Wild set of tp porn videos on PornsOK.com Cel mai bun cazinou online din Moldova - 1win

ADR: Catalogul Național al Serviciilor Publice este primul demers de inventariere a serviciilor oferite de statul român din ultimii 30 de ani

Autoritatea pentru Digitalizarea României a publicat Raportul de progres al Catalogului Național al Serviciilor Publice, ca urmare a unei iniţiative ADR din luna noiembrie 2020, prin care îşi propunea elaborarea unui catalog național care să inventarieze toate serviciile publice furnizate de statul român.

Raportul de progres prezintă în primul rând evoluţia Catalogului Naţional al Serviciilor Publice din punct de vedere cantitativ, evidenţiind numărul serviciilor publice completate de instituţiile de la nivelul administraţiei publice centrale, inclusiv de instituţiile aflate sub autoritatea instituţiilor publice centrale, până la 31 august 2021. Procesul de introducere a datelor va continua, termenul limită fiind data de 22 septembrie 2021.

Ulterior acestei date, ADR, în colaborare cu instituţiile centrale, va realiza o evaluare calitativă a informaţiilor completate, acurateţea şi corectitudinea datelor furnizate fiind în exclusiva responsabilitate a instituțiilor publice implicate în proces.

Numărul total de servicii publice completate până în prezent de către instituţiile administrației publice centrale (inclusiv de către instituţiile centrale subordonate/coordonate/aflate sub autoritatea instituţiilor centrale) este de 1434.

Numărul instituţiilor centrale/subordonate/coordonate/aflate sub autoritatea instituţiilor centrale care au completat până în prezent formularele aferente serviciilor publice este de 382.

Octavian Oprea, președintele ADR, susţine că „La 30 de ani de la Revoluție, reușim să inventariem serviciile publice de care cetățenii și companiile beneficiază. Era nevoie de un proces detaliat de cartografiere a serviciilor furnizate de către instituții, deoarece trecerea la următorul nivel al digitalizării administrației publice are nevoie de o temelie solidă. Trebuie să știm foarte clar care sunt serviciile publice pe care administrația le livrează cetățenilor și companiilor, pentru a putea găsi apoi soluții digitale personalizate, care să optimizeze procesele administrative, precum și pentru a interconecta aceste soluții. Acest Status Report în elaborarea Catalogului ne oferă o analiză de ansamblu, cantitativă, pe care o vom rafina după ce instituțiile din administrația centrală ne vor transmite toate datele. Avem acum o evidență parțială, cu peste 1400 de servicii publice”.