26 octombrie 2017, Hotel Radisson Blu, Bucureşti

09:30 - 10:00 Înregistrare participanţilor & Welcome coffee
10:00 - 12:00 SESIUNE DEZBATERI
  01. Prezentare generală GDPR - călătoria spre conformitate.
  02. Prelucrarea datelor - Notificarea încălcării securităţii - Amenzi și penalități
  03. Impactul GDPR asupra politicii de resurse umane.
  04. Evaluarea impactului privind protecția datelor.
12.30 - 14.00 SESIUNE DEZBATERI
  05. Cum construim o cultură a protecției datelor pentru a câștiga încrederea clienţilor?
  06. Cum se poate verifica o instituţie dacă este în conformitate cu GDPR?
  07. Cum modifică GDPR conceptul de date cu caracter personal?
  08. Când trebuie numit un responsabil cu protecția datelor (DPO) în organizaţia dvs?
14.00 - 15:00 Prânz de afaceri
15:00 - 16:30 SESIUNE DEZBATERI
  09. GDPR și marketingul digital.
  10. Oportunitățile și provocările Big Data.
  11. Cyber-security în întreg lanțul de aprovizionare.
  12. Soluțiile tehnice aplicate GDPR.
Concluziile conferinţei:
Rezumatul politicii europene GDPR şi prevederi esențiale

Meniu