Avertismentul Ambasadei Chinei în România: în cazul în care companiile chineze vor fi excluse din construcţia reţelelor 5G, interesele poporului român şi cooperarea chino-română economică și comercială vor fi afectate substanțial

Ambasada Chinei în România reacţionează în forţă după adoptarea, de către Parlamentul României, a Legii privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice şi de comunicaţii de interes naţional şi condiţiile implementării reţelelor 5G întrucât, chiar dacă în textul legii adoptate nu se menționează companiile chineze, în esență acestora nu li se permite să participe la construirea rețelelor 5G din România.

Reacţia Ambasadei Chinei în România vine şi ca urmare a deciziei preşedintele Klaus Iohannis de a semna, vineri, 11 iunie 2021, decretul pentru promulgarea Legii privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice şi de comunicaţii de interes naţional şi condiţiile implementării reţelelor 5G. Anterior, Senatul a adoptat pe 7 iunie proiectul de lege iniţiat de Guvern.

“Pentru realizarea scopului prevăzut, utilizarea de tehnologii, echipamente şi programe software în cadrul infrastructurii informatice şi de comunicaţii de interes naţional, precum şi în reţelele 5G, cu excepţia echipamentelor terminale folosite de utilizatorii finali definiţi potrivit OUG 111/2011, este condiţionată de obţinerea de către producători a unei autorizaţii, în condiţiile prezentei legi. Autorizarea se acordă prin decizie a prim-ministrului pe baza avizului conform al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, în termen de 4 luni de la data solicitării”, prevede legea.

Furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice autorizaţi pot utiliza numai tehnologii, echipamente şi programe software în reţelele 5G realizate de producători autorizaţi, în conformitate cu prezenta lege.

De asemenea, constituie contravenţie utilizarea de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice a tehnologiilor, echipamentelor şi programelor software în reţelele 5G puse la dispoziţie de producători care nu au obţinut autorizarea stabilită de lege şi se sancţionează cu amendă în cuantum cuprins între 1% şi 5% din cifra de afaceri.

Astfel, tot pe 11 iunie 2021, purtătorul de cuvânt al Ambasadei Chinei în România a făcut o declaraţie publică prin care precizează că China respectă dreptul României de a legifera în domeniul securității cibernetice. În același timp, întrucât legislația 5G determină posibilitatea companiilor chineze de a se bucura sau nu de un mediu de afaceri echitabil, drept, deschis și transparent, suntem extrem de preocupați de această lege, a precizet oficialul chinez. De la bun început, Ambasada Chinei în România și-a exprimat în repetate rânduri poziția și și-a exprimat îngrijorarea solemnă guvernului român, partidelor politice, parlamentului și altor instituții relevante. Ne opunem ferm utilizării standardelor non-tehnice și a dispozițiilor discriminatorii pentru a exclude orice țară sau întreprindere de pe piață și ne opunem ferm acțiunilor care subminează principiul concurenței loiale și spiritul statului de drept.

     Securitatea rețelei 5G este o preocupare generală a comunității internaționale. Toate părțile ar trebui să pledeze conceptul de cooperare deschisă în domeniul securității cibernetice, să susțină principiul acordării importanței egale dezvoltării și securității, să discute împreună standarde și reguli pentru securitatea rețelei 5G, promovând astfel o dezvoltare sănătoasă și durabilă a economiei digitale și să construiască o comunitate cu un viitor comun în spațiul cibernetic, care este pașnic, sigur, deschis, cooperant și ordonat.

     Abaterea de la normele industriei și standardele tehnice pentru a judeca securitatea cibernetică este împotriva simțului științific și este o negare a principiilor economiei de piață și a concurenței loiale, iar esența acesteia fiind abuzarea conceptului de „securitate națională” în vederea excluderii anumitor țări și companii, reprezintă un act tipic de discriminare și suprimare politică.

     Esența spirituală a statului de drept este echitatea și dreptatea. Evident, legile discriminatorii nu numai că vor împiedica în mod serios dezvoltarea industriilor relevante din țara în cauză, vor afecta interesele consumatorilor, dar și vor submina în mod grav mediul de afaceri orientat spre piață liberă, respectarea statului de drept și internaționalizare din țara respectivă, vor reduce atractivitate pentru investițiile străine și companiile multinaționale și, în cele din urmă, vor provoca un impact serios negativ asupra imaginii și intereselor țării respective.

     Companiile chineze de telecomunicații au un istoric bun de siguranță și au lucrat mult timp în România cu sârguință respectând lege, au adus contribuții remarcabile la îmbunătățirea industriei comunicațiilor, la dezvoltarea economică, și la ocuparea forței de muncă și bunăstarea poporului. Suntem încrezători că dacă România va menține un mediu de piață prietenos, investițiile companiilor chineze în România vor fi extinse și vor aduce mai multe beneficii cetățenilor români, iar în cazul în care companiile chineze vor fi excluse, interesele poporului român și cooperarea chino-română economică și comercială vor fi afectate substanțial.

     China și România se bucură de o prietenie tradițională, iar realizările de cooperare acumulate de la stabilirea relațiilor diplomatice de peste 70 de ani în urmă, nu au venit cu ușurință. Derularea cooperării bilaterale pe baza respectului reciproc, beneficiului mutual și câștigului în comun corespunzând intereselor comune ale ambelor țării. Adoptând o perspectivă pe termen lung, ar trebui să promovăm dezvoltarea continuă a parteneriatului amplu de prietenie și cooperare dintre cele două țări aflate în noua situație. Facem apel la partea română să susțină ferm statul de drept, să trateze companiile chineze într-un mod echitabil, drept și nediscriminatoriu și să întreprindă acțiuni concrete pentru a menține interesele generale ale cooperării pragmatice bilaterale. Guvernul chinez va continua să protejeze ferm drepturile și interesele legitime ale companiilor chineze, concluzionează purtătorul de cuvânt al Ambasadei Chinei în România.