ANCOM aprobă condițiile și tarifele de acces la canalizația subterană pentru rețele publice de comunicații electronice din Târgu Mureș

ANCOM a comunicat Primăriei Municipiului Târgu Mureș decizia prin care au fost aprobate condițiile tehnice și economice pentru accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice la infrastructura fizică realizată de către municipalitate. Prin Decizia ANCOM nr. 554/2020 au fost aprobate tarifele și celelalte condiții de acces incluse în regulamentul de acces, precum și în modelul contractului şi al cererii de acces la canalizația subterană a municipiului Târgu Mureș.

Canalizația subterană destinată instalării rețelelor publice de comunicații electronice din municipiul Târgu Mureș este realizată din fonduri proprii ale municipalității.

Primăria Municipiului Târgu Mureș acordă tuturor furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice aceleași condiții de acces și utilizare a infrastructurii subterane. Accesul se acordă la solicitarea furnizorilor, în urma unei analize și a planificării modului de ocupare a spațiului disponibil, urmărindu-se utilizarea optimă și judicioasă a spațiului din canalizație.

În măsura în care sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea accesului în infrastructura subterană, Primăria Municipiului Târgu Mureș încheie cu furnizorii contracte de acces prin care se stabilesc condițiile, urmând ca instalarea rețelelor să se facă sub supravegherea reprezentanților autorității publice locale.

Tarifele propuse de Primăria Municipiului Târgu Mureș sunt:

  • 0,36 lei/ml/an pentru serviciul de închiriere a spațiului aferent unui cablu cu diametrul de 10 mm, amplasat în canalizația municipală;
  • pentru cablurile cu diametrul exterior diferit de 10 mm, amplasate în canalizația municipală, tariful menționat mai sus se va modifica proporțional cu diametrul acestora.

Tarifele se aplică în funcție de lungimea reală a cablurilor și/sau tubetelor care fac obiectul accesului, nu includ TVA și vor fi indexate anual cu rata inflației.