ANCOM vrea să compenseze CN Poşta Română cu 6.285.244 lei pentru costuri legate de serviciul universal poştal din 2018

ANCOM propune compensarea costului net pentru furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal poștal în anul 2018 cu suma de 6.285.244 lei, în urma cererii de compensare transmise de Compania Națională Poșta Română S.A. (CNPR). Autoritatea a constatat că, în anul 2018, costul net aferent furnizării serviciilor din sfera serviciului universal constituie o sarcină injustă pentru furnizorul desemnat de serviciu universal poștal – CNPR și poate fi compensat.

Propunerea ANCOM de compensare a costului net pentru furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal poștal în anul 2018 vine pe fondul restrângerii, prin efectul direct al legislației primare, a sferei serviciului universal, respectiv excluderii serviciilor care au ca obiect trimiteri poștale în număr mare, inclusiv serviciilor de distribuire a taloanelor de plată a drepturilor de protecție socială. Modificările legislative survenite la finalul anului 2016 sunt cele care au determinat și compensarea costului net pentru anul 2017, CNPR fiind desemnată furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale de la data de 1 ianuarie 2014 până la data de 31 decembrie 2019.

Costul net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal reprezintă diferența dintre costul net suportat de furnizorul de serviciu universal ca urmare a îndeplinirii obligațiilor de serviciu universal și costul net al furnizorului în cazul în care și-ar desfășura activitatea fără a avea obligațiile de serviciu universal.  

Acesta reprezintă osarcină injustă și poate fi compensat doar în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ două condiții legate de nivelul rentabilității capitalului mediu angajat înregistrat din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal și de pragul de materialitate în funcție de veniturile înregistrate din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal.

Potrivit calculului ANCOM, valoarea costului net înregistrat de CNPR în anul 2018 ca urmare a obligațiilor ce decurg din calitatea de furnizor de serviciu universal, inclusiv beneficiile intangibile, este de 16.278.484 lei, iar suma maximă ce poate fi compensată este de 6.285.244 lei, reprezentând valoarea costului net ce ar putea fi compensat până la atingerea nivelului rezonabil al rentabilității capitalului mediu angajat înregistrat din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal.

Mecanismul de compensare a costului net se va stabili ulterior, prin hotărâre a Guvernului, prin utilizarea uneia dintre următoarele surse de finanțare:

 a) din fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, cu respectarea cadrului legal național și european din domeniul ajutorului de stat;

b) prin partajarea costului net între furnizorii de servicii poștale și/sau utilizatori, cu respectarea cadrului legal național și european din domeniul ajutorului de stat.

Accesul la serviciul universal poștal reprezintă dreptul oricărei persoane de a beneficia de furnizarea permanentă a unor servicii poștale (serviciile incluse în sfera serviciului universal), la un anumit nivel de calitate, în orice punct de pe teritoriul României, la tarife accesibile.