Cel mai bun cazinou online din Moldova - 1win matrimoniale ploiești Farmacie online Farmacia Millefolia cu cele mai bune prețuri din România.

Comisia Europeană propune creşterea transparenței și reducerea birocrației pentru firme în vederea îmbunătățirii mediului de afaceri – introduce un certificat UE al societăţii comerciale şi aplică principiul „doar o singură dată” la înfiinţarea unei noi firme comunitare şi un model standard multilingv de procură digitală valabil în toate statele Uniunii – totul pentru accelerarea transformării digitale

Comisia Europeană (CE) a adoptat pe 29 martie o propunere de directivă menită să faciliteze extinderea utilizării instrumentelor și a proceselor digitale de către organizaţii în domeniul dreptului societăților comerciale din cadrul UE.

Propunerea CE urmărește să faciliteze operațiunile transfrontaliere ale firmelor și să sporească transparența și încrederea acestora prin punerea la dispoziția publicului a mai multor informații cu privire la acestea la nivelul UE. De asemenea, aceasta va reduce birocrația pentru companiile transfrontaliere, ceea ce va permite realizarea unei economii de aproximativ 437 de milioane de euro pe an privind sarcinile administrative, datorită unui certificat UE al societății sau aplicării principiului „doar o singură dată”. Propunerea va contribui la digitalizarea în continuare a pieței unice și va ajuta firmele, în special întreprinderile mici și mijlocii, să își desfășoare activitatea în UE.

Reducerea birocrației și a sarcinii administrative
Pentru a reduce birocrația și sarcina administrativă pentru companiile transfrontaliere, normele propuse includ:

 • aplicarea principiului „doar o singură dată”, astfel încât firma să nu fie nevoite să furnizeze din nou informații atunci când înființează o sucursală sau o societate într-un alt stat membru. Informațiile relevante pot fi schimbate prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor comerțului (BRIS);
 • un certificat UE al societății, care conține un set de informații de bază cu privire la societăți, care va fi disponibil gratuit în toate limbile UE;
 • un model standard multilingv de procură UE digitală care va autoriza o persoană să reprezinte societatea în alt stat membru;
 • eliminarea formalităților, cum ar fi necesitatea unei apostile sau a traducerilor autorizate pentru documentele societății.

  Îmbunătățirea transparenței și a încrederii în activitățile transfrontaliere
  Propunerea actualizează normele UE existente pentru societățile comerciale (Directiva (UE) 2017/1132) pentru a le adapta în continuare la evoluțiile digitale și la noile provocări și pentru a stimula creșterea economică și competitivitatea pe piața unică.

Pentru a asigura o mai mare transparență și încredere în întreprinderi, normele propuse vizează:

 • asigurarea faptului că informațiile importante cu privire la societăți (de exemplu, cu privire la parteneriate și grupuri de societăți) sunt puse la dispoziția publicului, în special la nivelul UE, prin intermediul BRIS;
 • facilitarea căutărilor de informații despre societățile din UE, permițând efectuarea de căutări prin intermediul BRIS și, în același timp, prin intermediul altor două sisteme ale UE care interconectează registrele naționale ale beneficiarilor reali și registrele de insolvență;
 • asigurarea faptului că datele cu privire la societăți care figurează în registrele comerțului sunt exacte, fiabile și actualizate, de exemplu prin efectuarea de verificări ale informațiilor cu privire la societăți înainte ca acestea să fie înscrise în registrele comerțului în toate statele membre.
COM_2023_177_1_EN_ACT_part1_v7

Care sunt etapele următoare?
Propunerea urmează acum să fie discutată de către Parlamentul European și în Consiliul European. Se propune ca, odată adoptată, statele membre să aibă la dispoziție doi ani pentru a transpune directiva în dreptul național.

Cum arată Contextul comunitar?
Firmele se află în centrul pieței unice. Datorită activităților lor comerciale și investițiilor lor, inclusiv la nivel transfrontalier, ele joacă un rol de lider în ceea ce privește contribuția la prosperitatea economică și competitivitatea UE și realizarea dublei tranziții a UE către o economie sustenabilă și digitală. În acest scop, întreprinderile au nevoie de un cadru juridic previzibil, favorabil creșterii economice și adaptat pentru a face față noilor provocări economice și sociale într-o lume din ce în ce mai digitală. Măsurile propuse se vor aplica pentru aproximativ 16 milioane de societăți cu răspundere limitată și pentru 2 milioane de parteneriate din UE.

Propunerea prevede a doua etapă a digitalizării dreptului societăților comerciale din UE. Directiva (UE) 2019/1151 din 2019 privind digitalizarea garanta posibilitatea efectuării online a procedurilor în materie de drept al societăților comerciale și, în special, posibilitatea înființării online a unei societăți. Prezenta propunere este complementară și urmărește să sporească disponibilitatea informațiilor cu privire la societăți, în special la nivelul UE, și să elimine barierele administrative atunci când societățile și autoritățile utilizează astfel de informații în situații transfrontaliere. În ansamblu, propunerea promovează soluții „digitale în mod implicit” atunci când se accesează sau se utilizează informații cu privire la societăți în interacțiunile dintre societăți și registrele comerțului sau autorități. Propunerea se va baza, de asemenea, pe utilizarea serviciilor de încredere și va asigura faptul că soluții precum certificatul UE al societății sunt compatibile cu viitorul portofel european pentru identitatea digitală

Aceasta va contribui la obiectivele de digitalizare stabilite în comunicările intitulate „Busola pentru dimensiunea digitală 2030: modelul european pentru deceniul digital” și „Digitalizarea justiției în Uniunea Europeană – O panoplie de posibilități” și va facilita extinderea transfrontalieră a IMM-urilor, în conformitate cu comunicările „Actualizarea noii Strategii industriale 2020” și „O strategie pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă și digitală”.

După cum s-a anunțat în programul de lucru al Comisiei pentru 2023, prezenta propunere este una dintre acțiunile-cheie din cadrul priorității politice „O Europă pregătită pentru era digitală”.

Informații suplimentare
1. Întrebări și răspunsuri: Propunerea CE de directivă referitoare la extinderea utilizării instrumentelor și a proceselor digitale în domeniul dreptului societăților comerciale din UE

2. Pagina web – Dreptul societăților comerciale și guvernanța corporativă 

3. Propunere de directivă referitoare la extinderea și îmbunătățirea suplimentară a utilizării instrumentelor și proceselor digitale în dreptul societăților comerciale 

4. Anexă – Propunerea de directivă referitoare la extinderea și îmbunătățirea suplimentară a utilizării instrumentelor și proceselor digitale în dreptul societăților comerciale