RCS&RDS cumpără AKTA cu 77 milioane euro

RCS&RDS a semnat un acord cu AKTA, în baza căruia RCS&RDS va opera activele AKTA prin care sunt furnizate servicii de comunicații electronice către clienții de tip rezidențial. AKTA cel mai mare jucător independent de pe pia­ța locală de cablu TV şi activează prin Digi­tal Cable Systems (DCS) și AKTA Telecom. În acord sunt parte și Digital Cable Systems și ATTP Telecommunications, contractul cu ATTP având ca obiect și vânzarea unor active constând în infrastructură, clientelă etc. Contractele sunt încheiate pentru o durată inițială de 3 ani, care poate fi prelungită pentru un nou termen de 3 ani. Sumele totale plătibile cu titlu de chirie sau preț de către RCS&RDS în temeiul acestor contracte sunt de maximum 77 milioane euro exclusiv TVA.

Operarea rețelelor, respectiv vânzarea activelor pot avea loc după împlinirea următoarelor condiții suspensive: (a) obținerea aprobării autorității de concurență și (b) dobândirea de către ATTP Telecommunications S.R.L. în mod cumulativ (i) a drepturilor necesare transmiterii folosinței activelor transmise prin contractul încheiat în acest sens de ATTP Telecommunications S.R.L. și RCS&RDS, (ii) a majorității acțiunilor Digital Cable Systems S.A. și (iii) a majorității acțiunilor AKTA Telecom S.A., potrivit profit.ro.