Majoritatea CEO din industria telecom au semnat iniţiativa Green Digital a UE

În cadrul Zilei Digitale 2021 de azi, desfăşurată printr-o conferinţă online, miniștrii reprezentând statele membre ale UE au semnat trei declarații de mare importanţă pentru viitorul UE. Astfel, aceştia se angajează să promoveze împreună conectivitatea internațională, să stimuleze introducerea tehnologiilor digitale curate și să îmbunătăţească mediul de reglementare pentru întreprinderile nou-înființate și cele în curs de extindere. Aceste angajamente concrete vor contribui la accelerarea transformării verzi și digitale a Europei și la concretizarea viziunii și a obiectivelor deceniului digital al Europei.

CEO de la Deutsche Telekom, Orange și Telefonica s-au numărat printre cele 26 de companii din sectoarele Telecom şi IT care au semnat pentru a forma o coaliție care să stimuleze îndeplinirea obiectivelor UE privind schimbările climatice. Șefii Vodafone, Nokia și Ericsson au fost, de asemenea, printre cei care au semnat o declarație de susținere a obiectivelor de mediu ale regiunii printr-o serie de inițiative de transformare digitală ecologică. Într-o primă fază, CEO din industrie au format Coaliția Digitală Europeană Verde, vizând investițiile și dezvoltarea tehnologiilor digitale „mai ecologice” și servicii mai eficiente din punct de vedere energetic, care implică transformarea digitală ecologică.

Oficialii CE au subliniat rolul coaliției care va ajuta sectorul tehnologic european să „devină mai durabil, circular și să atingă poluarea zero”, contribuind în același timp la obiectivele de durabilitate ale „sectoarelor prioritare”, inclusiv „energie, transporturi, agricultură și construcții”. Într-o declarație comună, asociaţiile internaţionale GSMA și ETNO au salutat participarea industriei telecom la acest program, angajându-se să susţină coordonarea membrilor ICT ai coaliției, lucrând îndeaproape cu diferite asociații digitale, primele rezultate ale activității urmând să fie publicate în 2022. ETNO a estimat că sectorul telecomunicațiilor adoptă rapid energia regenerabilă, cu o creștere de 24% între 2018 și 2019.

Noile angajamente probează decizia de a consolida poziţia UE de lider global digital, până în 2030
„Noile angajamente asumate astăzi consolidează ambițiile noastre comune în favoarea unei abordări a digitalizării centrate pe factorul uman. Fiind semnate de mai multe state membre, declarațiile consolidează angajamentele în trei domenii, și anume conectivitatea, întreprinderile nou-înființate și tehnologiile digitale curate, sprijinind ambițiile noastre către o Europă mai competitivă, mai favorabilă incluziunii și mai verde.”, susţine Margrethe Vestager, vicepreședinta executivă pentru O Europă pregătită pentru era digitală. 

La rândul său, Thierry Breton, comisarul pentru piața internă, a declarat: „Ziua Digitală este o ocazie importantă pentru statele membre de a se reuni și de a acționa în vederea atingerii obiectivelor fundamentale în domeniul digital. Noile angajamente asumate astăzi de statele membre demonstrează, de asemenea, hotărârea noastră, în cadrul UE, de a depune împreună eforturi pentru a ne consolida poziția de lider în domeniul digital până în 2030.”

În plus, a adăugat Pedro Siza Vieira, ministrul economiei și tranziției digitale din Portugalia: „Președinția portugheză a Consiliului urmărește să joace un rol decisiv ca accelerator al tranziției digitale. Considerăm că angajamentele asumate astăzi de statele membre vor ajuta Europa să se poziționeze ca lider mondial în domeniul digital, astfel cum prevede Strategia privind deceniul digital.”

Prezenţa României în cadrul acestui eveniment a fost una foarte redusă, doar 7 minute din cele 300 de minute ale evenimentului fiind atribuite ministrului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Ciprian Teleman, cu 4 minute, iar subiectului Clujul în contextul „Emerging Entrepreneurial Cities”, încă 3 minute. Dacă am considera că UiPath are o rădăcină românească, această companie este singura prezentă în evenimentul european care are o tangenţă cu şcoala şi industria din România.

