ANCOM propune actualizarea formularelor privind realizarea creanțelor fiscale/bugetare ale instituției

ANCOM a lansat în consultare publică un proiect de decizie pentru aprobarea formularelor și instrucțiunilor pentru creanțele fiscale/bugetare ale Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, precum și a modelului legitimației de executor fiscal al ANCOM.

Potrivit cadrului normativ în vigoare, creanțele datorate ANCOM se execută prin executori fiscali proprii, organizați în cadrul unor compartimente de specialitate.
Creanțele datorate ANCOM reprezintă venituri proprii ale bugetului Autorității, care face parte integrantă din bugetul general consolidat.

Ultima actualizare a formularelor necesare și instrucțiunilor de utilizare a acestora, precum și modelul legitimației de executor fiscal a avut loc în anul 2010, prin Decizia președintelui ANCOM nr.199/2010, proiectul de decizie consultat acum aducând modificări acestor formulare în conformitate cu dispozițiile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Procesul de consultare publică

Proiectul de decizie pentru aprobarea formularelor necesare și a instrucțiunilor de utilizare a acestora privind realizarea creanțelor fiscale/bugetare ale Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, precum și a modelului legitimației de executor fiscal al ANCOM poate fi consultat aici. Persoanele interesate sunt invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 16.09.2019, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la Registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.