GDPR - cea mai importantă schimbare europeană în reglementarea UE a protecției datelor din ultimii 20 de ani!

GDPR (Regulamentul General privind Protecția Datelor) este un set de reglementări prin care Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană vor să consolideze și să unifice protecția datelor pentru Uniunea Europeană. Concomitent, GDPR vizează şi exportul datelor cu caracter personal în afara UE. În primul rând, GDPR urmărește să ofere cetățenilor și rezidenților controlul asupra datelor personale și să simplifice mediul de reglementare a afacerilor internaționale prin unificarea reglementării în cadrul UE.

Din luna mai 2018, când GDPR va intra în vigoare, acesta va înlocui Directiva privind protecția datelor ce datează din 1995 (Directiva 95/46 /CE). Noul regulament GDPR a fost adoptat pe 27 aprilie 2016 şi devine executoriu începând cu 25 mai 2018.

Alăturați-vă celor mai importanți experți GDPR și în protecția datelor, pentru a afla care sunt etapele obligatorii de parcurs pentru conformarea la noua politică europeană de securitate.

Impactul GDPR este imens, la nivelul tuturor organizațiilor care operează în Europa şi chiar la nivelul tuturor departamentelor majore dintr-o instituţie sau companie, respectiv MARKETING, HR, FINANŢE, JURIDIC, IT&C, VÂNZĂRI etc.

Cum prevenim ca să nu plătim?

Conferinţa oferă o incursiune aprofundată în problemele esențiale ale GDPR și va semnaliza modalităţile concrete prin care vă puteți conforma cu normele GDPR înainte de a fi prea târziu, pentru a evita colosalele amenzi pentru încălcarea GDPR, de 4% din cifra de afaceri anuală sau 20 de milioane de € (care este mai mare).

Cine participă?

CEO, COO, CIO, CSO, CTO, CPO, DPO, directori de departamente de resurse umane, directori de marketing digital, directori de suport pentru afaceri, directori de operaţiuni, directori tehnici, directori de plăți direcționate, directori IT, directori de dezvoltare a produselor, directori de fidelizare a clienți, manageri de marketing, manageri de eCommerce, manageri de dezvoltare a afacerii, responsabili cu calitatea produselor, avocaţi și consultanți.

Întrebările esențiale la care răspunde conferinţa

 • Ce înseamnă GDPR pentru afacerea/ organizația dvs.?
 • Cum trebuie să se obțină "acordul" conform noilor reguli?
 • Ce trebuie să fie inclus într-o notificare privind confidențialitatea?
 • Cum puteți demonstra că procesați corect datele?
 • Care sunt noile reguli privind datele personale ale copiilor?
 • Ce drepturi au cetăţenii cu privire la utilizarea informațiilor despre ei?
 • În ce constă "dreptul de a fi uitat" și cum este aplicat?
 • Ce trebuie să faceți în cazul unei breşe de securitate la nivelul datelor?
 • Organizația dvs. are obligaţia de a numi un responsabil cu protecția datelor (Data Protection Officer)?
 • Cum trebuie o organizație să răspundă la plângeri?
 • Care sunt sancțiunile financiare care pot fi impuse în caz de încălcare a confidenţialităţii datelor sau plângere?
 • Ce trebuie să faceți ACUM pentru a fi gata la momentul intrării în vigoare a noului regulament?

GDPR vizează atât sectorul public, cât și cel privat

Implicațiile Regulamentului General privind Protecția Datelor asupra proceselor critice ale afacerii dvs.
Învățați cum să vă pregătiți pentru punerea în aplicare a Regulamentului General privind Protecția Datelor.
Instrucțiuni critice și informații despre Regulament și modul în care trebuie respectate.
Care este rolul unui responsabil cu protecția datelor și dacă aveți nevoie de unul.
cum să evitați potențialele amenzi și mai ales cum să evitaţi să ajungeți în postura de a vă pierde reputația.
Procesele esențiale, critice, ce decurg din implementarea GDPR!

