Wild set of tp porn videos on PornsOK.com Cel mai bun cazinou online din Moldova - 1win matrimoniale ploiești Farmacie online Farmacia Millefolia cu cele mai bune prețuri din România. Bitcore Surge

DSA: ANCOM poate primi plângeri privind serviciile digitale, cu soluționare în 90 de zile și cu posibilitatea prelungirii cu încă 90 de zile

Orice persoană fizică sau juridică, precum și orice organizație sau asociație care are motive să creadă că furnizorul unui serviciu intermediar nu își îndeplinește obligațiile ce-i revin conform Regulamentului privind serviciile digitale poate face o plângere la ANCOM, în condițiile Deciziei nr. 335/2024 ce a intrat în vigoare ca urmare a publicării în Monitorul Oficial al României nr. 644/05.07.2024, anunță Autoritatea într-un comunicat de presă.

Plângerile privind serviciile digitale pot fi transmise către ANCOM, în calitatea sa de coordonator al serviciilor digitale, prin intermediul formularului online dedicat serviciilor digitale.

Astfel, în baza procedurii stabilite prin decizie, ANCOM primește, analizează, transmite răspunsuri și, după caz, redirecționează către coordonatorii serviciilor digitale din alte state, plângerile admisibile primite, întemeiate pe dispozițiile art. 53 din Regulamentul privind serviciile digitale.

În urma primirii unei plângeri care îndeplinește cerințele minime de admisibilitate stabilite prin decizie, ANCOM poate dispune declanșarea unei investigații dacă furnizorul de servicii intermediare reclamat își are locul principal de stabilire sau reședința în România sau dacă reprezentantul legal al acestuia este stabilit în România. Termenul pentru soluționarea acestor plângeri este de 90 de zile, cu posibilitatea prelungirii cu 90 de zile în cazul unor situații complexe.

În cazul în care furnizorul de servicii intermediare reclamat își are locul principal de stabilire/reședința în alt stat din Uniunea Europeană sau dacă reprezentantul legal al acestuia nu este stabilit în România, plângerea va fi gestionată de către coordonatorul serviciilor digitale din țara de stabilire, comunicarea dintre părți fiind intermediată de ANCOM.

Principala responsabilitate în tratarea și soluționarea inițială a plângerilor revine furnizorilor de servicii intermediare, care au fost obligați să instituie o serie de măsuri organizatorice pentru a asigura respectarea Regulamentului privind serviciile digitale. În același timp, coordonatorii serviciilor digitale trebuie să ia măsuri atunci când le sunt semnalate încălcări sistemice ale Regulamentului, precizează oficialii ANCOM.

În ceea ce privește posibilele reclamații/plângeri referitoare la eliminarea conținutului ilegal din mediul online, fie că este vorba de produse, servicii, site-uri, diverse informații,este de reținut că ANCOM nu se pronunță cu privire la calificarea unui conținut din mediul online ca fiind ilegal (cu excepția situațiilor în care este ea însăși autoritate relevantă pentru un anumit domeniu). Soluționarea plângerilor cu acest obiect – conținutul ilegal – este de competența autorităților sau instituțiilor publice ce dețin atribuții cu privire la supravegherea unui anumit sector sau domeniu de activitate în conformitate cu normele legale ce reglementează activitatea acestora (autorități relevante, astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (1) lit a) din Legea nr. 50/2024). Astfel, în ipoteza în care ANCOM va înregistra plângerile primite referitoare la conținut ilegal în mediul online, prelucrarea acestora se va face exclusiv în scopuri statistice, inclusiv pentru identificarea anumitor tendințe. Totodată, Autoritatea va oferi petenților îndrumarea de a se adresa furnizorului de servicii intermediare, precum și explicații privind obligațiile acestuia conform Regulamentului privind serviciile digitale, indicând și autoritatea sau instituția publică care ar putea avea atribuții în domeniul vizat de conținutul ilegal reclamat, în măsura în aceasta poate fi identificată. 

Cu caracter de exemplu, ANCOM are rolul de autoritate de supraveghere și control (și prin urmare este autoritate relevantă în aceste cazuri) în domeniile reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio și Hotărârea Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică.

Autoritatea a detaliat informațiile relevante pentru aplicarea Regulamentului privind serviciile digitale în România în cadrul unei secțiuni dedicate pe InfoCentrul ANCOM. În această pagină sunt explicate prevederile actului legislativ european și obligațiile furnizorilor de servicii intermediare. Totodată, ANCOM a descris pașii pe care utilizatorii trebuie să îi parcurgă pentru a raporta conținutul ilegal, restricțiile referitoare la conținut, precum și drepturile utilizatorilor.

Secțiunea conține mai multe detalii despre cui i se aplică noul pachet legislativ, ce sunt platformele online foarte mari și motoarele de căutare foarte mari, care sunt restricțiile referitoare la conținut sau la contul destinatarului serviciului, mai multe informații despre un produs sau serviciu comercializat în mediul online, comunicările cu caracter publicitar și altele.