Piața serviciilor de acces la internet în bandă largă la puncte fixe este concurențială, nu e nevoie de reglementare

Pe baza analizei concurenţiale, ANCOM consideră că piața cu amănuntul a serviciilor de acces la internet în bandă largă la puncte fixe este concurențială, în absența oricăror reglementări impuse la nivelul pieţelor de gros corespunzătoare. ANCOM lansează astfel în consultare publică poziţia sa cu privire la revizuirea pieţelor relevante de gros, corespunzătoare serviciilor de acces local la puncte fixe şi, respectiv, serviciilor de acces central la puncte fixe, pentru servicii destinate publicului larg.

Analiza precedentă, realizată în anul 2015 la nivelul pieței serviciilor de acces la elemente de infrastructură, care cuprindea serviciile de acces, total sau partajat, la bucla sau subbucla locală din cupru, a arătat că Telekom Romania Communications S.A. nu mai avea putere semnificativă pe această piață. Astfel, operatorului i-au fost retrase obligațiile specifice impuse anterior.

Analiza actuală, care a avut în vedere modificările de pe piață, în perioada 2015 – 2019, nu a evidențiat existența unor probleme concurențiale care să justifice impunerea de reglementări specifice, la nivelul piețelor de gros corespunzătoare sau a piețelor cu amănuntul, se arată într-un comunicat al Autorităţii. Atât în prezent, cât și în orizontul de timp al analizei, piața serviciilor de acces la internet în bandă largă la puncte fixe se menține concurențială, în condițiile în care utilizarea buclei locale la nivelul pieței de gros este nesemnificativă în România, concluzia ANCOM fiind că nu este necesar a fi impuse reglementări la nivelul pieţelor serviciilor de acces local la puncte fixe şi, respectiv, serviciilor de acces central la puncte fixe.

Piața cu amănuntul analizată este dinamică, în continuă creştere, tarifele pentru internetul fix sunt, de regulă, în scădere, în special pentru vitezele de transmisie superioare, în timp ce vitezele de transmisie „best-effort” sunt îmbunătățite constant, utilizatorii finali fiind mulţumiţi de accesibilitatea şi calitatea serviciilor oferite.

O altă caracteristică a pieței din România este gradul înalt de inovare care generează o gamă largă de produse și oferte variate de preț, la un nivel competitiv. De exemplu, tarifele pentru conexiunile de acces la internet în bandă largă la puncte fixe, în special pentru cele cu viteze de transmisie de cel puțin 100 Mbps, sunt printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană.

Totodată, în România, există unul dintre cele mai ridicate grade de concurenţă la nivel de infrastructuri, comparativ cu situaţia din celelalte state membre ale Uniunii Europene, cu un număr de peste 480 furnizori de servicii de acces la internet în bandă largă la puncte fixe în anul 2019 și cu o structură a pieței foarte eterogenă.

Chiar dacă rata de penetrare a conexiunilor de acces la internet în bandă largă la puncte fixe este relativ scăzută, acest lucru este cauzat de factori care nu țin de piața telecom, precum numărul redus de calculatoare personale, respectiv terminale care permit accesul la internet de acasă, la nivel de populaţie, gradul redus de alfabetizare digitală, precum şi nivelul scăzut al venitului mediu pe cap de locuitor, în special în mediul rural.