Un drept fundamental al cetățenilor

Reforma le va permite cetățenilor să aibă din nou controlul asupra datelor lor cu caracter personal. Potrivit unui sondaj Eurobarometru, două treimi dintre europeni (67 %) au declarat că sunt îngrijorați în legătură cu faptul că nu dețin controlul deplin asupra informațiilor pe care le furnizează online. Șapte din zece europeni sunt îngrijorați în legătură cu modul în care companiile ar putea utiliza informațiile divulgate de ei. Reforma în materie de protecție a datelor va consolida dreptul la protecția datelor, care este un drept fundamental în UE, și le va permite cetățenilor să aibă încredere atunci când furnizează date cu caracter personal.

Noile norme prevăd:

 • un acces facilitat la datele proprii cu caracter personal: cetățenii vor avea la dispoziție mai multe informații cu privire la modul în care le sunt prelucrate datele, iar informațiile respective vor trebui să fie clare și ușor de înțeles;
 • dreptul la portabilitatea datelor: va fi mai ușor să vă transferați datele cu caracter personal de la un furnizor de servicii la altul;
 • un „drept de a fi uitat” mai clar: atunci când nu mai doriți ca datele dumneavoastră să fie prelucrate și dacă nu existe motive legitime pentru păstrarea lor, datele respective vor fi șterse;
 • dreptul de a ști dacă datele dvs. au fost accesate ilegal: de exemplu, companiile și organizațiile trebuie să informeze cât mai rapid autoritatea națională de supraveghere cu privire la cazurile grave de încălcare a securității datelor, astfel încât utilizatorii să poată lua măsurile corespunzătoare.

Norme clare pentru companii

În economia digitală actuală, datele cu caracter personal au dobândit o importanță economică enormă, în special în contextul tehnologiilor de lucru cu volume mari de date (Big Data). Unificând normele UE în materie de protecție a datelor, legiuitorii doresc să încurajeze inovarea.

 • Un singur continent, o singură legislație: regulamentul va stabili un set unic de norme care va permite companiilor să își desfășoare activitatea în UE într-un cadru simplificat și cu costuri mai mici.
 • Punct unic de contact: întreprinderile nu vor mai trebui să se adreseze decât unei singure autorități de supraveghere, economiile anuale care decurg din această măsură fiind estimate la 2,3 miliarde EUR.
 • Norme europene pe teritoriu european : companiile care își au sediul în afara Europei vor trebui să aplice normele europene atunci când furnizează servicii în UE.
 • Abordare bazată pe risc: normele vor evita aplicarea unei obligații nivelatoare împovărătoare, optând mai degrabă pentru adaptarea acesteia în funcție de riscurile specifice.
 • Norme adaptate pentru inovare: regulamentul se va asigura că garanțiile în materie de protecție a datelor sunt integrate în produse și servicii din stadiile incipiente ale conceperii lor (protecția datelor începând cu momentul conceperii). Vor fi încurajate tehnicile care permit respectarea confidențialității, cum ar fi pseudonimizarea, pentru a beneficia de inovarea aferentă volumelor mari de date asigurând, totodată, protecția vieții private.

Beneficii pentru întreprinderile mari și mici

Reforma în materie de protecție a datelor va stimula creșterea economică prin reducerea costurilor și a birocrației pentru întreprinderile europene, mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Prin reforma inițiată de UE în materie de protecție a datelor se urmăreşte ca IMM-urile să pătrundă pe noi piețe. Conform noilor norme, IMM-urile vor beneficia de patru măsuri de reducere a birocrației:

 • Eliminarea obligației de notificare: Notificările trimise autorităților de supraveghere sunt o formalitate care implică, pentru întreprinderi, costuri în valoare de 130 de milioane EUR anual. Reforma va elimina complet obligația de notificare.
 • Fiecare cent contează: În situațiile în care solicitările de accesare a datelor sunt în mod evident nefondate sau excesive, IMM-urile vor putea percepe un comision pentru asigurarea accesului la datele respective.
 • Responsabilii de protecția datelor: IMM-urile sunt scutite de obligația de a numi un responsabil de protecția datelor dacă prelucrarea datelor nu constituie activitatea lor principală.
 • Evaluările impactului: IMM-urile nu vor avea obligația de a efectua evaluări ale impactului decât dacă există un risc important.

Meniu