Site icon Revista COMUNIC@ŢII Mobile

Operatorii telecom şi de energie primesc, în sfârşit, o decizie din partea ANCOM pentru extinderea cablurilor furnizorilor de comunicaţii pe stâlpii de electricitate, cu tarife de la 2 la aproape 30 lei stâlp/cablu/lună

ANCOM a adoptat astăzi, în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții industriei în cadrul Consiliului Consultativ, decizia privind stabilirea tarifelor orientative pentru accesul la stâlpii operatorilor de rețea. Decizia va intra în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Stabilirea tarifelor orientative pentru accesul la stâlpii operatorilor de rețea este o etapă importantă în concretizarea implementării prevederilor Legii Infrastructurii, constituind un reper esențial de luat în calcul în negocierea contractelor, susţin oficialii ANCOM într-un comunicat de presă. Tarifele stabilite astăzi de ANCOM pot să contribuie, în special, la simplificarea negocierii între părți, dar și la stimularea dezvoltării rețelelor de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora.

Astfel, pentru accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice la infrastructura fizică constând în stâlpii deținuți în proprietate, administrare ori concesiune de operatorii de distribuție a energiei electrice, au fost stabilite următoarele tarife orientative:

a) 2,05 lei/stâlp/cablu/lună, pentru stâlpii de susținere a liniilor electrice aeriene de joasă tensiune;

b) 3,51 lei/stâlp/cablu/lună, pentru stâlpii de susținere a liniilor electrice aeriene de medie tensiune;

c) 28,55 lei/km/cablu/lună, pentru stâlpii de susținere a liniilor electrice aeriene de înaltă tensiune.

Tariful orientativ stabilit pentru accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice la infrastructura fizică constând în stâlpii deținuți în proprietate, administrare ori concesiune de operatorii serviciului public de transport local este de 7,44 lei/stâlp/cablu/lună. Tarifele stabilite nu conțin TVA și vor putea fi indexate anual cu rata inflației.

ANCOM a identificat principalii operatori de rețea care dețin în proprietate, administrare sau concesiune stâlpi care sunt/ar putea fi utilizați de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice pentru instalarea de rețele publice de comunicații electronice și a calculat tarife de acces pentru categoriile de operatori de rețea distribuitori de energie electrică, respectiv operatori ai serviciului public de transport local (troleibuz și/sau tramvai).

Tarifele orientative stabilite pentru accesul la stâlpii operatorilor de rețea au fost calculate luând în considerare principii şi metodologii de orientare pe costuri, conforme cu practica europeană în materia calculaţiei costurilor – principiul cauzalității costurilor, principiul obiectivităţii și principiul proporţionalităţii, potrivit oficialilor Autorităţii.

Au fost identificate costurile asociate furnizării serviciului de acces la infrastructură, luând în considerare atât investițiile din contribuții proprii efectuate pentru realizarea infrastructurii fizice care face obiectul accesului, cât și a celor suportate pentru furnizarea acestui acces, totodată fiind evaluat impactul accesului solicitat asupra planului de afaceri al operatorului de rețea și îmbunătățirile aduse infrastructurii fizice de către furnizorul de rețele de comunicații electronice, în măsura în care acestea aduc beneficii și operatorului de rețea, pentru fiecare dintre categoriile de operatori de rețea identificate.

Exit mobile version