Cel mai bun cazinou online din Moldova - 1win matrimoniale ploiești Farmacie online Farmacia Millefolia cu cele mai bune prețuri din România.

Planul de acțiuni al ANCOM pentru anul 2023 

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a adoptat planul de acţiuni pentru anul 2023, supus consultării publice în decembrie 2022. Principalele proiecte privesc revizuirea piețelor de terminare a apelurilor la puncte fixe și mobile, a pieței serviciilor de acces local la puncte fixe, dar și actualizarea cadrului de reglementare tehnică și economică a serviciilor de comunicații electronice, în conformitate cu Legea nr. 198/2022, care asigură transpunerea Codului European al Comunicațiilor Electronice. Forma finală a planului de acțiuni pentru anul 2023 este disponibilă aici.

Revizuirea pieței de terminare a apelurilor la puncte fixe și mobile, a pieței serviciilor de acces local la puncte fixe, actualizarea deciziei privind colectarea datelor statistice și a regimului de autorizare generală privind furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice sunt printre proiectele care vizează acest sector, în anul 2023.

Pentru continuarea implementării prevederilor Legii Infrastructurii, Autoritatea va stabili anul acesta tarifele orientative de acces la unele infrastructuri fizice rutiere.

Pentru creșterea gradului de informare atât a furnizorilor, cât și a utilizatorilor finali, ANCOM va publica o listă a zonelor fără servicii funcţionale de internet în bandă largă, prin intermediul unei conexiuni la punct fix și un studiu privind determinarea ariei teritoriale de acoperire a reţelelor publice fixe de comunicaţii electronice, capabile să furnizeze servicii de comunicaţii electronice în bandă largă.

În contextul Acordului din 11 februarie 2022 privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming internațional și a celor de apeluri internaționale între România și Republica Moldova, ANCOM va elabora un raport comun împreună cu autoritatea omoloagă din țara vecină privind evoluțiile înregistrate în 2022.

Autoritatea va revizui prevederile Deciziei nr.353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio pentru a detalia la nivelul legislației secundare prevederile cadrului legislativ național.

De asemenea, anul acesta, ANCOM va elabora o decizie privind aprobarea variantei actualizate a Tabelului Național de Atribuire a Benzilor de Frecvențe (TNABF) și va actualiza interfețele radio RO-IR din Decizia nr. 311/2016 privind frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio exceptate de la regimul de licenţiere.

Având în vedere modificările apărute la nivelul legislației primare, a evoluției tehnologice și a contextului național și european, ANCOM va revizui și actualiza cadrul legal secundar în domeniul securității rețelelor și serviciilor de comunicații electronice. Prin această acțiune, vor fi actualizate prevederile deciziei privind stabilirea măsurilor minime de securitate ce trebuie luate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului şi raportarea incidentelor cu impact semnificativ asupra furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice.

Autoritatea va monitoriza aplicarea Regulamentului nr. 2018/644 privind livrarea coletelor transfrontaliere prin colectarea și verificarea datelor statistice și a informațiilor transmise de către furnizorii de servicii poștale. Aceste date sunt transmise apoi către Comisia Europeană și puse la dispoziția celor interesați prin aplicația care le permite să afle costurile trimiterii unui colet în și din orice stat din Uniunea Europeană.

Alte proiecte ce vizează piața serviciilor poștale se referă la revizuirea regimului de autorizare generală privind furnizarea serviciilor poștale, realizarea unui studiu privind implementarea serviciilor de tip self-service pentru livrarea trimiterilor poștale, a unui raport privind calitatea serviciilor de coletărie și impactul comerțului electronic asupra pieței serviciilor poștale în cursul anului 2022, dar și a raportului privind indicatorii statistici ai sectorului.

În cursul anului 2023, ANCOM va elabora strategia de reglementare în comunicații electronice 2026 și strategia de reglementare în domeniul serviciilor poștale 2025. Planificarea strategică a activităților de reglementare în comunicații electronice a devenit posibilă odată cu stabilizarea reformei legislative și configurarea dinamicii competitive, inclusiv în urma licitațiilor de frecvențe radio organizate în 2021 și 2022.