GALA Digital Transformation: Nicoleta MACOVEI, Director General – S&T: 2020 a fost un an bun pentru noi pentru că sectorul public a reușit să se mobilizeze

Nicoleta MACOVEI, Director General – S&T România @ GALA DIGITAL TRANSFORMATION 2020 by COMUNICAȚII Mobile

 • La începutul anului, când a apărut pandemia, am crezut că 2020 va fi un an mai prost decât a fost de fapt, cel puțin pentru compania pe care o conduc. 
 • 2020 a fost un an bun pentru S&T România pentru că sectorul public a reușit să se mobilizeze, să fie împins de la spate, și a ieșit o serie de proiecte importante.
 • Noi am avut marea șansă ca, înainte de declanșarea pandemiei, să câștigăm două proiecte și să le derulăm în acest an.
 • Unul dintre ele este legat de starea civilă, unde vom digitaliza toate evenimentele de viață ale persoanelor. Proiectul merge bine și sperăm să schimbe interacțiunea cetățenilor cu autoritățile.
 • Noi am avut șansa să avem 60% din business în zona privată, sector care nu s-a oprit, dar a fost mult mai circumspect, au fost proiecte mai mici, dar destul de multe, mai ales în zona sectorului de utilități.
 • Izolarea din martie și aprilie a scos în evidență faptul că a fost necesar un efort de revenire, pentru că angajații manifestau o anumită teamă. Acum ne-am obișnuit cu această teamă și lucrurile revin la normal.
 • Așteptăm inițierea licitațiilor din domeniul educației.
 • Noi am avut un proiect cu Consiliul Concurenţei, unde am digitalizat fluxurile operaționale interne, l-am finalizat în acest an și rezultatele sunt extraordinare, a mărit eficiența angajaților instituției. Este vorba de implementarea “Serviciilor de informatizare și integrare fluxuri de lucru în cadrul proiectului POC cod SMIS 109641”.
 • Intergrat în proiectul “Optimizarea interacțiunii cu mediul de afaceri și implementarea unor mecanisme avansate de analiză și schimb de date prin implementarea unui sistem informatic de e-guvernare și analiză de tip Big Data în cadrul Consiliului Concurenţei“, proiectul furnizat de S&T România reprezintă implementarea unei părți a fluxurilor de business interne ale Consiliului Concurenței care sunt esențiale ca surse de date pentru operarea platformei Big Data. Serviciile de informatizare și integrare a acestor fluxuri contribuie la completarea surselor de date necesare proiectului Big Data cu datele procesate în fluxurile de lucru, transferând în mediu electronic date structurate și nestructurate care încă nu sunt consolidate la nivelul instituției.
 • Consiliul Concurenței, în calitatea sa de autoritate naţională în domeniul concurenţei, are rolul de a proteja şi de a stimula concurenţa pe piaţa românească în vederea dezvoltării unui mediu concurenţial normal, pentru o promovare cât mai bună a intereselor consumatorilor. Autoritatea asigură contactul în domeniul ajutorului de stat între Comisia Europeană şi instituţiile publice, furnizorii şi beneficiarii de ajutor de stat, și reprezintă România în relaţiile cu organizaţiile şi instituţiile internaţionale și ale Uniunii Europene de profil.
 • Pentru a putea aplica normele europene în materie de concurență, având în vedere dificultățile în desfășurarea activității în contextul creșterii accelerate a volumului de date pe care trebuie să le gestioneze, a numărului mare de procese integrate în aplicații, dar și a surselor multipe de informații disparate, a apărut necesitatea implementării unui nou set de tehnologii centrate pe Big Data și analiza datelor, care să permită Consiliului Concurenței să identifice conexiuni și tipare de interes pe domeniile de analiză, a căror identificare ar fi imposibilă în absența acestor instrumente.
 • “Servicii de informatizare și integrare fluxuri de lucru” fac parte din proiectul “Optimizarea interacțiunii cu mediul de afaceri și implementarea unor mecanisme avansate de analiză și schimb de date prin implementarea unui sistem informatic de e-guvernare și analiză de tip Big Data în cadrul Consiliului Concurenţei” – cod SMIS 109641, co-finanţat din Fondul de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate, Axa Prioritară 2: Tehnologia Informaţiei și Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă – Operaţiunea: „Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data și Big Data”.
 • Obiectivul general al proiectului Big Data este integrarea şi valorificarea operaţională şi analitică a volumelor mari de date în vederea susținerii activităților de investigații, dezvoltarea funcției de prevenție, detectare și luare de măsuri specifice activității Consiliului Concurenței prin implementarea unui sistem informatic bazat pe o platformă de tip Big Data.
 • Soluția tehnică implementată este una modernă, modulară, flexibilă, dezvoltată prin adoptarea modelului arhitectural de referinţă „Arhitectură orientată pe servicii” (SOA – Service Oriented Architecture). Aceasta se integrează cu platforma Big Data, în cadrul căreia se constituie o colecție de date structurate care preia toate datele relevante din cadrul bazelor de date aferente fluxurilor de lucru, pentru a fi analizate.
 • S&T România S.R.L. a prestat serviciile de: analiză, proiectare, dezvoltare, implementare și testare a soluției propuse; dezvoltare și testare a fluxurilor; implementare a soluției și definire a setului de proceduri operaționale; testare a sistemului informatic și eliminare a erorilor de proiectare / implementare; punere în funcțiune, management al implementării proiectului; instruire și transfer de cunoștințe necesare operării și administrării soluției dezvoltate – cursuri teoretice şi practice și va asigura garanția și suportul operațional pentru componentele soluției implementate;

DIGITAL TRANSFORMATION COUNCIL, Revista COMUNICAŢII Mobile şi TelecomTV.ro au organizat GALA DIGITAL TRANSFORMATION (DX) 2020 by COMUNICAŢII Mobile, ediţia XVII – virtual, pe 10 decembrie 2020 – Summit-ul anual al elitelor din IT&C şi industriile convergente din România