ANCOM decide compensarea CN Poșta Română cu peste 4,2 milioane lei. Vezi motivația

ANCOM a decis compensarea costului net aferent furnizării serviciilor din sfera serviciului universal în anul 2017 de către CNPR cu suma de 4.252.328 lei. Conform analizei realizate de Autoritate, furnizarea acestor servicii de către CNPR a reprezentat o sarcină injustă în 2017, fiind îndeplinite, cumulativ, cele două condiții stabilite în legislație.

Costul net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal reprezintă diferența dintre costul net suportat de furnizorul de serviciu universal ca urmare a îndeplinirii obligațiilor de serviciu universal și costul net al furnizorului în cazul în care și-ar desfășura activitatea fără a avea obligațiile de serviciu universal.

Conform legislației în vigoare, costul net constituie o sarcină injustă dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: nivelul rentabilității capitalului mediu angajat înregistrat din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal ca urmare a îndeplinirii obligațiilor legale se află sub valoarea costului mediu ponderat al capitalului stabilit de ANCOM, iar valoarea costului net stabilit de Autoritate depășește pragul de materialitate de 3% din valoarea veniturilor înregistrate de furnizorul desemnat de serviciu universal din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal.

ANCOM a analizat în detaliu datele și ipotezele utilizate de CNPR în procesul de întocmire a cererii de cost net, metodologia și calculul efectiv al costului net, precum și informațiile suplimentare puse la dispoziție de CNPR, iar acolo unde a fost necesar au fost efectuate ajustări asupra datelor și calculului efectiv al valorii costului net. Astfel, a rezultat că obligațiile furnizorului ce decurg din calitatea de furnizor de serviciu universal au constituit o sarcină injustă pentru acesta în anul 2017.

Astfel, valoarea costului net înregistrat de furnizor în anul 2017, inclusiv beneficiile intangibile, a fost de 12.473.069 lei, iar suma maximă ce poate fi compensată este de 4.252.328 lei, reprezentând valoarea costului net ce ar putea fi compensat până la atingerea nivelului rezonabil al rentabilității capitalului mediu angajat înregistrat din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal.

Mecanismul de compensare a costului net va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului, existând două posibilități de finanțare: din fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, cu respectarea cadrului legal național și european din domeniul ajutorului de stat sau prin partajarea costului net între furnizorii de servicii poștale și/sau utilizatori, cu respectarea cadrului legal național și european din domeniul ajutorului de stat.