Găzduită de către Comisia Europeană (CE) și de președinția portugheză a Consiliului, cea de a patra ediție a Zilei Digitale a reunit deputați din Parlamentul European, miniștri din statele membre, directori ai marilor companii din sectorul ICT și alte părți interesate. Statele membre participante și-au asumat angajamente concrete în trei domenii-cheie: Conectivitatea, Întreprinderile nou-înființate și Tehnologiile digitale curate.

Courtesy of EC

Conectivitate: Europa va consolida rețelele de conectivitate mondiale prin intermediul portalurilor sale de date
Cele 27 de țări europene au semnat Declarația privind „Portalurile europene de date ca element-cheie al deceniului digital al UE”, prin care s-au angajat să consolideze conectivitatea dintre Europa și partenerii săi din Africa, Asia, vecinătatea europeană și America Latină. Accentul se va pune pe utilizarea cablurilor terestre și submarine, a legăturilor prin satelit și prin rețele, pentru asigurarea unui schimb sporit de date și sigur. UE dispune deja de standarde solide în materie de protecție a datelor și de o conectivitate internă de înaltă calitate. Prin îmbunătățirea rețelelor sale de conectivitate mondiale, UE poate deveni un centru de date de anvergură mondială, sigur și agil.

Întreprinderile nou-înființate și întreprinderile în curs de extindere vor beneficia de cele mai bune practici
25 de țări europene au semnat Declarația privind „Standardul UE în favoarea întreprinderilor nou-înființate” (EU Startup Nations Standard), care urmărește să garanteze că toate întreprinderile nou-înființate și cele în curs de extindere din Europa beneficiază de cele mai bune practici adoptate de ecosistemele de întreprinderi nou-înființate de succes. În acest scop, CE, împreună cu statele membre și cu părțile interesate din sector, a identificat o serie de bune practici care contribuie la un mediu favorabil creșterii economice. Printre acestea se numără: prelucrarea cererilor de viză depuse de persoanele talentate din țări terțe, tratamentul fiscal al opțiunilor pe acțiuni și sporirea volumului și a diversității capitalului privat. Obiectivul este ca aceste practici să devină regula generală, un pivot al tranziției UE către o economie durabilă, digitală și rezilientă.

Transformarea digitală verde: mobilizarea investițiilor în tehnologii digitale curate
26 de țări europene au semnat Declarația privind „Transformarea verde și digitală a UE” pentru a accelera utilizarea tehnologiilor digitale verzi în beneficiul mediului. Statele membre vor colabora pentru a accelera implementarea și dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate, cum ar fi 5G și 6G, fibra optică, calculul de înaltă performanță și internetul obiectelor, ca soluții esențiale pentru atingerea neutralității climatice și pentru impulsionarea tranziției verzi și digitale în domenii prioritare, precum energia, transporturile, sectorul producției, sectorul agroalimentar și al construcțiilor. Printre alte domenii de acțiune se numără promovarea tehnologiei cloud verzi, inteligența artificială (IA) și tehnologiile blockchain, precum și echipamentele hardware durabile, achizițiile publice verzi și sprijinul pentru întreprinderile nou-înființate din domeniul tehnologiilor verzi și pentru IMM-uri.

În plus, 26 de directori executivi din sectorul TIC s-au alăturat „Coaliției europene digitale verzi”, angajându-se ca firmele pe care le reprezintă să își reducă în mod semnificativ amprenta de carbon, până în 2030, și să devină neutre din punct de vedere climatic, până în 2040. În acest scop, se preconizează numeroase soluții, printre care investițiile în dezvoltarea unor tehnologii digitale mai eficiente din punct de vedere al consumului de energie și de materiale și colaborarea cu ONG-urile și organizațiile specializate relevante pentru a măsura și monitoriza impactul net asupra mediului al soluțiilor digitale verzi. În sfârșit, acești directori se angajează să elaboreze, împreună cu alți lideri din sector, orientări privind implementarea soluțiilor digitale verzi, pentru a accelera tranziția către durabilitatea unor sectoare precum energia, transporturile, construcțiile și agricultura.

Contextul european
Ediția din 2021 a Zilei Digitale marchează cea de a patra aniversare a acestui eveniment. Ultima ediție din 2019 s-a axat pe o agricultură inteligentă și durabilă, pe digitalizarea patrimoniului cultural, precum și pe încurajarea participării femeilor în sectorul digital și în cel tehnologic. De atunci, aceste inițiative au înregistrat progrese semnificative: