Coaliția pentru Educație analizează tranziția elevilor de la gimnaziu la liceu

Federația Coaliția pentru Educație a publicat pe 9 martie 2023 o analiză comparativă a scenariilor posibile pentru „Tranziția elevilor din România în învățământul secundar superior”. Documentul include elemente de viziune cu privire la tranziția de la gimnaziu la liceu, tranziție bazată pe o serie de principii – inclusiv cele reflectate în Manifestul și activitatea Federației. Totodată, au fost documentate modele internaționale și s-a ținut cont de factori determinanți folosiți în domeniu, inclusiv de o analiză comparativa a OCDE din noiembrie 2022.

Opinia publică este preocupată de meditații și inechitatea creată de această industrie, mai ales dacă este asociată cu o selecție puternică la final de clasa a VIII-a, o selecție bazată pe ierarhizare și performanță. Dar acesta este doar unul dintre efectele alegerii unui anumit tip de design al tranziției.

Analiza mai multor tipuri de design încurajează reflecția: care dintre ele favorizează mai mult echitatea, diversitatea, calitatea? Cercetarea, pusă la dispoziția decidenților, arată că nu există consens universal în aceasta privință, însă tendința la nivelul majorității țărilor analizate este către scenarii de tipul 4 și 5 (din analiza prezentată), ceea ce este semnificativ și ar trebui să guverneze și decizia din România, o decizie despre designul tranziției, urmând ca politici publice compensatorii să atenueze impactul asupra celor care vor fi afectați.

Cercetarea indică o posibilă direcție despre încotro ar trebui sa meargă reforma tranziției la nivel de viziune, nu doar la nivel de reacție la realitatea că „nu e bine cum ajung copiii la liceu”, „a ajuns acolo pentru că l-a repartizat calculatorul”, „e la un liceu bun, dar nu îi place ce învață” ș.a.m.d.

Federația Coaliția pentru Educație insistă pentru o alegere strategică, nu una de tip „stingere de incendii” – adică măsuri cu efect imediat, menite să combată consecințe nedorite ale politicilor prezente, dar fără a lua în considerare şi consecințele pe care le generează măsurile respective.

În cadrul discuțiilor din Consiliul Director al Federației Coaliția pentru Educație, analizând avantajele și dezavantajele prezentate în analiză, opțiunile s-au îndreptat către scenariul 5, cu variante ce presupun grade diferite de centralizare (5a), respectiv flexibilitate (5b). Ambele variante iau în calcul rezultatele școlare ale elevului pe parcursul gimnaziului (portofoliul educațional) și preferințele elevului și a familiei pentru un anumit parcurs educaţional, diferența constând în existența unor evaluări externe standardizate la finalul gimnaziului. Opțiunea 5 b, care care oferă cel mai bun nivel de flexibilitate, reflectă într-o mai mare măsură direcțiile prioritare din Manifestul Federației Coaliția pentru Educație și principiile enunțate în analiză. Țări care aplică scenarii asemănătoare cu 5b și care pot reprezenta exemple utile pentru o reformă în acest sens sunt: Finlanda, Franța, Austria, Portugalia, Spania. Țări care aplică scenarii asemănătoare cu 5a) și care pot reprezenta exemple utile pentru o reformă în acest sens sunt Germania și Estonia.

De notat că pentru scenariul propus în actualul proiect de lege a educației (scenariul 2) Coaliţia nu a identificat modele internaționale în mod clar asemănătoare. Pentru scenariul aplicat în prezent în România (scenariul 1), Polonia prezintă cel mai apropiat caz.

Documentul care însoțește acest comunicat – „Tranziția elevilor din România în învățământul secundar  superior” – este redactat după analiza și formularea câtorva scenarii de lucru în cadrul Consiliul Director al Federației. Pentru fundamentarea și modelarea scenariilor, expertul cooptat a fost dr. Andreea Eșanu, sprijinită de dr. Liliana Romaniuc și Daniela Vișoianu. Federația Coaliția pentru Educație înțelege că există resurse care pot fi consultate și care pot nuanța cele expuse. Așadar, aceasta nu este o analiză exhaustivă, iar atât scenariile, cât și concluziile pot fi îmbunătățite.