„Fondul pentru fapte bune” pune la bătaie 920.000 lei în a 6-a rundă de finanţare

Fundația Vodafone România a lansat o nouă ediție de finanțare a programului „Fondul pentru fapte bune”, suma totală alocată în 2019 fiind de 920.000 de lei. Înscrierea proiectelor se face la adresa http://finanțare.fundația-vodafone.ro/. Termenul limită de depunere a aplicațiilor este 13 februarie 2020.

„Fondul pentru fapte bune” este un program derulat la nivel național, adresat organizațiilor neguvernamentale din România care dezvoltă proiecte în domeniul serviciilor sociale, precum cele pentru copii și tineri din medii defavorizate, vârstnici aflați în dificultate, persoane cu dizabilități, victime ale violenței domestice. Finanțarea se acordă în urma analizării proiectelor propuse, iar suma oferită unui proiect poate ajunge până la 190.000 de lei. În funcție de complexitatea acestuia, Fundația Vodafone România își rezervă dreptul de a decide valoarea sumei oferite ONG-urilor pentru finanțarea fiecărui proiect selectat.

De la lansarea programului „Fondul pentru fapte bune”, în 2013, și până în prezent, Fundația Vodafone România a acordat finanțări în valoare totală de aproximativ 7 milioane de lei pentru 35 de proiecte derulate prin 30 de ONG-uri.Cele 5 proiecte din ediția precedentă a programului s-au încheiat în august 2019, având un număr total de aproximativ 6.700 de beneficiari (copii, tineri și persoane cu dizabilități).

Fondul pentru Fapte Bune susține proiecte care aduc schimbarea în comunitățile defavorizate și oferă o șansă ideilor care îmbunătățesc calitatea vieții oamenilor. În cadrul rundei de anul acesta, ne propunem să susținem exclusiv proiecte din sfera incluziunii și protecției sociale, pentru că acest domeniu este puternic subfinanțat, iar nevoia de servicii specifice este foarte mare”, a declarat Angela Galeța, Directorul Fundației Vodafone România.

Exemple de proiecte eligibile pentru finanțare prin „Fondul pentru fapte bune” sunt: asigurarea serviciilor de asistenţă socială pentru persoanele vulnerabile, crearea accesului pentru persoanele cu dizabilităţi, creșterea calităţii vieții vârstnicilor, prevenirea abandonului familial, sprijin oferit victimelor violenței domestice, folosirea tehnologiei în domeniul serviciilor sociale.

Aplicațiile înscrise vor fi evaluate de o echipă formată din membri ai Fundației Vodafone România, alături de consultanți externi. Jurizarea va ține cont de criterii precum relevanța proiectului (în ce măsură răspunde unor nevoi reale ale comunității), impactul asociat (dacă poate genera o schimbare semnificativă la nivel regional sau național, pentru un număr cât mai mare de beneficiari) și sustenabilitate (dacă proiectul poate continua și după încheierea finanțării primite).