CE lansează două proiecte de sprijinire a cooperării și inovării în regiunile și orașele României

Comisia Europeană a lansat două proiecte pentru a furniza expertiză regiunilor și orașelor din România, în cooperare cu guvernul român și cu Banca Mondială. În cadrul primului proiect, experții Comisiei și ai Băncii Mondiale vor ajuta reședințele de județ din România să dezvolte legături mai strânse cu periferiile lor și să utilizeze finanțarea UE pentru proiecte care să aducă beneficii întregii zone urbane, nu numai centrului economic principal. De exemplu, experții vor studia modul de extindere a rețelelor de transport urban sau felul în care s-ar putea îmbunătăți cooperarea în domeniul serviciilor publice pentru a le face mai accesibile.

În cadrul celui de al doilea proiect, un grup de experți va ajuta cele opt regiuni ale României să-și îmbunătățească capacitatea de inovare și să consolideze cooperarea dintre centrele de cercetare și întreprinderi în scopul dezvoltării de produse inovatoare pentru piață. Acest proiect este lansat în cadrul inițiativei „Catching up Regions” (inițiativa privind convergența regiunilor), care ajută regiunile cu venituri și creștere reduse să ajungă din urmă restul Uniunii Europene.

Proiectul se va concentra asupra sprijinirii orașelor în ceea ce privește dezvoltarea de proiecte comune în următoarele sectoare: transportul public, mediul înconjurător și economia circulară, digitalizarea, spiritul antreprenorial și educația. Scopul este să ofere servicii mai bune cetățenilor, să utilizeze într-un mod mai eficient finanțarea publică și să se asigure că efectele de propagare pozitive se resimt, de asemenea, în împrejurimi și în orașele mai mici.

Proiectul este finanțat cu 500 000 EUR din Fondul european de dezvoltare regională. Până la sfârșitul acestui an, experții vor publica un raport cu recomandări specifice care ar trebui să ajute România la planificarea mai multor miliarde de euro alocate pentru investiții urbane și inovare regională în cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027.

Proiectul va fi realizat până la sfârșitul anului 2020 și beneficiază de un buget de 2 milioane EUR din Fondul european de dezvoltare regională. În cadrul Programului Operațional Regional pentru perioada 2014-2020 mai sunt încă disponibile fonduri de 110 milioane EUR pentru sprijinirea activităților de cercetare legate de specializarea inteligentă și de transferul de tehnologie.

Context

Inițiativa Catching up Regions (inițiativa privind convergența regiunilor) a fost lansată de Comisia Europeană pentru a înțelege ce anume frânează creșterea economică și investițiile în regiunile cuvenituri și creștere reduse și care ar fi modul optim de utilizare a fondurilor UE pentru a soluționaaceste probleme.

În 2016, cu ajutorul Centrului Comun de Cercetare, a fost lansată etapa pilot în regiunile din nord-estulși nord-vestul României, cu scopul de a dezvolta, actualiza și îmbunătăți strategiile de specializare inteligentă ale acestora, mai precis strategiile industriale și de inovare bazate pe capacitățilecompetitive locale; Pentru perioada 2021-2027, Comisia a propus să se aloce României, în cadrul politicii de coeziune, fonduri depeste 30,8 miliarde EUR în total, cu 6,1 miliarde EUR mai mult decât în perioada actuală.

Johannes Hahn, comisarul pentru politica europeană de vecinătate și negocieri privind extinderea șipentru politica regională, a declarat: „România va beneficia, în cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027, de resurse considerabile pentru a investi în dezvoltarea urbană durabilă. În paralel, oferim sprijin adaptat regiunilor din România, astfel încât acestea să-și poată capitaliza activele, să coopereze între ele și să devină mai inovatoare.”