Planul ANCOM în 2020: licitaţia 5G în prima parte a anului, evaluarea roamingului, dar şi avansarea pe Legea Infrastructurii

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a publicat spre consultare publică planul său de acţiuni pentru anul 2020. „Anul 2020 va avea un impact semnificativ asupra pieței de comunicații electronice din România, schimbând substanțial legislația aplicabilă, și mă refer aici la transpunerea în legislația națională a Codului Comunicațiilor și acordarea drepturilor de utilizare în benzile de frecvență destinate implementării tehnologiei 5G. Alte proiecte pe care ni le propunem vizează continuarea implementării Legii infrastructurii şi implementarea măsurilor aplicabile serviciului universal poştal”, a declarat Sorin Grindeanu (foto), președintele ANCOM. 

Administrarea și gestionarea spectrului de frecvențe

În prima jumătate a anului 2020, ANCOM va organiza procedura de selecție pentru acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil în benzile de frecvențe de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz, 3400-3600 MHz pentru furnizarea de rețele publice și servicii de comunicații electronice de bandă largă.  

Autoritatea are în plan și prelungirea valabilității drepturilor de utilizare a frecvențelor radio în banda de 2100 MHz, care urmează să expire la finalul lunii martie 2020, precum şi o consultare publică referitoare la oportunitatea acordării unor drepturi de utilizare a frecvenţelor pentru furnizarea reţelelor publice de tip MFCN în benzi milimetrice.

Monitorizarea și controlul spectrului radio

Pe lângă măsurătorile din cadrul planului anual de monitorizare privind supravegherea utilizării eficiente a spectrului de frecvențe, ANCOM va desfășura o campanie de evaluare a situațiilor de roaming involuntar în zonele de graniță.

Totodată, va continua campania de măsurători în vederea actualizării hărții de acoperire a rețelelor de telefonie mobilă.

Transpunerea Codului Comunicațiilor

Pentru a îndeplini obligațiile asumate ca stat membru privind transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivei privind instituirea Codului European al Comunicațiilor Electronice, ANCOM și-a propus să elaboreze un proiect de act normativ în acest sens până la data de 31 martie 2020.

Legea regimului infrastructurii nr. 159/2016

Procesul multianual de implementare a Legii Infrastructurii va continua și în 2020. Pentru acest an, Autoritatea are în plan stabilirea tarifelor orientative de acces la stâlpii operatorilor de rețea și aprobarea condițiilor de acces la infrastructura fizică dezvoltată de autoritățile publice locale.

De asemenea, ANCOM intenționează să elaboreze o propunere tehnică privind normativele tehnice prevăzute de Legea infrastructurii, dar și continuarea inventarierii rețelelor broadband.

Reglementări privind serviciile de comunicaţii electronice

Pentru a crește competitivitatea rețelelor de comunicații, în 2020 ANCOM va revizui piața de gros a serviciilor de acces la elemente de infrastructură și piața serviciilor de acces în bandă largă.

Totodată, ANCOM are în plan revizuirea regimului de autorizare generală privind furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice și modificarea deciziei ANCOM nr. 333 / 2013 privind colectarea de date statistice în domeniul comunicațiilor electronice.

Reglementări privind serviciile poștale

În ceea ce privește serviciul universal în domeniul serviciilor poștale, Autoritatea are în plan implementarea măsurilor de reglementare necesare în vederea stabilirii unor plafoane tarifare și a unor formule de control al modificării tarifelor practicate de furnizorul de serviciu universal. Totodată, va fi actualizat Contractul-cadru și Regulile aplicabile serviciilor poştale care intră în sfera serviciului universal. Pentru definirea ariei geografice acoperite de serviciile poștale pentru care a fost desemnat furnizorul de serviciu universal, ANCOM va elabora în 2020 lista cu localităţile în condiţii geografice excepţionale.

Pentru a transpune în legislația secundară prevederile OG nr.27/2019, ANCOM va actualiza regimul de autorizare generală privind furnizarea serviciilor poștale și decizia privind colectarea de date statistice poștale.

Procesul de consultare publică

Planul de acţiuni al ANCOM propus pentru anul 2020 poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 16.01.2020, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.