Academia Română, o activistă fake news: ”Implementarea rețelei 5G și posibilele probleme de sănătate publică”

Academia Română își manifestă preocuparea față de consecințele pe care utilizarea tehnologiei 5G le-ar putea avea asupra sănătății publice și consideră că aceasta este o temă de maxim interes în contextul în care România analizează aprobarea strategiei de implementare a rețelei 5G la nivel național (HG 429/2019).

Acesta este comunicatul de presă al principalului for științific românesc (asumat nenominal de către Biroul Prezidiului Academiei Române) care atenționează asupra unui presupus pericol 5G asupra sănătății populației. Asta în ciuda convingerilor unanime ale ITU (International Telecommunications Union), organismul special al ONU în domeniul Telecom, ale specialiștilor fizicieni la nivel global în domeniul radiațiilor EMF, dar și ale instituțiilor românești: ANCOM, cât și ale numeroaselor studii ale producătorilor de echipamente și ale operatorilor mobili. Regretăm graba academicienilor noștri și mai ales nedocumentarea acestei probleme extrem de importante pentru societatea românească, 5G și importanța acestei tehnologii la dinamizarea accelerată a economiei unei țări.

În acest sens, pentru a elimina orice fel de îndoială asupra presupusei ”periculozității” semnalată de Academie privind 5G asupra sănătății, anexăm aici un link către comunicatul de presă privind 5G și sănătatea al ICNIRP (International Commission On Non-Ionizing Radiation Protection), cel mai prestigios organism științific în domeniu, a cărei expertiză este recunoscută în toate industriile la nivel global, înființat în 1973, cu sediul la Munchen. Concluzia Ghidului 5G al ICNIRP este foarte simplă și o reproducem în original: ”The most important thing for people to remember is that 5G technologies will not be able to cause harm when these new guidelines are adhered to.” Pentru pasionați și curioși, există o literatură prodigioasă, științifică, despre fenomenul 5G, dublat desigur de tone de fake news de domeniul SF.

”Atragem atenția că expunerea populației la radiația de radiofrecvențe de mare putere în Europa și, implicit, în țara noastră este deja o temă de dezbatere în lumea științifică la nivel mondial. Astfel, oamenii de știință avertizează că viitoarele stații 5G vor genera câmpuri electromagnetice de cca 100 de ori mai puternice decât cele ale generațiilor deja în funcțiune, dezvoltând practic un ocean artificial de radiații milimetrice de înaltă frecvență (30-300 GHz), cu imens potențial de risc, pe termen mediu, asupra vieții.”

Toate diagramele despre câmpurile electromagnetice (EMF) dovedesc INDUBITABIL că tehnologia 5G nu este ”mai nocivă” decât 3G sau 4G, adică au o valoare mai mică de zeci de ori decât maxima care poate periclita sănătatea umană, interval cuprins între 100 kHz și 300 GHz, conform ICNIRP Guidelines on Limiting Exposure to Electromagnetic Fields. Spre exemplu, radiațiile cuptorului cu microunde sunt cu mult mai ”periculoase”, în comparație cu un smartphone dotat cu 5G.

Acuze periculoase, neacoperite de realitatea științifică
”Organizația Mondială a Sănătății, Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului și alte autorități medicale internaționale clasifică câmpul (sic – cacofonie) electromagnetic produs de radiofrecvențe ca posibil carcinogen la om. În mod concret, radiațiile milimetrice se absorb la nivelul pielii, în profunzime de cca 1-2 mm, precum și la nivelul păturii superficiale a corneei, iar efectele locale se pot transmite prin mecanisme moleculare în restul organismului. Alături de riscul de cancer, literatura de specialitate semnalează, între altele, efecte precum stresul celular, lezări ale mecanismelor genetice, deficit de memorie și probleme ale procesului de învățare, tulburări neurologice.”

Mesajul Organizației Mondiale a Sănătății pentru cei care mai cred și azi că virusul mortal este produs de către 5G…

”Astfel, considerăm că, înainte de a introduce în funcțiune sistemul 5G, este absolut necesară o analiză științifică responsabilă, care să vizeze atât evaluarea riscurilor asupra sănătății oamenilor, cât și stabilirea standardelor de expunere maximă totală. În acest context, readucem în atenție Rezoluția 1815 din 2011 a Consiliul Europei, care precizează că: „se iau toate măsurile rezonabile pentru a reduce expunerea la câmpuri electromagnetice, în special la radiofrecvențele din telefoanele mobile, în particular a copiilor și tinerilor ce par a fi expuși riscului de tumori ale capului“ și solicită menținerea la „cel mai scăzut nivel cu putință“ (principiul ALARA) în ceea ce privește timpul de expunere, distanța și ecranarea. Avertizăm că implementarea tehnologiei 5G, fără o evaluare concretă a riscurilor și vulnerabilităților, poate avea grave consecințe asupra sănătății populației și poate genera prejudicii sensibil mai mari decât avantajele.”

Academia Română în bătaia razelor solare, extrem de periculoase, chiar mortale, în comparație cu cele ale tehnologiei 5G.