.

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate, precum și a termenelor de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea acestora.

http://www.nocash.info.ro/ancpi-propune-ca-extrasul-de-carte-funciara-eliberat-online-sa-fie-mai-ieftin-cu-50-decat-la-ghiseu/

nocash.info.ro

Alte stiri - MONITORIZARE IT&C