Wild set of tp porn videos on PornsOK.com Cel mai bun cazinou online din Moldova - 1win matrimoniale ploiești Farmacie online Farmacia Millefolia cu cele mai bune prețuri din România. Bitcore Surge

Prioritățile AOSR: Cercetarea științifică și dezvoltarea, inovarea, educația academică și promovarea tinerilor

Adunarea Generală a Academiei Oamenilor de Știință din România (AOSR) din 26 mai 2020 a fost o dublă premieră, fiind realizată online, prin videoconferință, lansându-se totodată şi un sistem de vot electronic securizat pentru lumea academică, în premieră naţională. Analiza mandatului 2016-2020 al AOSR indică numeroase proiecte de cercetare științifică pe 2019: Conferinţa Naţională Ştiinţifică de Primăvară, Conferinţa Naţională Ştiinţifică de Toamnă, Dezbaterile AOSR, Seria de conferinţe lunare „Valenţele Feminităţii”, acordarea Premiilor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România pe 2017, numeroase studii, cercetări și comunicări științifice ale membrilor AOSR, prezentate în cadrul Academiei, cât și la evenimente relevante pe plan național și internațional.


Programul R&D al AOSR pe 2019
Programul de cercetare-dezvoltare al AOSR din 2019 a cuprins 23 de proiecte de cercetare desfășurate prin secțiile AOSR, care s-au concretizat prin peste 40 de articole cotate ISI sau indexate în alte baze știintifice internaționale, conform conducerii instituţiei. Prestigiosul clasament internațional SCIMAGO- Elsevier, ce evaluează la nivel mondial universitățile și instituțiile de cercetare, situează AOSR pe locul 8 în rândul instituțiilor de cercetare din România.De menționat că, în acest clasament internațional, în primele 800 de poziții în lume la categoria structuri academice figurează doar Academia Română (pe locul 676) și AOSR (pe locul 794). Iar această performanță a fost obținută cutoate căAOSR a beneficiat anual doar de sume cuprinse între 2-3% din totalul fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea academiilor înfințate prin lege, iar pentru 2020 AOSR nu are nicio finanțare bugetară. Raportul integral AOSR poate fi consultat aici.

Planul managerial AOSR, 2020-2024
În cadrul Adunării Generale, candidatul la funcția de președinte al AOSR, prof. univ. dr. ing. Adrian Badea -președinte în mandatul 2016-2020 – și-a prezentat Planul Managerial pentru perioada 2020-2024. Acesta este structurat pe nouă direcții prioritare de acțiune: Viaţa ştiinţifică; Difuzarea cunoştintelor; Resursele umane; Sprijinirea şi atragerea tinerilor către ştiinţă; Expertiza ştiinţifică; Parteneriate/colaborări; Internaţionalizare; Baza materială; Management. Planul prevede dezvoltarea activității științifice, esențială pentru o instituție precum AOSR, prin conferințe științifice proprii, conferințe naționale și internaționale, dezbateri științifice, planuri de cercetare la nivelul secțiilor, dezvoltarea și diversificarea activității Institutului de Cercetări Avansate, Interdisciplinare Constantin Angelescu (ICAI), prin promovarea unor parteneriate între acesta și alte unități de cercetare (universități, institute de cercetare, agenți economici, structuri ale administrației locale si centrale), creşterea vizibilităţii ştiinţifice a tuturor membrilor Academiei prin mărirea numărului de apariții în publicaţii ştiinţifice, în special în reviste consacrate, de prestigiu.

Noua generație în focusul AOSR
Un punct important al Planului Managerial îl reprezintă relația cu tinerii și preocuparea asigurării unei educații de calitate pentru aceștia. Noul Plan managerial susține o reformare a predării ştiinţelor încă din primii ani de şcoală, în liceu şi apoi în universităţi, fiind schițate și liniile de acțiune pentru AOSR:
1. implicarea şi luarea de poziţie publică la întocmirea curriculei şcolare de către MEC pentru învăţământul preuniversitar, dar şi la perfecţionarea tehnologiei didactice;
2. continuarea şi dezvoltarea cercului de „Creativitate” pentru studenţi prin extinderea lui şi la filialele din ţară, mai ales acolo unde există o tradiţie recunoscută (Iaşi, Timişoara, Brasov, Cluj);
3. organizarea unor întâlniri/ conferinţe în şcoli şi universităţi pentru popularizarea unor domenii ştiinţifice în care AOSR are o reală expertiză;
4. instituirea unui „Premiu de Creativitate” pentru tineri (elevi sau studenţi), care va fi acordat anual împreună cu Fundaţia Scientica;
5. realizarea unor resurse pedagogice on-line pentru elevi si studenți, în colaborare şi cu alte universităţi partenere.

AOSR vizează cu prioritate elevii din mediul rural, unde calitatea predării disciplinelor știintifice lasă de dorit în multe cazuri, iar şansele de pregătire universitară a acestei populaţii şcolare, ce a reprezentat în istoria modernă a României un izvor esenţial de oameni de ştiintă, au scăzut îngrijorător. Acest fenomen este dublat de altul și mai periculos: exodul tinerilor, exodul inteligenței, pe care AOSR este decisă s-o abordeze în următorul interval printr-o serie de inițiative și manifestări publice la nivel național.

Care sunt noile direcții de parteneriate AOSR
Prioritățile manageriale ale noii echipe cuprind și dezvoltarea de către AOSR a unor parteneriate cu universităţi, institute şi centre de cercetare de prestigiu, din țară, dar și internaţionalizarea activităţii AOSR. Aceasta din urmă este esenţială pentru creşterea prestigiului şi vizibilităţii instituției la nivel european. Măsurile în acest sens sunt foarte clare:
1. strângerea legăturilor cu membrii de onoare ai AOSR din străinătate (cca 100 de membri);
2. valorificarea parteneriatului semnat cu Academia de Ştiinţe din Shanghai;
3. creşterea numărului de parteneriate bilaterale prin contactarea altor Academii de Ştiinţe din lume;
4. transformarea filialei AOSR din New York în filiala AOSR din SUA, înfiinţarea de filiale în alte ţări;
5. strângerea legăturilor cu filiala AOSR din Chișinău, ce are membri de reală valoare științifică;
6. iniţierea demersurilor pentru participarea la reţelele internaţionale în domeniul ştiinţei. Întregul Planul Managerial pentru mandatul 2020-2024 poate fi consultat aici.

Noua conducere AOSR
În cadrul Adunării Generale, după expunerea noului Plan Managerial, a fost votată noua conducere a AOSR pentru mandatul 2020-2024, fiind totodată primiți și noi membri. Votul exprimat online, pe o platformă special creată, de înaltă securitate, este o realizare tehnologică de top în România, de care alte instituții similare nu dispun la această dată. Sistemul de vot electronic dezvoltat de AOSR a asigurat caracterul confidențial și anonim al votului, fiecare membru având un token propriu transmis online de sistem pentru a putea avea acces la sistemul de vot. AOSR este prima Academie din România care a implementat acest sistem modern de votare.

În urma votului electronic, a fost reales președinte al AOSR prof. univ. dr. ing. Adrian Badea (foto). Au fost primiți în AOSR noi membri la mai multe categorii: membri de onoare, membri titulari, membri corespondenți. Ca membri titulari au intrat în rândurile instituției personalități ale educației academice și științei românești: Vasile Drăgan, Adrian Olimpiu Petrușel, Ioana Demetrescu, Gheorghe Onișoru, Anton Hadăr, Sorin Rugină şi Grigore Tinică.