ne va face mai competitivi. Sper că o abordare a UE privind managementul traficului spațial și tehnologia spațială va garanta o utilizare sigură și sustenabilă a spațiului pe termen lung.”

Photo credit EC

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Josep Borrell, a declarat: „Spațiul a devenit mai aglomerat ca niciodată, sporind complexitatea și riscurile legate de operațiunile spațiale. Pentru a soluționa această provocare globală, propunem astăzi o abordare a UE privind managementul traficului spațial. Vom dezvolta capacități concrete, vom stabili norme și vom colabora cu parteneri esențiali și în cadrul forurilor multilaterale pentru a asigura o utilizare sigură, securizată și sustenabilă a spațiului. Deși STM este o inițiativă civilă, securitatea și apărarea europeană depind de un acces sigur, securizat și autonom la spațiu.”

Photo credit EC

Thierry Breton, comisarul pentru piața internă, a declarat: „Spațiul joacă un rol din ce în ce mai important în viața noastră de zi cu zi, precum și în ceea ce privește creșterea noastră economică, securitatea noastră și importanța noastră geopolitică. Noua noastră infrastructură de conectivitate va oferi un acces la internet de mare viteză, va servi ca rezervă pentru infrastructura noastră actuală de internet, ne va spori reziliența și securitatea cibernetică și va oferi conectivitate întregii Europe și Africii. Ea va fi un proiect cu adevărat paneuropean, care va permite numeroaselor noastre întreprinderi nou-înființate și Europei în ansamblu să se afle în avangarda inovării tehnologice.”

Contextul european

Cele două inițiative adoptate sunt rezultate concrete ale Planului de acțiune privind sinergiile dintre industria civilă, industria de apărare și industria spațială, care menționează aceste două proiecte emblematice.

1. Conectivitatea securizată 

Pentru a implementa această nouă inițiativă bazată pe spațiu care asigură o conectivitate securizată în întreaga Europă, Comisia a lansat, în decembrie 2020, un prim studiu de sistem pentru a explora aspectele tehnice și potențialele modele de furnizare a serviciilor. Între timp, Comisia a publicat un apel suplimentar pentru implicarea ecosistemului european al „noului spațiu” în vederea integrării ideilor inovatoare și de vârf din punct de vedere tehnologic ale IMM-urilor și ale întreprinderilor nou-înființate. În decembrie 2021 au fost atribuite două contracte, iar lucrările tehnice sunt acum în curs de desfășurare, rezultatele fiind așteptate până în iunie 2022.

2. Managementul traficului spațial

Începând din 2016, Uniunea dispune de o capacitate de supraveghere și urmărire spațială (SST), implementată de Consorțiul SST UE. Peste 130 de organizații europene din 23 de state membre s-au înregistrat până în prezent pentru serviciile SST UE (evitarea coliziunilor, analiza fragmentării, analiza reintrării în atmosferă). În ziua de astăzi, peste 260 de sateliți ai UE, inclusiv flotele Galileo și Copernicus, beneficiază de serviciul de evitare a coliziunilor.

În 2021, partenerii SST UE au partajat 100 de milioane de măsurători prin intermediul platformei lor de schimb de date. Cel mai recent, serviciul de fragmentare al SST UE a confirmat detectarea și monitorizarea deșeurilor spațiale rezultate din distrugerea unui satelit aflat pe orbită joasă (COSMOS 1408), în urma unui test anti-satelit efectuat de Rusia la 15 noiembrie 2021.

Informații suplimentare

1. Întrebări și răspunsuri privind conectivitatea securizată

2. Fișă informativă privind conectivitatea securizată

3. Întrebări și răspunsuri privind managementul traficului spațial

4. Fișă informativă privind managementul traficului spațial

5. Pagina web a pachetului privind spațiul

6. Comunicare comună: O abordare a UE privind managementul traficului spațial – o contribuție a UE la soluționarea unei provocări globale

7. Propunere de regulament de instituire a Programului Uniunii privind conectivitatea securizată pentru perioada 2023-2027