Coronavirus | Trencadis şi ANCPI permit soluționarea online a lucrărilor de cadastru

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) şi Trencadis au oferit într-un ritm record posibilitatea ca toate solicitările transmise de către notari și persoanele fizice autorizate să execute lucrări de cadastru să fie soluționate online, inclusiv prin utilizarea semnăturii electronice pentru transmitere de documente originale, mutând online toate operațiunile zilnice, desfășurate anterior în ghișee și oficii. ANCPI este în curs de implementare a programului de telemuncă în toate oficiile, pentru a-și proteja angajații și de a feri cetățenii de interacțiuni personale nenecesare, în contextul epidemiei cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2) care provoacă “boala coronavirus 2019” (COVID-19).

Astfel, în cele cinci zile ale săptămânii trecute, 16-20 martie 2020, au fost generate online peste 180.000 de documente destinate solicitanților de servicii ANCPI, dintre care peste 45.000 au necesitat semnare electronică. De asemenea, pe parcursul aceleiași săptămâni, au fost înregistrate peste 180.000 de acte din care circa 32.000 cu semnătură electronică.

ANCPI, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), actualizează permanent Sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară e-Terra. Cele mai recente modificări, realizate într-o perioadă foarte scurtă de timp, cu sprijinul companiei Trencadis, au drept scop prestarea exclusiv online a serviciilor oferite de ANCPI și de oficiile de cadastru și publicitate imobiliară (OCPI).

Astfel, notarii și persoanele fizice și juridice autorizate pot transmite online versiunile electronice ale actelor notariale sau administrative, ale hotărârilor judecătorești, dar și ale altor documente asociate dosarelor de recepție cadastrală și/sau înscriere în cartea funciară, cu verificarea existenței semnăturii electronice. În primele două zile, ANCPI a înregistrat peste 11.000 de astfel de solicitări.

Totodată, angajații ANCPI și OCPI au acum posibilitatea de a aplica semnătura electronică, cu certificat calificat pe documentele generate de sistem (extrase de carte funciară, extrasul de plan cadastral, încheieri de carte funciară, referate etc.), pentru a garanta autenticitatea acestora în circuitul civil. Săptămâna trecută, ANCPI a eliberat, în acest fel, peste 10.000 de acte zilnic.

Sistemul informatic al ANCPI este accesat zilnic de 13.000 de utilizatori, dintre care 3.000 interni si 10.000 externi, numărul mediu zilnic de cereri înregistrate fiind de cca. 30.000, iar cel al documentelor generate, destinate solicitanților de servicii (cetățeni, companii, instituții) de peste 38.000 pe zi.   

Planurile instituțiilor publice sunt în acest moment răsturnate și în schimbare de la o zi la alta iar deciziile de transformare digitală sunt foarte importante în contextul instituirii stării de urgență în România cu privire la pandemia de COVID-19. În acest context, asigurarea distanțării sociale impune măsuri speciale și urgente în vederea susținerii continuității funcționării sistemelor critice pentru a evita blocajele în gestionarea proprietății imobiliare și a altor domenii economice, fără pierderea calității serviciului oferit cetățenilor, deja greu încercați de criza generalizată”, a declarat Mihnea Mihăilescu, Deputy CEO Trencadis.

Distanțarea socială este o obligație pe care o avem fiecare dintre noi în această perioadă. Totodată, ANCPI, oficiile de cadastru și publicitate imobiliară și Centrul Național de Cartografie au obligația de a presta, în continuare, servicii de calitate atât pentru partenerii noștri – notari, instituții ale statului, persoane fizice și juridice autorizate să execute lucrări de specialitate în domeniu, cât și pentru cetățeni. Am luat toate măsurile necesare creării condițiilor pentru telemuncă, pentru majoritatea angajaților din cadrul OCPI-urilor și am mutat activitatea de la ghișee în online. În acest moment, gradul de informatizare permite desfășurarea activităților principale în proporție de 100% prin mijloace electronice: acces online pentru notari, persoane fizice și juridice autorizate în domeniul cadastrului și alte grupuri profesionale, transport electronic al documentelor, servicii furnizate integral online, plăți electronice în condiții de securitate”, a precizat Laurențiu Alexandru Blaga, președinte – director general ANCPI.