ANCOM reduce cu 30% tarifele pentru terminarea apelurilor fixe

Noul tarif maxim pentru terminarea apelurilor la puncte fixe va fi redus cu 30%, la 0,098 eurocenți/minut de 1 noiembrie 2020. Decizia a fost luată ANCOM în cadrul unei ședințe online a Consiliului Consultativ. Noul tarif a fost determinat în urma actualizării mai multor parametri ai modelului de calculaţie a costurilor de tip LRIC pur, metodă utilizată pentru stabilirea tarifului actual, precum și a costului capitalului.

Operatorii de telefonie fixă desemnați de Autoritate ca având putere semnificativă vor putea aplica un tarif de maxim 0,098 eurocenți/minut în cazul apelurilor naționale, apelurilor inițiate din Spațiul Economic European (SEE), precum și în cazul apelurilor inițiate din rețele din afara SEE, dacă acordurile internaționale în vigoare nu permit instituirea unui regim diferit de tarifare. Lista celor 31 de operatori de telefonie fixă cărora li se vor aplica măsurile de reglementare poate fi consultată aici.

Conform prevederilor Directivei (UE) 2018/1972, intrate în vigoare la data de 20 decembrie 2018, până cel târziu la 31 decembrie 2020 se vor institui tarife maxime de terminare a apelurilor la puncte mobile, respectiv la puncte fixe, unice la nivelul Uniunii Europene. Măsura de reglementare propusă de ANCOM va urma procesul de consultare europeană.